Укр | Рус | Eng

 

Рубльова Наталія Степанівна

Cтарший науковий співробітник відділу етнополітології.

Кандидат історичних наук. Тема кандидатської дисертації - "Політика радянської влади щодо Римо-католицької церкви в Україні, 20-30-ті роки ХХ ст.", спеціальність 07.00.01 - Історія України.

Старший науковий співробітник зі спеціальності 23.00.02 - Політичні інститути та процеси. Сфера наукових досліджень - проблеми державно-церковних взаємин, вплив Римо-католицької та Української греко-католицької церков на етнополітичні процеси в Україні.

Наукові публікації:


Збірники документів:

 1. Polacy na Ukrainie: Zbior dokumentow. Cz. 1: Lata 1917-1939. T. 2 / Pod red. S. Stepnia. - Przemysl: Poludniowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1999. - 248 s. (Упорядник, член редколегії).
 2. Polacy na Ukrainie: Zbior dokumentow. Cz. 1: Lata 1917-1939. T. 3 / Pod red. S. Stepnia. - Przemysl: Poludniowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2002. - 220 s. (Упорядник, член редколегії).
 3. Влада і Костьол в радянській Україні, 1919-1937 рр.: Римо-католицька церква під репресивним тиском тоталітаризму: Збірник документів і матеріалів //З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2003. - №2 (21). - Спецвипуск. - 508 с. (Упорядник, автор передмови і коментарів).

Статті:

 • До проблеми національної ідентичності католиків сучасної України // Національна інтеграція в полікультурному суспільстві: український досвід 1991-2000 років /Збірник. Відп. ред. І. Ф. Курас, О. М. Майборода. - К.: Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. (1,2 обл.-вид. арк.).
 • Наступ на Лавру // Пам'ятки України: історія і культура. - 2003. - № 1-2. (1,1 обл.-вид. арк.).
 • Українська революція і Костьол // Історіографічні дослідження в Україні. - К.: НАН України. Інститут історії України НАН України, 2003.- Вип. 13: У 2-х ч.: Україна - Польща: історія і сучасність: Зб. наук. праць і спогадів пам'яті П. М. Калениченка (1923-1983). - Ч. 1. (1,75 обл.-вид. арк.).
 • Німці-католики в політичних, національних і релігійних процесах Криму ХХ ст. // Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, 13-14 травня 2004 р. - К.: Світогляд, 2004. (0,6 обл.-вид. арк.).
 • Автодафе житомирського ксьондза // Війни і мир, або "Українці-поляки: брати/вороги, сусіди…". - К.: Вид-во АТЗТ "Українська прес-група", 2004. (0,9 обл.-вид. арк.), а також польськомовний варіант у книзі: Wojny a Pokoj. Ukraincy i Polacy: bracia/ wrogowie, sasiedzi… - K.: Wyd-wo SAZ "Ukrainska Grupa Prasowa".
 • Римсько-католицька церква в Україні, 1914-1920-ті роки: статус, структура, ієрархія, клір // Держави, суспільства, культури. Схід і Захід. / Збірник на пошану Ярослава Пеленського. - Нью-Йорк: Вид-во Росс, 2004. - С. 989-1011 (1,1 обл.-вид. арк.).
 • Represje wladz Ukrainy radzieckiej wobec duchowienstwa rzymskokatolickiego w okresie miedzywojennym // Przeglad Wschodni. - 2004. - T. IX. - Z. 2 (34) Warszawa: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. (1,1 обл.-вид. арк.).
 • Der letzte Pater der Diozese Tiraspol: Michael Kohler (1897-1983). - Band 4.- Ausgabe 2004/2005. - Nurnberg-Munchen-Gro?burgwedel (0,81 обл.-вид. арк.).

Статті у співавторстві:

 • Конфесійний чинник сучасного русинського націоналізму в українському Закарпатті // Історичний журнал. - 2003. - № 4-5. (1,0 обл.-вид. арк., співавтор - О.М.Майборода).
 • Le facteur religieux dans le nationalisme ruthene // Revue d'Etudes comparatives Est-Ouest, vol. 35, n? 4, decembre 2004. (1,0 обл.-вид. арк., співавтор - О.М.Майборода).

Статті в енциклопедичних виданнях:

 1. Бенедикт ХV // Енциклопедія історії України. - Т. 1 / Ін-т історії України НАН України. - К.: Наук. думка, 2003. (0,1 обл.-вид. арк.).
 2. Будка Никита // Там само. (0,1 обл.-вид. арк.).
 3. Волш Едмунд // Там само. (0,05 обл.-вид. арк.).
 4. Дженоккі Джованні // Енциклопедія історії України. - Т. 2 / Ін-т історії України НАН України. - К.: Наук. думка, 2004. (0,1 обл.-вид. арк.).
 5. Дієцезія // Там само. (0,05 обл.-вид. арк.).
 6. Дуб-Дубовський Ігнаци // Там само. (0,1 обл.-вид. арк.).
 7. Духовні навчальні заклади // Там само. (0,1 обл.-вид. арк.).

Версія для друкуПечать

На головну сторінку Карта сайту Контакти