Кривицька Олена Віталіївна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

старший науковий співробітник, кандидат історичних наук.

Освіта:

1980 -1985 рр. – історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка;
1991-1994 рр. – навчалася в аспірантурі історичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, де в 1994 р. захистила кандидатську дисертацію.

Трудова діяльність:

працювала на посадах архівіста Центрального Державного архіву кіно-фото-фонодокументів УРСР (1980-1981рр.), наукового співробітника Державного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (1985-1991рр.);

з 1994 року – науковий співробітник  Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса  НАН України.

Наукове стажування:

 • Гарвардський університет (John F. Kennedy School of Government) США (1995р.);
 • Брандайський університет США (1997-1998 рр.).

Сфера наукових інтересів:

 • вітчизняні ідентифікаційні практики;
 • культурний ландшафт українського пограниччя в умовах трансформації суспільства;
 • лінії демаркації в етнополітичному просторі України;

Публікації 2001-2016 рр.:

Індивідуальні монографії.

Кривицька О. В. Демаркаційні лінії в етнополітичному просторі України : Монографія / О. В. Кривицька. –  К. : ІПіЕНД НАН України ім. І. Ф. Кураса, 2015. – 353 с.

Розділи у колективних монографіях.

 1. Кривицька О. В. Міжетнічні стосунки і національна безпека /  О. Кривицька // Етнополітичний розвиток України: досвід, проблеми, перспективи. – К. : ІПіЕНД, 1997. – С. 83-120.
 2. Кривицька О. В. Етноконфліктний потенціал України / О. Кривицька // Національна інтеграція в полікультурному суспільстві: український досвід 1991-2000 років. – К.: ІПіЕНД, 2002. – С. 97-129.
 3. Кривицька О. В. Демаркаційні лінії в етнополітичному просторі / О. Кривицька  // Етнополітична культура в Україні: реалії та виклики часу. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. – С. 264-331.
 4. Кривицька О. В. Етнополітична компонента розвитку пограниччя / О. Кривицька // Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій в сучасній Україні. – Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2017. – С. 310-362.

Статті у фахових  наукових збірниках та журналах.

