Укр | Рус | Eng

 

Кирюшко Микола Іванович

Керівник Центру ісламознавства, спеціаліст у галузі політологічних проблем релігієзнавства.

Сфера наукових уподобань - взаємовідносини політики і релігії, культурологія, ісламознавство.

Народився 10 липня 1945 року у м.Києві, корінний киянин, належить до покоління "дітей війни".

За базовою освітою - філософ, у 1972 р. закінчив філософський факультет Київського національного університету ім. Т.Шевченка. Все наукове життя М.І.Кирюшка пов'язане з Національною Академією наук, де він працює понад тридцять років. Від 1975 року, після закінчення аспірантури в Інституті філософії НАН України, він працював тут старшим науковим співробітником майже два десятиріччя, ставши автором двох індивідуальних і п'яти колективних монографій. З 1994 р. працює провідним науковим співробітником Інституту політичних і етнонаціональних досліджень у складі Центру проблем Церкви і етноконфесійних досліджень. За цей час він став автором трьох монографій і понад ста наукових статей. Готує докторську дисертацію.

М.І.Кирюшко є засновником і президентом Всеукраїнської наукової громадської організації "Український центр ісламознавства", яка певний проміжок часу діяла на базі Інституту політичних і етнонаціональних досліджень. Нині вона об'єднує учених-ісламологів з 12 областей України, а також з міст Києва і Севастополя. З ім'ям Миколи Івановича пов'язано започаткування нового наукового напряму – дослідження ісламу в незалежній Україні. Він є ініціатором й організатором Всеукраїнських конкурсів ісламознавчих праць молодих учених ім. Агатангела Кримського. Провів три соціологічних дослідження серед мусульман України. Керівник наукового проекту "Іслам в Україні: історія і сучасність".

Публікації М.Кирюшка від 2002 р.

Монографія

 • Кирюшко М.І., Бойцова О.Є Іслам в Криму: релігійно-національна само ідентифікація кримськотатарського народу. – К.: Світогляд, 2005. – 300 с.

У монографії висвітлюються особливості й основні етапи історії ісламу в Криму, показано роль ісламу в процесах релігійно-національної самоідентифікації кримських татар, етновідтворення та етнозбереження цього народу в різні періоди його існування. Досліджено сучасний стан мусульманської спільноти Криму, показано специфіку соціальної адаптації мусульман в українському суспільстві. Книга є корисною для науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією та сучасним станом ісламу в Україні.

Брошура

 • Кирюшко Н.И. Мусульмане в украинском обществе: социологическое исследование. – К.: Ансар Фаундейшн, 2005. – 46 с.

У брошурі наведено результати аналізу даних соціологічного дослідження, проведеного серед мусульман України. Вивчались особливості соціальних орієнтацій українських мусульман та їхнього релігійного життя. Дослідження зафіксувало демографічні особливості мусульманської спільноти, ставлення мусульман до проблеми тероризму. Публікація зацікавить учених, журналістів, політичних і громадських діячів.

Наукове редагування

 • Іслам і Україна. Роботи учасників Першого Всеукраїнського ім.А. Кримського конкурсу ісламознавчих досліджень молодих учених / Упорядник, науковий редактор та автор передмови М. Кирюшко. – К.: Ансар Фаундейшн, 2005. – 254 с.

Наукові та науково-популярні статті (за напрямами досліджень)

