Пахарєв Анатолій Дмитрович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Народився 27.05.1937р.

Політолог, доктор політичних наук (2003 р.), кандидат історичних наук (1970 р.), головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Кураса НАН України.

Основні наукові інтереси: політологія, політичне лідерство, політичні еліти, політичні партії, політичні системи сучасності, історія політичної думки. Має близько 100 наукових і науково-методичних публікацій.

Публікації:

Монографії і підручники:

  • Персональна монографія “Лидерство в политике” (рос.мовою). – К., 1998. – 97с.
  • Персональна монографія “Политическое лидерство и лидеры”. – К.: Знание Украины, 2001. – 272 с.
  • Навчальний посібник “Державне управління і кадрова політика в сучасній Україні”. – К., 2005. – Інститут політичних наук НАН України. – 124 с.
  • Політичне лідерство і політичні еліти в Україні і державах Центральної і Східної Європи: тенденції формування (розділ) // Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти. Монографія. – К., 2002. – С. 215-239.
  • Багатопартійність – політичний розвиток (розділ) // Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Парламентське видавництво, 2002. – С.141-158.

Статті:

  • Процесс становления президентского лидерства в Украине// Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї. – К., 2003. – №4. – С.118-127.
  • Чи всі дари спишемо на данайців? // Віче . – К., 2004. – №9. – С.12-15.
  • Влияние политических элит на процесс формирования и становления институтов гражданского общества // Наукові записки ІПіЕНД.- К., 2004. – №25. – С. 66-79.
  • Хамелеономания владных элит в условиях переходных политических систем” // Збірник “Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї”. – Вип. 7. – 2005. – С. 235-244.
  • “Свита робить короля”// Політичний менеджмент. – №6. – 2005. – С.23-31.

Наукові плани: написати розділи у колективну монографію з проблеми політичного лідерства; завершити написання і видати монографічну роботу з історії політичної думки про лідерство.