Укр | Рус | Eng

 

Сучасна українська політика

Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри.

Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри.
Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. – К. : Вид-во “Центр соціальних комунікацій”, 2012. – 392 с.
.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

Розділ І. ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЗАСАД МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Кудряченко А. І. Інтеграція і регіоналізація світогосподарських відносин у другій половині XX - на початку XXI століття

Дудко І. Д. Україна між двома зонами вільної торгівлі – СНД і ЄС: від прагматичних до цивілізаційних вимірів

Яковенко Н. Л. Особливості співробітництва між Україною та ЄС в форматі «Східного партнерства»

Мартинов А. Ю. Формування Європейського стабілізаційного фонду: основні проблеми та перспективи

Врадій О. С. Порівняльний аналіз інтеграційних моделей СНД та ЄС

Ткаченко І. В. Особливості функціонування та інтеграційні процеси в єс після набуття чинності Лісабонським договором

Бессонова М. М. Посилення антиамериканізму в Канаді як наслідок регіональної інтеграції

Погорєлова І. С. Специфіка та розвиток інтеграційних процесів у Східній Азії у ХХІ ст

Усатенко О. О. Україна на Балканах: здобутки і перспективи

Глазов О. В. Формування міжнародної системи безпеки і Україна: антитерористичний вимір

Шматко І. В. Проблема суверенітету в контексті міжнародних інтеграційних процесів: криза легітимності

Розділ ІІ.  РЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ПОСТБІПОЛЯРНОМУ СВІТІ

Кононенко С. В. Теоретико-методологічні аспекти дослідження регіональної інтеграції на пострадянському просторі

Гузенко І. Ю. Глобальна циклічність і регіональна інтеграція:  теоретико-методологічний аспект

Розумюк В. М. Євразійство як ідейно-теоретичне підгрунтя інтеграційних процесів на пострадянському просторі

Беззуб’як М. Й. Національна та регіональна інтеграція: конкуренція чи наступність?

Калінічева Г. І. Регіональний вимір взаємин України з сусідніми державами Вишеградської групи

Солошенко В. В. Єврорегіони Німеччини як локомотиви регіоналізму в Європі

Мітряєва С. І. Візовий аспект українсько-словацького та українсько-угорського співробітництва

Мудрієвська І. І. Напрями транскордонного співробітництва України з державами Вишеградської групи: здобутки і перспективи

Ротар Н. Ю. Еволюція механізмів транскордонної співпраці України та Румунії в контексті євроінтеграційних процесів

Миклащук І. М. Українсько-турецьке співробітництво на сучасному етапі: регіональний та безпековий виміри

Максак Г. А. Чорноморський регіон як фактор формування політики енергетичної безпеки України

Розділ ІІІ.  КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Ткаченко В. М. Криза мультикультуралізму  і пошуки «нової громадянськості»

Шморгун О. О. Проблема створення спільного комунікативно-цивілізаційного простору між Україною і ЄС

Горенко О. М. Прагматика європейського вибору України і нові перспективи історіописання

Юшина О. А. Ґенеза поняття бонапартизму у політологічному вимірі

Метельова Т. О. Типи комунікації та інтеграційні можливості суспільства

Чорногор Я. О. Комунікативний аспект європейської інтеграції та його значення для України

Бульвінський А. Г. Проект «Росія»: версія Володимира Путіна 2012 р.

Богданович І. І. Білоруський досвід євразійської інтеграції для України

Липкин М. А. Интеграционные процессы в послевоенной Европе: взгляд из Москвы  (по новым данным российских и зарубежных архивов)

Бобынэ Г. Е. Европейский выбор Республики Молдова и проблема национальной идентичности

Аникин В. И. Инновационный подход как фактор интеграции в науке на примере становления гражданского общества в Республике Молдова)

Караман Ю. М. Культурный диалог как способ существования современной цивилизации

Шедяков В. Є. Відчуження як форма соціалізації особистості.


Версія для друкуВерсія для друку

На головну сторінку Карта сайту Контакти