Укр | Рус | Eng

 

Сучасна українська політика

Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї

Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї
Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї / Редколегія: М.І. Михальченко, Ф.М. Рудич. – К.: Вид-во Укр. фін. ін.-ту меседж. і бізнесу, 1999. – 325 с. – Укр., рос.; рез. англ..
966-7508-14-5.

Збірник присвячений актуальним проблемам сучасної української політики. Статті, які включені до нього, виокремлені у кілька тематичних блоків. Це розділи, в яких розглядаються загальні процеси, що відбуваються у сьогоднішньому українському суспільстві; аналізуються інституційні і соціальні аспекти політики, проблеми економіки, екології і політики, а також окремий розділ, де зібрані матеріали молодих науковців. Основу збірника склали матеріали Всеукраїнського громадського науково-політичного симпозіуму «Українська політика сьогодні: характеристики, орієнтири, співвідношення стратегії і тактики», що відбувся у Києві  9 жовтня 1998 року, в якому взяли участь провідні українські політологи, відомі політики, молоді науковці. Призначений для науковців, політиків, аспірантів і студентів вузів.

Статті подаються в авторській редакції.

ЗМІСТ

Передмова

І. Курас. Вступне слово

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

М. Михальченко

Сутність і характеристики сучасної української політики

Ф. Рудич

Україна в сучасному геополітичному просторі

Є. Марчук

Політичні та економічні реформи в Україні від минулого в майбутнє

О. Ємець

Неструктурованість політичної ситуації в Україні

М.Лукашевич, В.Бех

Механізм саморегуляції соціального організму країни як об’єктивна основа розподілу та інтеграції органів влади

В.Кулініченко

Спілкування як спосіб буття національної ідеї

О.Лівінський

Українська ідея – джерело єднання народу

ІНСТИТУЦІЙНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ

Н.Михальченко, Ф.Рудич

Политическая ситуация в Украине накануне президентских выборов

В.Бабкін

Проблема соціальної держави в сучасній Україні

А.Макаров

Проблеми парламентаризму в західних країнах СНД

Г.Щедрова

Проблема громадянського суспільства в класичній суспільно-політичній теорії та його роль у становлення й розвитку політичної системи

В.Терентьєва

Політичні режими в розбудові сучасної української державності

Н.Михальченко, Хоанг Хай Банг

Политические институты как инструмент политических и экономических реформ

А.Кудряченко

Інформаційне забезпечення функціонування політичної системи ФРН

В.Андрущенко, Б.Білобров, В.Сарапін

Динаміка реформ в Україні на рубежі століть: ідея сталого людського розвитку

Ф.Барановський

Світовий досвід державної діяльності щодо виходу з економічної кризи

О.Бариштолець

Електорат політичних партій України: реальний і потенційний

А.Пахарєв

Президентські вибори в Україні: контекст політичного лідерства

В.Судаков, Д.Акимов

Противоречия политического развития и проблемы стимулирования гражданской активности личности

М.Рибачук

Християнство в сучасній Україні: політологічний аспект

В.Бурлачук, В.Токарєва

«Вождь» и «масса» в посттоталитарном обществе

В.Андрущенко, В.Радчук

Соціокультурна динаміка ХХ століття (досвід аналітичного огляду)

Е.Щербенко

Політична мова як конструктивний фактор

ПОЛІТИКА, ЕКОНОМІКА І ЕКОЛОГІЯ

Г.Дмитренко, М.Туленков

Реформи системи управління як чинник політичної консолідації українського суспільства

В.Пилипенко, Н.Захарова

Політична поведінка підприємців

М.Хилько

Деякі аспекти проблеми подолання еколого-економічних суперечностей в Україні

О.Грущенко, М.Хилько

Взаємозв’язок національно-державного та міжнародного аспектів проблеми забезпечення стійкого екорозвитку

В.Чуйко

Особливості екологічного визначення антропогенного впливу на дозвілля

СТУДІЇ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

Хоанг Хай Банг

Становление политики реформ как предпосылка экономических преобразований: социально-философский анализ

Хоанг Хай Банг

Механизм реализации политической стратегии реформ в экономической деятельности государства: социально-философский анализ

Г.Зеленько

Україна – Польоща, модернізація політичних структур: порівняльний аналіз

О.Мазур

До витоків виборчого процесу

Н.Безсмертна

Загальнотеоретичні питання права власності (поняття, суб’єкти, об’єкти)

Н.Безсмертна

Конституційні гарантії здійснення права приватної власності

Нгуен Вьет Хоа

Структурный сдвиг в экономике Вьетнама: социо-исторический анализ

Ш.Куріща

Особливості державної політики України по забезпеченню сталого екорозвитку

Ш.Куріщак

До питання про концепцію сталого екорозвитку.

ПРО АВТОРІВ КНИГИ

РЕЗЮМЕ

THE SUMMARY

 


Версія для друкуВерсія для друку

На головну сторінку Карта сайту Контакти