Іслам

 • Релігійна свобода в освіті та пресі мусульман України // Актуальні проблеми державно-церковних відносин в Україні. – К.: VIP, 2002. – С.114–119.
 • Мусульмани незалежної України і сучасне українське ісламознавство // Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі? – К.: ІПіЕНД, 2002. – С.264–282.
 • Общественная и религиозная жизнь волжских татар в Украине // Дуслык. – 2002. – №4. – С.19–25; №5. – С.16–18.
 • Питання вивчення ісламу в сучасній українській суспільствознавчій літературі // Історія релігій в Україні. – Книга ІІ. – Львів: Логос, 2002. – С.27–34.
 • Мусульмани у незалежній Україні: політологічний дискурс // Наукові записки ІПіЕНД. – Вип..18. – К., 2002. – С.289–303.
 • Іслам у системі чинників національної інтеграції кримськотатарського народу // Національна інтеграція в полікультурному суспільстві: український досвід 1991–2000 років. – К.: ІПіЕНД, 2002. – С.284–317.
 • Історіографія сучасного українського ісламознавства і становлення мусульманської спільноти в незалежній Україні // Культура народов Причерноморья. – 2002. – №2(28). – С.148–165.
 • Демократія і релігійна свобода (мусульмани в християнському середовищі сучасної України) // Наукові записки ІПіЕНД. – Вип..21. – К., 2002. – С.282–293.
 • Мусульманська спільнота в сучасній Україні // Сьомі сходознавчі читання А.Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. Київ, 4–5 червня 2003 р. – К., 2003. – С.189–191.
 • Первый шаг к достижению единства мусульман Украины // Дуслык. – 2003. – №2. – С.28–32.
 • Мусульманські культурно-просвітницькі і благодійницькі організації в незалежній Україні // Історія релігій в Україні. Праці ХІІІ Міжнародної наукової конференції. – Львів, 20–22 травня 2003 р. – Книга ІІ. – Львів: Логос, 2003. – С.40–43.
 • Мусульмани в українському суспільстві: соціальні орієнтації і політичні погляди // Людина і світ. – 2003. – №11. – С.2–7.
 • Мусульмани у незалежній Україні // Історія релігії в Україні. – Т.10. – Київ–Дрогобич: Коло, 2003. – С.229–245.
 • Агатангел Юхимович Кримський. Коротка біобібліографічна довідка // www.islam.kiev.ua
 • Вивчення ісламу в Україні. Бібліографічний огляд // www.islam.kiev.ua
 • Мусульмани в українському суспільстві: соціальні орієнтації та політичні погляди // Наукові записки ІПіЕНД. – Вип. 24. – 2003. – С.339–352.
 • ІІІ з'їзд Партії мусульман України // Релігійна панорама. – 2004. – №2. – С.22–23.
 • Дисертації по ісламу в Україні // www.islam.kiev.ua
 • Питання подальшого забезпечення релігійної свободи мусульман в Україні // Релігійна свобода. Науковий щорічник. – №8. – К., 2004. – С.107–112.
 • Вивчення ісламу в Україні: аналітично-бібліографічний огляд // Україна: події, факти, коментарі. – 2004. – №6. – С.65–74.
 • Конфликты: кто стоит за этим?//Арраид. – 2004. – №11. – С.5.
 • Стратегії співробітництва між українськими та ісламськими банками та іншими суб'єктами економіки // Релігійна панорама. – 2004. – №10. – С.70–71.
 • Вивчення ісламу в Україні. Аналітично-бібліографічний огляд // Вісник Книжкової палати. – 2004. – №9(98). – С.11–13.
 • Мусульмане Украины: вопросы обеспечения свободы вероисповедания // Центральная Азия и Кавказ. – Швеция, Стокгольм, Центр социально-политических исследований. – 2004. – №6(36). – С.73–78.
 • Поиск взаимопонимания // Арраид. – 2004. – №12. – С.4–5.
 • Іслам на українських землях // Українське релігієзнавство. – 2004. – №3–4. – С.111–128.
 • Мусульмани в українському суспільстві: соціальні виміри // Українське релігієзнавство. – 2004. – №3–4. – С.129–141.
 • Украинский центр исламоведения действует // Арраид. – 2005. – №2. – С.4.
 • Kirjushko N. Muslims in Ukraine: is there freedom of faith // Central Asia and the Caucasus. Journal of Social and Political Studies. - Sweden. – 2004. – №6 (30). – Р.62–66.
 • Новые диссертации по исламу // Арраид. – 2006. – №1. – С.8.

