Укр | Рус | Eng

 

Нагорна Лариса Панасівна

14.06.1932, м. Київ.

Дослідник політичної історії України, етнополітолог. Доктор історичних наук (1975), професор. Закінчила історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (1955), аспірантуру кафедри історії України КДУ (1958). У 1959-1963 рр. - редактор, заступник головного редактора Політвидаву України. У 1963-1991 - старший науковий співробітник, зав.сектором Інституту історії партії, з 1992 - провідний, з 2000 - головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. У 1965-1967 - заступник головного редактора "Українського історичного журналу". Лауреат премії ім. Д.Мануїльського (1987). Автор близько 400 друкованих праць.

Сфера наукових інтересів Л.П.Нагорної - етнічна і політична історія, історія політичної думки, політична культурологія. Предмет дослідницького пошуку - поглиблений аналіз орієнтаційної сфери політичної системи України, ідентифікаційного простору, розробка теоретичних проблем етнополітології. Проблеми політичної культури та національної ідентичності досліджуються Л.П.Нагорною як у ретроспективному, так і в сучасному вимірі. Особлива увага фокусується на аналізі сегментованості українського соціуму, фрагментованості політичної культури, феномені подвійної ідентичності в Україні, регіональних особливостях ментальності, проблемах полікультурності та двомовності. У руслі конструктивістських підходів розглянуті моделі самовизначення України, що пропонувалися різними політичними силами впродовж ХХ ст., запропоноване нове бачення теоретичних і методологічних проблем національних відносин, націоналізму, еволюції національної ідеї, формування політичної нації. Застосування у працях Л.Нагорної методу дискурс-аналізу складних політичних явищ прокладає шлях до виділення в окремий науковий напрям політичної лінгвістики як сфери дослідження усієї сукупності політико-мовних відносин.

Основні наукові праці (з 1995 р.):

  • Українська ідея. Історичний нарис. - К., 1995 (у співавторстві);
  • Етнополітичний розвиток України: Досвід, проблеми, перспективи. - К., 1997 (у співавторстві);
  • Основи етнодержавознавства. - К., 1997 (у співавторстві);
  • Політична культура українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії. - К., 1998; Нація і держава. - К.-Донецьк, 1998 (у співавторстві);
  • Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі? - К., 2002 (у співавторстві);
  • Національна ідентичність в Україні. - К., 2002;
  • Політична історія України. ХХ століття. У 6 тт. Т.1. - К., 2002 (у співавторстві);
  • Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики. - К., 2005;
  • Регіональні версії української національної ідеї: спільне і відмінне. - К., 2005 (у співавторстві).

Версія для друкуПечать

На головну сторінку Карта сайту Контакти