Укр | Рус | Eng

 

Спеціалізована Вчена Рада (СВР)

Згідно з Положенням (затвердженим Наказом ВАК № 429 від 29.08.2000 р.) спеціалізовані вчені ради – основна ланка в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації, які створюються та діють під керівництвом ВАК України у відомих своїми науковими досягненнями науково-дослідних, науково-технічних установах, вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації та інших організаціях, що проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження, мають достатній рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації.

Спеціалізована вчена рада Інституту приймає до захисту дисертації на здобуття доктора і кандидата політичних наук за наступними спеціальностями (за переліком ВАК):

  • 23.00.01 – Теорія та історія політичної науки
  • 23.00.02 – Політичні інститути та процеси
  • 23.00.05 – Етнополітологія та етнодержавознавство

Версія для друкуПечать

На головну сторінку Карта сайту Контакти