Рябчук Микола Юрійович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Посада: старший науковий працівник відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, кандидат політичних наук.

Наукові зацікавлення: Посткомуністичні трансформації, постколоніалізм, національна ідентичність, мовна й культурна політика, польсько-українські та українсько-російські взаємини.

Дата народження: 27 вересня 1953 р., м. Луцьк.

Oсвіта: Львівський політехнічний інститут (1977) та Літературний Інститут ім. М. Горького у Москві (1988, з відзнакою).

Професійна діяльність: Науковий працівник Українського центру культурних досліджень (2002-2012), відповідальний редактор часопису “Критика” (1997-2001), редактор відділу критики (1984-1986), завідувач відділом (1986-1991) та заступник головного редактора журналу “Всесвіт” (1991-1996).

Участь у громадських радах та редколеґіях:

З 2014 Член експертої комісії стипендійних програм для молодих дослідників Східної Європи фундації Die Zeit Stiftung (Гамбурґ); Голова журі міжнародної премії „Анґелус“ (Вроцлав)

З 2013 Голова журі премії Українського ПЕН-клубу ім. Юрія Шевельова

З 2011 Член редколегії журналу “Warsaw East European Review” (Варшава)

З 2011 Віце-президент Українського PEN-центру, з 2014 р. – президент

З 2010 Член програмної ради Міжнародного центру культури (Краків)

З 2009 Член редколегії журналу “Nowa Europa Wschodnia” (Вроцлав)

З 2008 Член редколегії журналу “South Eastern Europe” (Форлі/Амстердам)

З 2006 Член редколеґії журналу “Porownania” (Познань)

З 1997 Член редколеґії часопису “Критика”

1991-1994 Член редколеґії журналу “Сучасність” (Київ)

З 1990 Член редколеґії журналу “Всесвіт” (Київ)

Дослідницькі стипендії:

2016          Fulbright Fellowship, George Washington University.

2013-14     EURIAS fellowship, Institut fuer die Wisenschaften vom Menschen, Wien.

2012         Research fellowship, Uppsala Centre for Russian and Eurasian Studies, Sweden.

2011         Reagan-Fascell Fellowship, National Endowment for Democracy, Washington DC.

2009         Thesaurus Poloniae Fellowship, International Cultural Centre, Krakow.

2008         Research fellowship, Maison des sciences de l’homme, Paris.

2007-08     Ramsay Tompkins visiting professorship, University of Alberta, Edmonton.

2005         Research fellowship, Sodertorne hogskola, Stockholm.

2004-05    LGI research grant, Central European University, Budapest/Kyiv (part-time).

2004         John Kolaska research fellowship, University of Alberta, Edmonton.

2003         Research fellowship, Macquarie University, Sydney.

2002         OSI research grant, Central European University, Budapest.

2001         Milena Jesenska Fellowship, Inst. fuer die Wissenschaften vom Menschen, Wien.

2000         Reuters Foundation Fellowship, Oxford UK.

1999         RSEP research grant at the Woodrow Wilson Center, Washington DC.

1998         Research fellowship, Maison des sciences de l’homme, Paris.

1994-96    Fulbright Fellowship, Penn State University & University of Texas at Austin, USA.

Премії та нагороди:

2016          Нагорода-відзнака фундації “Akcent”, Люблін, за внесок у польсько-українське порозуміння.

2009         Медаль “Bene merito” Міністра закордонних справ Республіки Польща за внесок у польсько-українську співпрацю.

2004         Перше місце у номінації “Політлікнеп” за рейтинґовою оцінкою експертів програми “Книга року” – за книжку “Дві України: реальні межі, віртуальні війни” (Критика, 2003).

2003         Премія Фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів (США) за науково-популярні праці про українську культуру й політику.

2003         Премія журналу “Сучасність” за найкращі статті року.

2002         Нагорода Польсько-Української Капітули (спільно з Яцеком Куронем) за внесок у польсько-українське примирення й порозуміння.

2001         Перше місце у номінації “Політлікнеп” за рейтинґовою оцінкою експертів програми “Книга року” – за книжку “Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення” (Критика, 2000).

1997         Нагорода Фундації POLCUL за активну промоцію польської культури.

Найважливіші публікації:

Книги

1. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення. – К.: Критика, 2000. – 272 с.

1а. Переклад польською: Od Malorosji do Ukrainy. – Krakow: Universitas, 2002. – 224 s.

1б. Переклад сербською: Od Malorusije do Ukrajine. –  Beograd: Svetozar Markovic, 2003. – 128 с.

1в. Переклад французькою: De la ‘Petite Russie’ ? l’Ukraine. Preface d’Alain Besan?on. –  Paris: L’Harmattan, 2003. – 256 p.

2. Дилеми українського Фауста: громадянське суспільство і “розбудова держави”. – К.: Критика, 2001. – 272 с.