 1. Кривицька О. В. Вектори етноконфліктного потенціалу України / О. Кривицька // Нова політика. – 2001. – № 1. – С. 56-59.
 2. Кривицька О. В. “Етнічний антагонізм” лікується толерантністю / О. Кривицька   // Віче. – 2001. – № 8. – С. 43-64.
 3. Кривицька О. В. Етноконфліктний потенціал полікультурного суспільства  / О. Кривицька  // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2001. – Вип. 15. –С.51-67.
 4. Кривицька О. В. “Повернення до етнічності” – фактор міжнаціональної напруги в Україні  / О. Кривицька // Народознавчі зошити. -2001. -№ 3. -С. 27-39.
 5. Кривицька О. В. Антагонізм чи толерантність / О. Кривицька // Людина і політика. – 2002. – № 1. – С. 17-33.
 6. Кривицька О. В. Міжетнічна толерантність. Як скоротити соціальну відстань /  О. Кривицька // Віче. – 2002. – № 9. – С. 35-40.
 7. Кривицька О. В. Етноконфліктний потенціал України / О. Кривицька // Національна інтеграція в полікультурному суспільстві: український досвід 1991-2000 років. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України,2002. – С. 97-129.
 8. Кривицька О. В. Розв’язання етнополітичних конфліктів:практика СНД / О. Кривицька  // Наукові записки ІПіЕНД НАН України ім. І.Ф Кураса. – 2002. – Вип. 21. – С. 117-125.
 9. Кривицька О. В. Етнічний ренесанс:модернізація етнічності або сепаратизм? / О. Кривицька // Культурный обмен и формирование толерантности в многоэтническом гражданском обществе. –  Севастополь, 2003. – С.65-71.
 10. Кривицька О. В. Конфліктність формування пострадянської етнічної ідентичності / О. Кривицька  // Політичний менеджмент. – 2003. -№ 3. – С. 43-56.
 11. Кривицька О. В. Деякі конфліктогенні аспекти інтеграції кримських татар в українське суспільство / О. Кривицька  // Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство. –  К. : Інститут Кеннана, 2004. – С.58-65.
 12. Кривицька О. В. Полікультурний мегатренд України / О. Кривицька  // Політичний менеджмент. – 2004. – № 4.
 13. Кривицька О. В. Етносоціальний вимір адаптації кримських татар в українське суспільство / О. Кривицька // Проблеми інтеграції кримських татар в українське суспільство. – К. : ІПіЕНД ім І. Ф. Кураса НАН України, 2004.
 14. Кривицька О. В. Пострадянська етнізація: конфліктність формування і розвитку /О. Кривицька  // Етнополітологія в Україні: здобутки, проблеми, перспективи. – К. : ІПіЕНД іи. І. Ф. Кураса, 2004. – С.128-142.
 15. Кривицька О. В. Етнічний плюралізм як фактор розвитку поліетнічної держави /О. Кривицька // Идентичность и толерантность в многоэтническом гражданском обществе. – Симферополь, 2004.
 16. Кривицька О. В. Конфліктний вимір етнонаціонального розвитку України / О. Кривицька // Політичний менеджмент. – 2005. – № 2. – С. 38-46.
 17. Кривицька О. В. Конфліктний вимір етнонаціонального розвитку України / О. Кривицька   // Політичний менеджмент. – 2005. – № 3. – С. 42-62.
 18. Кривицька О. В. Фрагментарність етнічної ідентифікації як фактор конфліктної взаємодії в українському суспільстві / О. Кривицька   //Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2005. – Вип. 27. – С. 63-75.
 19. Кривицька О. В. Етнічний плюралізм як фактор інтегративного типу міжнаціональних відносин / О. Кривицька // Проблемы управления многоэтническими обществами. – Симферополь, 2005.  – С. 80-85.
 20. Кривицька О. В. Регіональні модифікації полікультурних відмінностей України в умовах соціально-політичної трансформації / О. Кривицька // Курасівські читання.  – К.: ІПіЕНД НАН України ім. І. Ф. Кураса, 2006. – Кн. 1. – С. 248-264.
 21. Кривицька О. В. Фактор толерантності в системі етнокультурної комунікації в Україні / О. Кривицька // Образование в многокультурном обществе: традиции и инновации. – Симферополь, 2006. – С.137-142.
 22. Кривицька О. В. Чинники національної толерантності та ідентичності: регіональна специфікація / О. Кривицька  // Наукові записки ІПіЕНД НАН України ім. І. Ф. Кураса. – 2007. – Вип. 33. – С. 65-75.
 23. Кривицька О. В. Етнічний плюралізм як фактор інтегративного типу міжнаціональних відносин / О. Кривицька  // Проблемы управления многоэтническими сообществами в условиях глобализационных и цивилизационных вызовов. – Симферополь, 2006. – С. 80-85.
 24. Кривицька О. В. Етнокультурні відмінності як чинник дезінтеграції в Україні / О. Кривицька  // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2007. – Вип. 34. – С. 111-119.
 25. Кривицька О. В. Демаркаційні лінії України: міфи чи реальність / О. Кривицька // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2008. – Вип. 37. – С. 83-97.
 26. Кривицька О. В. Регіональні особливості ціннісно-ідеологічних ідентифікацій українського суспільства / О. Кривицька // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2008. – Вип. 40. – С. 58-71.
 27. Кривицька О. В. Конфліктна специфіка етнічної ідентифікації в Україні / О. Кривицька // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2008. – Вип. 41. – С. 125-131.
 28. Кривицька О. В. Етнополітичні маркери міжрегіонального дистанціювання в Україні / О. Кривицька  // Світогляд. – 2009. – № 3. – С. 20-23.
 29. Кривицька О. В. Регіональні ідентичності: виклики та перспективи на фоні сучасних суспільно-політичних реалій / О. Кривицька // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2009. – Вип. 44. – С. 178-190.
 30. Кривицька О. В. Проблема нетерпимості в українському суспільстві:стан та перспективи подолання / О. Кривицька  // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2009.
 31. Кривицька О.В. Деякі аспекти етнополітичного дистанціювання українського суспільства /О. Кривицька // Сучасна українська політика. – 2009. – Вип. 18. – С. 160-177.
 32. Кривицька О. В. Дезінтегративний потенціал регіональних ідентичностей України/ О. Кривицька // Этничность и власть: региональные, национальные и глобальные проекты. – Симферополь, 2008. – С. 82-87.
 33. Кривицька О. В. Політичний вимір регіональної ідентичності в Україні / О. Кривицька // Этничность и власть: новая геополитическая карта Европы. – Симфереполь, 2010. – С. 150-156.
 34. Кривицька О. В. Дезінтегративна складова етнічної маркеризації України / О. Кривицька // Політичний менеджмент. – 2010. – № 2. – С. 80-98 .
 35. Кривицька О.В. Ціннісно-ідеологічні орієнтації українського суспільства: відмінності та перспективи єднання / О. Кривицька  // Наукові записки ІПіЕД ім. І. Ф Кураса НАН України. – 2010. –Вип.
 36. Кривицька О. В. Проблема нетерпимості в українському суспільстві: стан та перспективи подолання / О. Кривицька  // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2010. – Вип.   – С.6-14.
 37. Кривицька О. В. Геополітична ділема України як визначальний фактор її історичного майбутнього / О. Кривицька  // Політичний менеджмент. – 2011. – № 5. – С. 133-144 .
 38. Кривицька О. В. Етнофобія в Україні: виклики, небезпеки, напрями подолання / О. Кривицька // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2011. – Вип. 55.  – С. 216-232 .
 39. Кривицька О. В. Небезпеки системних змін полікультурного мегатренду України / О. Кривицька // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України . – 2012. – Вип. 2(58)  . – С. 293-307.
 40. Кривицька О. В. Історична пам’ять у контексті створення національного міфу / О. Кривицька // Сучасна українська політика. – 2012. – № 27. – 104-113.
 41. Кривицька О. В. Дихотомія «Схід – Захід» як чинник суспільно-політичної трансформації України / О. Кривицька /Особа у контексті часу. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. – С. 278-298 .
 42. Кривицька О. В. Міграційні процеси в Україні: конфлікт ідентифікацій та ризики “відторгнення”/ О. Кривицька // Політичний менеджмент. – 2013. – № 1-2. – С.79-89.
 43. Кривицька О. В. Історична пам’ять як маркер полярності ціннісних орієнтацій українського суспільства / О. Кривицька // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. – Вип. 2(64). – С. 69-83.
 44. Кривицька О. В. Актуалізація історичного минулого : ризиковий контекст за умов поляризації суспільства / О. Кривицька  // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. – Вип. 5(67). – С. 150-165.
 45. Кривицька О. В. Дискурс пограниччя в соціокультурних дослідженнях: теоретико-методологічні аспекти / О. Кривицька  // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. – Вип. 4(78). – С. 173-197.
 46. Кривицька О. В. Дослідження пограниччя у контексті парадигми простору /   О. Кривицька // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2016. – Вип. 2(82). – С. 77-90.
 47. Кривицька О. В. Лімітрофна ідентичність крізь призму феномена пограниччя / О. Кривицька // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2016. – Вип. 3-4(83-84). – С. 298-313.
 48. Кривицька О. В. Ідентичність українського пограниччя: Донбас / О. Кривицька // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2017. – Вип. 1(87). – С.293-313.
 49. Кривицька О. В. Регіональний контекст концепту порубіжжя /О. Кривицька // Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональний виміри. – Івано-Франківськ, 2017. – С.154-161.
 50. Кривицька О. В. Громадянська консолідація в умовах ціннісно-свідомісного конфлікту / О. Кривицька // Національна безпека і оборона. – 2016. – №7-8. – С. 111-112.
 51. Кривицька О. В. Ідентичність українських громадян. Розділене суспільство / О. Кривицька // Українська нація у боротьбі за збереження ідентичності й відродження Української державності. – Київ: НПУ ім. М. Драгоманова, 2017.- С. 249-258.
 52. Кривицька О. В. Ідентифікаційні маркери суспільної консолідації / О. Кривицька // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. Вип. 2(94). – С. 254-271.
 53. Кривицька О. В. Ментальна матриця українського суспільства в умовах військового конфлікту / О. Кривицька  // Етнічні та етнополітичні виклики в умовах глобалізації. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С.44-59.

