Лісничук Олесь Володимирович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Народився в 1973 році в селі Долинівка Гайворонського району Кіровоградської області

Науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

Освіта

 • 1990-1995 Кіровоградський державний педагогічний інститут ім.. В.К. Винниченка, історичний факультет
 • 1995-1998 Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім.. І. Ф. Кураса НАН України, аспірантура
 • 2007-2010 Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім.. І. Ф. Кураса НАН України, докторантура

В 2000 році захистив дивертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук. Тема: «Групи інтересів у багатоскладовому суспільстві. Політичний аналіз»

З 2000 по 2015 роки молодший науковий співробітник
З 2015 року науковий співробітник відділу етнополітології Інституту

Інша зайнятість

 • 1999-2003 Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України, експерт
 • 2003-2005 Інститут евро-атлантичного співробітництва, керівник аналітичного департаменту
 • 2005-2008 ІА “Контекст-медіа”, аналітик
 • з 2014 Бюро аналітики «Тектум», експерт, керівник проектів

Наукові інтереси

 • політична діяльність груп за інтересами;
 • теорія дискурсу;
 • дискурс національних інтересів;
 • теорія неформальних інститутів
 • неформальні інститути і політичні практики сучасної України

Окремі публікації:

 • Російський неототалітаризм: наслідки для України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса ВНАН України. – 2015. – № 1.
 • Український парламентаризм: неформальний вимір формальних функцій // Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації: аналітична доповідь / За ред. д. політ. н., професора Г.І. Зеленько. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014.
 • Громадські організації України: новітні тенденції розвитку та вплив на дискурс національних інтересів  // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.. І. Кураса НАН України. – 2013. -Вип.66. – С. 220-233.
 • Історична пам’ять та національні інтереси: можливості дискусійних інтерпретацій/ Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.. І. Кураса НАН України. – 2013. -Вип.64. – С. 58-68.
 • Демократія в політичному дискурсі постмайданного періоду // Етнополітичнакультура в Україні: реалії та виклики. – K., 2011. – С. 34-45.
 • Контреволюція.ru //  Критика. – 2007. – №9
 • The Election Campaign and Ukraine’s Political Evolution’ (with O. Sushko) // Kurth, H. and Kempe, I. ed., Presidential Election and Orange Revolution Implications for Ukraine’s Transition, Zapovit: Kyiv, 2005
 • Чи є політико-економічні групи перешкодою для політичного розвитку України? (спільно з О. Сушком) / — Київ: Фонд ім. Фрідріха Еберта, Регіональне представництво в Україні, Білорусі та Молдові, 2005. — 76 с.