3. Дві України: реальні межі, віртуальні війни. – K.: Критика, 2003. – 336 с.

3а. Переклад польською: Dwie Ukrainy. – Wroclaw: Kolegium Europy Wschodniej, 2004 (друге вид. – 2006).

4. Зона відчуження: українська олігархія між Сходом і Заходом. – K.: Критика, 2004. – 223 с.

5. Die reale und die imaginierte Ukraine. – Berlin: Suhrkamp, 2005. – 176 c.

6. The European Neighbourhood Policy and Beyond: Facilitating Free Movement of People within the Framework of the EU-Ukraine ‘Post-Revolutionary’ Relations. OSI/LGI Paper. – Budapest, 2005. –  http://lgi.osi.hu/publications/2006/299/Facilitating_the_Free_Movement_of_People_within_the_Framework_of_EU__8211_Ukraine.pdf

6а. Переклад українською:“Четверта свобода”: вільний рух людей між Україною та Євросоюзом – проблеми і перспективи – К.: К.І.С., 2006. – 84 с.

7. Сад Меттерніха. – Львів: Класика, 2008. – 302 с.

7а. Переклад польською: Ogrod Metternicha. – Wroclaw: Kolegium Europy Wschodniej, 2010. – 139 с.

8. Улюблений пістолет пані Сімпсон: хроніка помаранчевої поразки. – К.: К.І.С., 2009. – 240 с.

9. Ukraine on Its Meandering Path between West and East (упорядкування та вступна статтяспільно з Андреєм Лужницьким). – Bern: Peter Lang, 2009. –  208 p.

10. Постколоніальний синдром: спостереження. – К.: К.І.С., 2011. – 240 с.

10а. Переклад польською: Ukraina: syndrom postkolonialny. – Wroclaw: Kolegium Europy Wschodniej, 2015. – 256 c.

10b. Переклад угорською: A k?t Ukrajna. Budapest: ?r?ks?g Kult?rpolitikai Int?zet, 2015. 292 p.

11. Gleichschaltung: Authoritarian consolidation in Ukraine, 2010-2012. – K.: K.I.S., 2012. – 192 p.

11a. Розширена українська версія: Від “хаосу” до “стабільності”: хроніка авторитарної консолідації. – К.: К.І.С., 2012. – 288 с.

12. Рапорт про стан культури та НУО в Україні (упорядкування та передмова, разом із Павлом Ляуфером та Андрієм Саванцем), Київ: Польський Інститут, 2013, 279 с.; http://kulturaenter.pl/wp-content/uploads/2013/03/pdf

12а. Raport on the condition of culture and NGOs in Ukraine (co-ed. with Pawel Laufer and Andriy Savanets) Lublin: Kultura Enter, 2012, 277 p.; http://kulturaenter.pl/wp-content/uploads/2013/02/A-Report-on-the-Condition-of-Culture-and-NGOs-in-Ukraine.pdf

12б. Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie (wspolred. z Pawlem Lauferem i Andrijem Sawancem). Lublin: Kultura Enter, 2012, 285 s.; http://kulturaenter.pl/wp-content/uploads/2013/03/Raport-o-stanie-kultury-i-NGO-w-Ukrainie-1.pdf

Статті

2016

1. Декомунізація чи деколонізація? Що показали політичні дискусії з приводу «декомунізаційних» законів? // Наукові записки ІПІЕНД. – №2. – С. 104-117.

2. Національногромадянські ідентичності та ціннісні орієнтації мешканців Галичини (у співавторстві) // Наукові записки ІПІЕНД. – №2. – С. 201-251.

3. “Wonderful Slavonic People.” Russian Stereotypes of Ukrainians: From Imperial Imagination to Post-Imperial Reality, in: Robert Kusek, Jacek Purchla, Joanna Sanetra-Szeliga (eds.), Nations and Stereotypes, 25 Years After: New Borders, New Horizons (Cracow: International Cultural Centre, 2015), s. 220–245.

4. Polityka je?zykowa na Ukrainie: minione debaty i przysz?e rozwia?zania, in: Boguslaw Bakula et al. (eds.), Dyskurs postcolonialny we wspolczesnej literaturze i kulturze Europy Srodkowo-Wschodniej (Poznan: Porownania, 2015), p. 301–323.

5. Ukrainians as Russia’s negative ‘Other’: History comes full circle // Communist and Post-Communist Studies, 2016, vol. 49, no. 1, p. 75-85.

6. Polska, Ukraina, Europa. Miedzy wyobraznia a rzeczywistoscia // Akcent, nr. 4, 2016, s. 51-59; http://akcentpismo.pl/?page_id=4525

7. Pokusa trzeciej drogi. Ukraina na rozdro?u cywilizacyjnym // Tygiel kultury, №1, 2016, s. 181-188.

8. Ukrainian Culture after Communism: Between Post-Colonial Liberation and Neo-Colonial Subjugation, in: Dobrota Pucherova and Robert Gafrik (eds.), Postcolonial East-Central Europe: Essays on Literature and Culture (Amsterdam: Rodopi Publ., 2015), p. 337-355.

