Укр | Рус | Eng

 

Ковалевський Владислав Олегович

Кандидат політичних наук, старший науковий співробітник Відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.

Фахова освіта зі спеціальностей:

 • "Політологія".
 • "Правознавство" 
 • "Економіка підприємства".
 • "Адміністратор комп'ютерних систем".

З 2009 р. - старший науковий співробітник Відділу теорії та історії політичної науки

2008-2009 р. - молодший науковий співробітник Відділу теорії та історії політичної науки

2002-2007 р. - молодший науковий співробітник, керівник Центру інформаційно-технологічного забезпечення наукової роботи ІПіЕНД (з 2003 р.).

2002-2005 рр. - аспірант Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.

Протягом 2002-2010 рр. працював в межах робочих груп науково-дослідних тем: "Синхронізація розвитку політико-правової системи громадянського суспільства і політичної культури населення в Україні", "Українська національна ідея: регіональний аспект", "Світоглядно-теоретичний вимір сучасної української політики", "Політичні зміни в Україні в контексті трансформаційної і модернізаційної парадигм: порівняльний аналіз", "Політичні технології подолання економічних криз: проблеми адаптації світового досвіду до українських умов""Україна і Росія у взаємному спілкуванні і сприйнятті: українці про Росію та росіян. Росіяни про Україну і українців", "Політична інтеграція України: загальнодержавний і регіональний контексти", "Політичні аспекти національного суверенітету в умовах глобалізації", "Теорія коаліційних урядів: світовий досвід і українська практика", "Суспільні цінності населення України в теоретичних та практичних вимірах" та ін.

З 2004 року викладає в Інституті політичних наук навчальний курс "Інтернет і політика".

Сфера наукових інтересів:

 • дослідження інформаційно-комунікаційних процесів у політиці та суспільстві в цілому;
 • концепції політичної комунікації та інтеракції;
 • системна методологія дослідження політичних процесів;
 • теорія і практика Глобального інформаційного суспільства та демократії;
 • національні стратегії імплементації теорій інформаційного суспільства і демократії;
 • філософські та антропологічні аспекти інформаційного суспільства;
 • політична культура та свідомість у інформаційному суспільстві;
 • інформаційна безпека особистості у сучасну епоху;
 • Інтернет у політиці тощо.

Основні публікації:

 • Ковалевський В.О. Інформаційна взаємодія у політико-владному полі великого міста. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2010. – 221 с.

 

 • Ковалевський В. Теоретико-методологічні засади розвитку політичних комунікацій в Україні // Світоглядно-теоретичний вимір сучасної української політики / [М.І. Михальченко (кер.авт.кол.), М.С. Кармазіна, В.О. Ковалевський та ін..]. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2010. – С. 145–159.
 • Ковалевський В. Політичні комунікації України і Росії: сучасний стан і тенденції розвитку // Україна та Росія: потенціал взаємодії та співробітництва. Збірник наукових праць. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2010. – С. 106–117.
 • Ковалевський В. Політико-комунікативні інструменти подолання кризових явищ // Проблеми української політики: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2010. – С. 51–64.
 • Ковалевський В. Медійна сфера України: від вимушеної трансформації до потреб у модернізації // Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2009. – С. 39–56.

 

Версія для друкуПечать

На головну сторінку Карта сайту Контакти