Тези доповідей на наукових зібраннях 2010-2016 рр.

 1. Кривицька О. В. Ідентифікація громадян України: виклики за сучасних політичних реалій / О. Кривицька // Этничность и власть: национальное и региональное измерение новой архитектуры в Европе. – Севастополь: “Вебер”, 2010. – С. 218-225.
 2. Кривицька О. В. Національна безпека України: нові виклики та імперативи за нових геополітичних умов / О. Кривицька // Этничность и власть: международные конфликты, терроризм и новые угрозы глобальной безопасности. – Севастополь: “Вебер”, 2012. – С. 161-174.
 3. Кривицька О. В. Ризиковий контекст українських ідентифікаційних практик/ О. Кривицька // Этничность и власть: управление рисками и безопасность в условиях этнополитических конфликтов и кризисных ситуаций. – Севастополь: “Вебер”, 2013. – С. 142-153.
 4. Кривицька О. В. Українські ідентифікаційні практики у контексті формування спільної національної ідентичності /О. Кривицька// Этничность и власть: коллективная пам’ять и технологи конструирования идентичности. – Севастополь: “Вебер”, 2013. – C.181-185.
 5. Кривицька О. В. “Зіткнення ідентичностей” як виклик суспільній трансформації / О. Кривицька // Стратегічний курс України: політологічний дискурс: матеріали п’ятого Конгресу політологів України // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Вип. 3(71). – С. 244-253 .
 6. Кривицька О. В. Ціннісна складова внутрішньополітичної кризи в Україні в 2013-2014 р.р. / О. Кривицька // Політична криза у перехідному суспільстві. Матеріали десятих Курасівських читань // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса  НАН України. – 2014.
 7. Кривицька О. В. Ідеологічні інтерпретації минулого у контексті формування ціннісної матриці суспільства / О. Кривицька // Этничность и власть:полтика памяти и культурно-символические ресурсы этнополитической мобилизации.  – Севастополь: “Вебер”, 2014.
 8. Кривицька О. В. Існують серйозні загрози консолідації українського суспільства / О. Кривицька  // Національна безпека і оборона. – 2016. – № 3-4. – С. 132-133.