9. Reinventing Galicia: From Imperial Imagination to Post-imperial Mythmaking, in: Alina Molisak and Jagoda Wierzejska (eds.), Galician Polyphony Places and Voices (Warsaw: Elipsa, 2015), p. 345–360.

10. Even critical Russians exaggerate humiliation by the West // Raam op Rusland, 5.05.2016; http://raamoprusland.nl/dossiers/oekraine/127-even-critical-russians-exaggerate-humiliation-by-the-west

11. Wierd Duk’s silence on Ukraine is deafening // Raam op Rusland, 18.07.2016; http://raamoprusland.nl/debat/het-europese-antwoord/197-wierd-duk-s-silence-on-ukraine-is-deafening

12. Ukraine’s turbulent past between hagiography and demonization // Raam op Rusland, 2.11.2016; http://raamoprusland.nl/dossiers/oekraine/311-ukraine-s-turbulent-past-between-hagiography-and-demonization

Публікації в ЗМІ

1. Ukrainian Identity After the Euromaidan, interview with Alexander Motyl // World Affairs, 29 March 2016; http://www.worldaffairsjournal.org/blog/alexander-j-motyl/ukrainian-identity-after-euromaiden

1a. Українська ідентичність після Євромайдану, інтервю Олександрові Мотилеві // Збруч, 4.04.2016; http://zbruc.eu/node/49790

2. Ukrainian PEN: Flourishing Expression in the Face of Repression and Dichotomy,

відповіді на запитання Американського ПЕН // PEN America web-site, April 2016; https://pen.org/pen-world/ukrainian-pen-flourishing-expression-face-repression-and-dichotomy

3. Украинское общество ещё очень советское и полуфеодальное, інтерв’ю Володимирові Рафеєнку // Фокус, 27.04.2016; https://focus.ua/society/347948/

4. “Погано не те, що в нас є політтехнологи, а те, що в нас розмита межа між політологією як наукою та політтехнологіями”, розмова з Володимиром Шелухіном           Всеукраїнський соціологічний часопис “СВОЄ”, №4, 2015, с. 62-73; http://bit.ly/1OKO7Fp

5. Kako sem postal ?ehoslovak [словенською] // Razpotja, № 22, 2015, с. 52–54; http://www.razpotja.si/kako-sem-postal-cehoslovak/

6. Транзит     // Збруч, 19.01.2016; http://zbruc.eu/node/46435

7. Правий марш // Historinas.in.ua, 22.01.2016; http://historians.in.ua/index.php/en/dyskusiya/1766-mykola-ryabchuk-pravyi-marsh

8. We doen een beroep op uw solidariteit [голландською] // Volkskrant, 22.03.2016; http://www.volkskrant.nl/opinie/we-doen-een-beroep-op-uw-solidariteit~a4267437/

9. Випробування Україною // Збруч, 25.03.2016; http://zbruc.eu/node/55452

10. Аутсорсинг // Країна, 24.03.2016; http://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_autsorsing-slid-zaprovaditi-na-mitnici-u-podatkovij-sluzhbi-u-prokuraturi-v-sudah/685483

11. Росія діє однаково в усіх сферах // Країна, 24.05.2016; http://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_rosiya-diye-odnakovo-v-usih-sferah/699966

12. Росія не може жити без допінгу – і у спорті, і в політиці, і в пропаганді // Країна, 31.08.2016; http://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_rosiya-ne-mozhe-zhiti-bez-dopingu-i-u-sporti-i-v-politici-i-v-propagandi/718974

13. Нотатки зі споду шахової дошки // Збруч, 16.08.2016; http://zbruc.eu/node/55032

14. Україна з’являється на літературній мапі світу    // День, 25.10.2016; https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/ukrayina-zyavlyayetsya-na-literaturniy-mapi-svitu-0

15. Теперішні праві тенденції демонструють кризу світосистеми // Критика, грудень 2016; https://krytyka.com/ua/articles/tepereshni-pravi-tendentsiyi-demonstruyut-kryzu-svitosystemy

16. Поміж двома утопіями // Збруч, 14.09.2016; http://zbruc.eu/node/56095

Виступи в електронних медіях

1. «Запит на вождя властивий тільки лузерам», інтерв’ю // Громадське радіо, 27.05.2016; http://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/pysmennyk-mykola-ryabchuk-zapyt-na-vozhdya-vlastyvyy-tilky-luzeram

2. «У пошуках Європи», інтерв’ю // Польське радіо, 25.11.2016; http://www.polradio.pl/5/118/Artykul/281701