Католицизм

 • Папа Римський Йоан Павло ІІ і формування сучасного ставлення Католицької церкви до єврейського народу // Наукові записки ІПіЕНД. – Вип. 17. – 2002. – С.96–109.
 • Принципи організації громадянського суспільства і соціальна доктрина Ватикану // Наукові записки ІПіЕНД. – Вип..20. – 2002. – С.97–107.
 • Католицька церква у В'єтнамі: основні етапи історії // Парафіяльна газета. -2004. – №3.
 • Між Савлом і Павлом // Парафіяльна газета. – 2004. – №4.
 • Терціарії в Україні // Людина і світ. – 2004. – №2. – С.36–40 (спільно з І.Єрмак).
 • Терціарії в Україні // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. - 2004. – Книга 1. – Львів: Логос, 2004. – С.283–288 (спільно з І.Єрмак).
 • Закликав простувати стежиною діалогу // Парафіяльна газета. – 2005. – №8. – С.9.
 • Папа Римский и исламский мир // Арраид. – 2005. – №5. – С.5.
 • Папа Римський Іоанн Павло ІІ та ісламський світ // Наукові записки ІПіЕНД. – Вип. 27. – 2005. – С.287–297.

Політика і Церква

 • Таємні намази Кочубеїв, або Українська Церква ХХІ століття // Християнська Україна. – 2002. – №1. – 1–15 січня. – С.3.
 • Религия и гражданское общество // Аль-Баян. – 2002. – №1. – С.3.
 • Церква як релігійний і політичний інститут // Наукові записки ІПіЕНД. – Вип. 22. – 2003. – С.133–143.
 • Проблема реформування політичної системи у світлі соціального вчення християнської Церкви // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – Вип. 4. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2003. – С.128–135.
 • Індивідуальна релігійність як засіб моральної регуляції політичної поведінки особи // Наукові записки ІПіЕНД. – Вип. 23. – 2003. – С.314–324.
 • Взаємодія політики і релігії: теоретичні аспекти досліджень // Політологічний вісник. – Вип. 13. – К.: Товариство "Знання", 2003. – С.142–151.
 • Державно-конфесійні відносини з погляду християнських церков України // Парафіяльна газета. – 2004. – №4.
 • Роль організацій мирян у становленні громадянського суспільства в сучасній Україні // Наукові записки ІПіЕНД. – Вип. 25. – 2004. – С.389–401.
 • Актуальні питання міжконфесійних взаємовідносин в Україні // Релігійна панорама. – 2005. – №12. – С.62–63.
 • Про допомогу Церкві з боку держави: реально, а не декларативно наближати зустріч // Парафіяльна газета. – 2006. – №2. – 29 січня.
 • Християнське бачення дихотомії "влада і опозиція" // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – Вип. ІІІ. – 2002. – С.160–172.

Діалог цивілізацій і релігій

 • "Священні лики" – поза конкуренцією // Книжник-Review. – 2002. – №3. – С.11.
 • Дослідження духовних основ цивілізацій // Вітчизна. – 2002. – №1–2. – С.145–148.
 • Християни і мусульмани: від протистояння до діалогу // Соціум. – 2003. – №13. – С.2.
 • Мусульмане и христиане: анализ воззрений и поиск взаимопонимания // Арраид. – 2004. – №1. – С.8–9.
 • Діалог мусульман і християн у контексті глобальних цивілізаційних процесів // Людина. Світ. Культура. Актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень. – К.: Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 2004. – С.893–895.
 • Мусульмансько-християнський діалог – потреба часу і фактор соціальної стабілізації // Актуальні питання соціально значущої діяльності церков і релігійних організацій в Україні. – К., 2004. – С.186–195.
 • Невідкладність мусульмансько-християнського діалогу // Людина і світ. – 2004. – №5. – С.7–14.
 • Діалог мусульман і християн – вимога часу і запорука стабільності в АРК // Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство. – К.: Світогляд, 2004. – С.128–138.
 • Мусульмане и христиане: от противостояния к диалогу // Дуслык. – 2004. – №2. – С.30–37.
 • Публічний мусульмансько-християнський діалог "Міцна родина – запорука майбутнього" // Релігійна панорама. – 2004. – №10. – С.72–73.

Філософія

 • Проблема першооснов буття та її висвітлення у навчальних закладах // Релігійна панорама. – 2005. – №12. – С.61–62.

Версія для друкуПечать

На головну сторінку Карта сайту Контакти