3. «Інтелігенція недостатньо розмовляє з умовними виборцями», інтерв’ю // Громадське радіо, 8.12.2016; https://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/inteligenciya-ne-dostatno-rozmovlyaye-z-umovnymy-vyborcyamy-trampa-mykola-ryabchuk

4. Презентація книжки «Сізіф і каміння» в книгарні «Є» – виступ та відповіді на запитання, 27.05.2016; https://www.youtube.com/watch?v=aXYnG8fKiCk

5. «Розмови про культуру», ч.1 // Kontakt TV, 24.12.2016; https://www.youtube.com/watch?v=6XnwiKd-peA

5а. «Розмови про культуру», ч.2 // Kontakt TV, 31.12.2016; https://www.youtube.com/watch?v=3qAExKTv02k

6. Literary Criticism as Sacrilege: Turning the Iconostasis into a National Canon. Меморіальна лекція памяті проф.Данила Струка. University of Toronto, 13.05.2016; https://www.youtube.com/watch?v=o–JYTqd5v8

7. Examined by War: New Bonds and Old Cleavages in Post-Maidan Ukrainian Society. Лекція у Стенфордському університеті, 6.10.2016; https://www.youtube.com/watch?v=ydPUF8chU6c&feature=youtu.be

8. “?wiat?o literatury”. Зустріч із польськими читачами в палаці-музеї ?azienki Kr?lewskie, Варшава, 23.11.2016; https://www.youtube.com/watch?v=BKn9QWgorAI

Статті

2015

1. Російський вимір “української кризи” // Наукові записки ІПІЕНД. – №1. – С. 115–129.

1а. Скорочена англомовна версія: Emancipation from the East Slavonic Ummah // New Eastern Europe. – No. 2. – P. 14–20; http://www.neweasterneurope.eu/component/content/article/1014-issue/1509-2-xvi-2015-love-thy-neighbour

1b. Передрук: Eurozine, 11.03.2015; http://www.eurozine.com/articles/2015-03-11-riabchuk-en.html

1с. Переклад данською: Mykola Riabchuk?, Ukraines kamp er en v?rdikamp,  Dagbladet Information, 28 marts 2015; http://www.information.dk/528701

2. Ліберальний націоналізм: contradictio in adiecto? // Науковi записки ІПіЕНД. – 2014. – №4-5. – C. 94-112.

3. Ukraine’s Third Attempt (with Andrej Lushnycky), in: Viktor Stepanenko & Yaroslav Pylynskyi (eds.), Ukraine after the Euromaidan. Challenges and Hopes (Bern: Peter Lang 2015), p. 47-58.

4. Ukrainian Culture after Communism: Between Post-Colonial Liberation and Neo-Colonial Subjugation, in: Dobrota Pucherova and Robert Gafrik (eds.), Postcolonial East-Central Europe: Essays on Literature and Culture (Amsterdam: Rodopi, 2015). p. 337-355.

5. Whose Crisis? Russian Intelligentsia and the Ukrainian Question – Coming to Terms, Porownania. – 2014. – Vol. 15. – P. 199–208; http://www.staff.amu.edu.pl/~comparis/attachments/article/333/Mykola%20Riabchuk.pdf

6. “Two Ukraines” Reconsidered: The End of Ukrainian Ambivalence? Studies in Ethnicity and Nationalism, vol. 15, no. 1 (2015), p. 138–156.

6a. Дві України: кінець амбівалентности? // Критика. – 2015. – №1-2; http://krytyka.com/ua/articles/dvi-ukrayiny-kinets-ambivalentnosty

6b. Prze?om roku 2014: od “dw?ch Ukrain” do jednego narodu obywatelskiego? Kultura  i  Spo?ecze?stwo, nr. 2, 2015, s. 3–26; http://www.isppan.waw.pl/ksiegarnia/kis2015_2.htm

7. Reinventing Galicia: From Imperial Imagination to Post-imperial Mythmaking, in: Alina Molisak and Jagoda Wierzejska (eds.), Galician Polyphony Places and Voices (Warsaw: Elipsa, 2015), p. 345–360.

7a. Перевинайдення Галичини: від імперської вигадки до постімперської міфотворчості, Збруч, 31.03.2015, http://zbruc.eu/node/34476

8. Картографування Майдану [рец. на: David R. Marples, Frederick V. Mills (eds.), Ukraine’s Euromaidan. Analyses of a Civil Revolution. Stuttgart: ibidem-Verlag, 2015. 292 p.], Критика, №5–6, 2015, с. 20–22.

8a. Shorter version in Polish: Nowa Europa Wschodnia, 2015, nr. 3

8b. Shorter version in English: Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society, Vol. 1, No. 1 (2015), p. 312–316.

9. How to Make a “Nowhere Nation” into a National Brand? in Katarzyna Skorzynska (ed.), National Image and Identity (Warsaw: Polish Institute of Diplomacy, 2015), p. 71–76.

10. “Wonderful Slavonic People.” Russian Stereotypes of Ukrainians: From Imperial Imagination to Post-Imperial Reality. In: Robert Kusek, Jacek Purchla, Joanna Sanetra-Szeliga (eds.), Nations and Stereotypes, 25 Years After: New Borders, New Horizons (Cracow: International Cultural Centre, 2015), p. 220–245.

11. Turn to the right – and back // Eurozine. – 15.04.2015; http://www.eurozine.com/articles/2015-04-15-riabchuk-en.html

11a. Переклад німецькою: Einmal nach Rechts drehen – und Retour // Beton International. Zeitung fu?r Literatur und Gesellschaft. – 2015. – Nо. 2. – Р. 10–11; http://rs.boell.org/en/2015/03/17/beton-international-vol-2

Публікації в ЗМІ

1. Неправильні українці // Збруч, 12.01.2015, http://zbruc.eu/node/31397

2. Прощавай, “Русскій мір” // Країна, №2, 15.01.2015, с. 32-34.

3. Якою буде нова Україна? // Historians, 10.02.2015, http://www.historians.in.ua/index.php/en/intervyu/1458-mykola-riabchuk-skazhu-chesno-nova-ukraina-bez-donbasu-i-krymu-podobaietsia-meni-bilshe

4. Хто і чому повалив пам’ятники Леніну // Країна, 12 травня 2015; http://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_hto-i-chomu-povaliv-pamyatniki-leninu/625366

4a. Переклад польською: Dekomunizacja czy dekolonizacja? // Kultura Enter, nr. 63, 2015, http://kulturaenter.pl/article/artykul-nr-2/

5. Riabczuk: podstaw? podzia??w na Ukrainie s? warto?ci // PAP, 14.05.2015; http://wiadomosci.onet.pl/kraj/riabczuk-podstawa-podzialow-na-ukrainie-sa-wartosci/j3bg8d

6. Riabczuk: Ukraina jest sowiecka i antysowiecka // Interia, 14.05.2015, http://fakty.interia.pl/raporty/raport-zamieszki-na-ukrainie/aktualnosci/news-riabczuk-ukraina-jest-sowiecka-i-antysowiecka,nId,1733709#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

7. Що може стати кошмаром для Путіна // Країна, 26 травня 2015; http://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_so-mozhe-stati-koshmarom-dlya-putina/628353

8. Україна повинна стати для Донбасу і Криму тим, чим Західна Німеччина стала для Східної // Країна, 7.07.2015, http://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_ukrayina-povinna-stati-dlya-donbasu-i-krimu-tim-chim-zahidna-nimechchina-stala-dlya-shidnoyi/635696

9. “M?wi? g?o?no po ukrai?sku to dziwactwo” // Gazeta wyborcza, 30.07.2015; http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,18461259,mowic-glosno-po-ukrainsku-to-dziwactwo-to-jak-chodzic-po-ulicy.html

9a. Переклад українською: “Говорити голосно по-українськи – це дивацтво” // Збруч, 2.08.2015; http://zbruc.eu/node/39766

9б. Передрук: Газета по-українськи, 2.09.2015; http://gazeta.ua/articles/sogodennya/_golosno-govoriti-ukrayinskoyu-movoyu-ce-divactvo-ryabchuk/645374

10. Випробування війною: поділи і зв’язки в українському суспільстві 2014–2015 // Збруч, 2.08.2015; http://zbruc.eu/node/40173

11. Світ співчуває не тим, кого б’ють, а тим, які відбиваються // Країна, 4.08.2015; http://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_svit-spivchuvaye-ne-tim-kogo-byut-a-tim-yaki-vidbivayutsya/640588

11a. Переклад польською: Przes?anie dla imperatora // Kultura Enter, nr. 64, 2015, http://kulturaenter.pl/article/przeslanie-dla-imperatora/

12. Чого нас навчає Греція // Країна, 17.08.2015; http://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_ukrayinci-prodovzhuyut-zhiti-v-chasi-de-zemlya-stoyit-na-chotiroh-slonah-a-chumaki-yidut-volami-po-sil/637112

13. Чи виявиться сьогоднішній патріотичний консенсус тимчасовим // Країна, 16 вересня 2015, http://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_ci-viyavitsya-sogodnishnij-patriotichnij-konsensus-timchasovim/643142

14. “Непристойна будь-яка розкіш і надмірність у світі, де є голодні й знедолені” // Країна, 29.10.2015,  с. 24–25; http://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_nepristojna-budyaka-rozkish-i-nadmirnist-u-sviti-de-ye-golodni-j-znedoleni/655720

14а. Передрук: Розгубленість у «стані святих» // Historians.in.ua, 19.11.2015; http://historians.in.ua/index.php/en/dyskusiya/1694-mykola-riabchuk-rozhublenist-u-stani-sviatykh

14b. Переклад польською: Zamieszanie w „obozie ?wi?tych” // Kultura Enter, №11, 2015; http://kulturaenter.pl/article/felieton-zamieszanie-w-obozie-swietych/

15. Путін знає, чого від Заходу можна очікувати, Країна, 23.12.2015;http://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_past-porvu-morgaly-vykolyu/667693

Виступи в електронних медіях

1. Про Василя Стуса // Espresso TV, 6.01.2015, https://www.youtube.com/watch?v=MAxHUus7Dc0

2. Про неоголошену війну на Донбасі і можливий розвиток подій // Перший Національний, 23.01.2015; https://www.youtube.com/watch?v=m-9ZkHC3m7k

3. Вечір із Миколою Княжицьким: Тарас Возняк та Микола Рябчук // Espresso TV, 24.01.2015, https://www.youtube.com/watch?v=b-Zt0sLtbGY

4. Про свободу вираження // Espresso TV, 27.01.2015, https://www.youtube.com/watch?v=wgQ_yoEz4bg

5. Про “Левіафан” Звягінцева // Espresso TV, 10.02.2015, https://www.youtube.com/watch?v=pmUKyXdV2S0

6. Велика хартія вольностей // Espresso TV, 20.03.2015, https://www.youtube.com/watch?v=Ec53wqrju70&list=PLCPC7CzMu8ot8cqlYK6RquV7UlxbDGR1-&index=4

7. Постколоніальний синдром. Pозмова з Леонідом Фінбергом // UkrLifeTV, 24.03.2015; https://www.youtube.com/watch?v=heoFV_NVwBg

8. “Поділ України на схід і захід — це дурниця” // Громадське радіо, 14.04.2015; http://hromadskeradio.org/2015/04/14/podil-ukrayini-na-shid-i-zahid-tse-durnitsya-mikola-ryabchuk/

9. “В країнах, які ми вважаєм цивілізованими день перемоги є днем поминання” // Громадське радіо, 12.05.2015, https://www.youtube.com/watch?v=rnwaIFzKhtY

10. Nowa Ukraina/Nowa Europa, виступ на конференції “Europa z widokiem na przysz?os?c?” // Europejskie Centrum Solidarnos?ci, Gdansk, 14-15.05.2015; https://www.youtube.com/playlist?list=PL3oaMoR5k0rx-EeSrbYbPhb5woNpLHJPx

11. Beyond the Kultura Doctrine, виступ на конференції “Past and Prelude: Polish-Ukrainian Relations for the Twenty-First Century” // Sidney Sussex College, Cambridge, 30.06.2015; https://www.youtube.com/watch?v=k9FOpRdnfWk

12. Система прогнила, її треба міняти капітально // Громадське радіо, 27.07.2015, http://hromadskeradio.org/gromadska-hvylya/nash-lyud-bere-grechku-ale-ne-robyt-togo-shcho-vid-nogo-ochikuyut-mykola-ryabchuk

13. “Від андеґраунду до мейнстріму: феномен вісімдесятників”, публічна лекція // Pinchuk ArtCenter, 6.08.2015; http://www.chytomo.com/news/mikola-ryabchuk-pro-visimdesyatnikiv-lvivskij-andegraund-andruxovicha-i-literaturnij-mejnstrim

14. «В нас ніколи не було стільки талановитих молодих людей» // Київ1, 14.08.2015; http://kyiv1.org/news/mikola-ryabchuk-v-nas-nikoli-ne-bulo-stilki-tala-043199/

15. «Україна вписана у європейську свідомість» // Радіо Свобода. – 16.09.2015, http://www.radiosvoboda.org/content/article/27251187.html

16. Прес-конференція «Культура, війна та відповідальність інтелектуалів» за участю Джона Ролстона Сола, Президента Міжнародного ПЕН-клубу та Андрія Куркова, віце-президента Українського ПЕН // Український кризовий медіа-центр, 30.09.2015; https://www.youtube.com/watch?v=xngGhv_jLxY

17. “Залежність від шляху” та посткомуністичні трансформації в Україні. Вступна лекція на VIII Міжнародній конференції “Соціологія та сучасні соціальні трансформації” // Київський національний університет, 12.11.2015; https://www.youtube.com/watch?v=fpqdar5aTmQ

18. “Za Wolno?? Wasz? i Nasz?”, виступ на врученні перекладацьких нагород, Wroclaw, 19.12.2015; http://zawolnosc.eu/2015/12/relacja-wideo/

2014

1. Страсті за федералізацією // Наукові записки ІПІЕНД. – №2.

1a. Dezentralisierung und Subsidiarit?t . Wider die F?deralisierung ? la russe, Osteuropa, no. 5-6, 2014, S. 217-226; http://dl.oe.dgo-online.org/issues/dl/OE_5_6_Inhalt_Abstracts_D.pdf

1b. Passions over Federalization, Russkii Vopros, vol. 14, no. 3, 2014, http://russkiivopros.com/?pag=one&id=581&kat=7&csl=67

2. After the Crash, New Eastern Europe, no. 1, 2014, p. 52-56.

3. Coming to Terms with Russian Propaganda, Русский вопрос, №1, 2014; http://www.russkiivopros.com/index.php?pag=one&id=558&kat=7&csl=65

3a. Vene propaganda ja kolm katastroofistsenaariumi [in Estonian], Uudised, 23.04.2014; http://uudised.err.ee/v/arvamus/253cd874-0b8b-431b-aba1-4a6e64652d97

4. Alle Wege f?hren nach Westen, Internationale Politik, no. 2, M?rz/April 2014, S. 72-75; https://zeitschrift-ip.dgap.org/de/ip-die-zeitschrift/archiv/jahrgang-2014/maerz-april/alle-wege-fuehren-nach-westen

5. A Blessing in Disguise, New Eastern Europe, no. 3, 2014.

6. Maidan 2.0.: Sich wandelnde Werte und stabile Identitaeten, in Simon Geissbuehler (Hg.), Kiew – Revolution 3.0. Der Euromaidan 2013/14 und die Zukunftsperspektiven der Ukraine (Stuttgart: ibidem Verlag, 2014), p. 33-48; http://www.ibidemverlag.de/Reihen-Schriftenreihen-Institutsreihen/Soviet-and-Post-Soviet-Politics-and-Society/Die-Revolution-2-0–Der-Umbruch-2013-14-und-die-Perspektiven-der-Ukraine.html

7. “Eurazja” jako eufemizm. “Nowa Europa Wschodnia” i dyskurs wykluczenia, in Hanna Hosk i Dorota Kolodziejczyk (eds.), Historie, spoleczenstwa, przestrzenie dialogu. Studia post-niezaleznosciowe w perspektywie porownawczej (Krakow: Universitas, 2014), p. 167-180.

8. Dying for Europe, Internationale Politik (special edition), May-June, 2014, S. 32-39; http://www.alfred-herrhausen-gesellschaft.de/downloads/Herrhausen_2014_Riabchuk_ENG.pdf

8a. Sterben f?r Europa, Internationale Politik (special edition), May-June, 2014, S. 32-39; http://www.alfred-herrhausen-gesellschaft.de/downloads/Herrhausen_2014_Riabchuk.pdf

9. Ukraine’s Third Attempt, Harriman Magazine, vol. 2, no. 1, 2014, p. 26-31; http://www.columbia.edu/cu/creative/epub/harriman/2014/summer/ukraines_third_attempt.pdf

9a. Ukrajna harmadik k?s?rlete [Ukraine’s Third Attempt, in Hungarian], Szlavtextus, 7.05.2014; http://szlavtextus.blog.hu/2014/05/07/mikola_rjabcsuk_ukrajna_harmadik_kiserlete

10. Ukraina: tozsamosc europejska przeciwko euroazjatyckiej, Dialog [Gdansk], vol. 27, no. 107, s. 59-62.

10a. Ukraine: Europaeische Identitaet gegen die euroasiatische, Dialog, vol. 27, no. 107, S. 55-58.

11. Hat der Maidan das Land gespalten? Transit [Wien], no. 45 (Sommer 2014).

12. Kolonializm inaczej. O przydatno?ci metodologii postkolonialnej do bada? nad Europ? postkomunistyczn?, Nowy Prometeusz, no. 6, 2014, s. 38-50.

13. Seeking for Peace, Making a War: First Months of Petro Poroshenko’s Presidency, Russkii Vopros, vol. 14, no. 3, 2014, http://russkiivopros.com/?pag=one&id=586&kat=5&csl=67

14. On the “Wrong” and “Right” Ukrainians, Aspen Review, no. 3, 2014, p. 58-62; http://www.aspeninstitute.cz/en/article/3-2014-on-the-wrong-and-right-ukrainians/

15. Reinventing Galicia, Herito, vol. 4, no. 16, p. 160-175.

15a. Wymyslic Galicje od nowa, Herito, vol. 4, no. 16, s. 160-175.

16. The Unfinished Business of the 1989 East European Revolutions: From Survival to Self-Expression, in Kaciaryna Kolb (ed.), Belarus on the Forefront of Eurasia: Between Moscow and Kyiv (Warsaw: Lazarski University, 2014), p. 10-19.

16a. Недавершаная справа рэвалюцый 1989 г. ва Усходняй Еўропе: ад выжывання да самавыяўлення, в Кацярына Колб (ред.), Беларусь на авансцэне Еўразіі: паміж Масквой і Кіевам (Варшава: Універсітет Лазарскага, 2014), с. 10-20.

17. Od WCzK do SBU: ci?g?o?? i modyfikacja „antynacjonalistycznych” dyskurs?w i polityki, [w:] M. Semczyszyn i J.Syrnyk (red.), Mi?dzy ideologi? a socjotechnik?. Kwestia mniejszo?ci narodowych w dzia?alno?ci w?adz komunistycznych – do?wiadczenie polskie i ?rodkowoeuropejskie (Warszawa-Szczecin-Wroclaw: Instytut pamieci narodowej, 2014).

18. Eight Jews in Search of a Grandfather, Polin: Studies in Polish Jewry, vol. 26, Jews and Ukrainians, ed. by Yohanan Petrovsky-Shtern & Antony Polonsky; p. 445-455, http://www.littman.co.uk/cat/polin-26.html

2013

1. Специфічна сила “слабкої держави”: інституалізація авторитаризму у пострадянській Україні, Науковi записки ІПіЕНД, №4, 2013, c. 105-125; http://www.ipiend.gov.ua/?mid=14&action=scholarly_detail&scholarly_id=70

2. Інтелектуальне співтовариство у взаєминах з державою: форми діалогу та їх результати, Науковi записки ІПіЕНД, №6, 2013, c. 67-79; http://www.ipiend.gov.ua/?mid=14&action=scholarly_detail&scholarly_id=72

3. Яка мовна політика нам потрібна? У зб.: Ю. Шаповал, О. Лісничук, С. Набок (ред.), Особа у контексті часу. Книга на пошану Лариси Нагорної (К.: ІПіЕНД, 2013), с. 402-419.

4. Why Do We Speak Like That: Ambiguous Discourses of an Ambivalent Transformation, Demokratizatsiya, vol. 21, no. 2 (Spring 2013), p. 271-278.

4a. Ch?rir l’ambivalence – le discours de l’Etat et de la politique en Ukraine, in Brigitte Gautier (ed.), L’Europe centrale et orientale depuis 1989. Changer le monde avec des mots (Paris: L’Harmattan, 2013).

5. Квазіменшинна / квазідіаспорна модель функціонування української культури в Україні: постколоніальна амбівалентність // Схід/Захід. – 2013. – №16-17. – С. 61-73.

6. Від ВЧК до СБУ: тяглість та модифікація «антинаціоналістичних» дискурсів і політик, Historians.ua, 14.03.2013; http://www.historians.in.ua/index.php/dyskusiya/618-mykola-riabchuk-vid-vchk-do-sbu-tiahlist-ta-modyfikatsiia-antynatsionalistychnykh-dyskursiv-i-polityk

7. Українська культура після комунізму: між постколоніальним визволенням та неоколоніальним поневоленням, Kultura Enter [Lublin], no. 52, 2013; http://ua.kulturaenter.pl/українськакультурапіслякомунізму/2013/03/

7a. Ukrainian Culture after Communism: Between Post-colonial Liberation and Neo-colonial Enslavement, Kultura Enter [Lublin], no. 52, 2013; http://en.kulturaenter.pl/ukrainian-culture-after-communism/2013/03/

7b. Ukrai?ska kultura po komunizmie: mi?dzy postkolonialnym wyzwoleniem a neokolonialnym zniewoleniem, Kultura Enter [Lublin], no. 52, 2013; http://kulturaenter.pl/ukrainska-kultura-po-komunizmie/2013/03/

8. Wschodnios?owia?ska umma a problem emancypacji: o „s?abej” to?samo?ci Ukrai?c?w i Bia?orusin?w, in: Tomasz Zarycki (ed.), Polska Wschodnia i Orientalizm (Warszawa: Wydawnictwo naukowe Scholar, 2013), s. 51-66; http://scholar.com.pl/upload/product_files/2366/250_TZarycki_Pwio_rozbieg_.pdf

9. Герої і лиходії. Розщепленість національної памяті та проблема символічної леґітимізації держави // Ю.Шаповал (ред.), Культура історичної памяті: європейський та український досвід (K.: ІПіЕНД, 2013), c. 217-230, http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/culture_of_histrorical_memory_site_163.pdf

10. Відміни колоніалізму. Про застосовність методології постколоніальних студій до вивчення посткомуністичних трансформацій у Східній Європі, Науковi записки ІПіЕНД, №2, 2013, c. 41-58, http://www.ipiend.gov.ua/img/scholarly/file/nz_64_69.pdf

10а. Разновидности колониализма: о возможностях применения постколониальной методологии к изучению посткоммунистической Восточной Европы // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований [Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону], №3, 2013, с. 116-125, http://politconcept.sfedu.ru/2013.3/10.pdf

10b. Colonialism in another way. On the applicability of postcolonial methodology for the study of postcommunist Europe, Porownania, vol. 13, 2013, p. 47-59; http://porownania.amu.edu.pl/attachments/article/284/MYKO?A%20RIABCZUK.pdf

11. «Євразія» як евфемізм: «нова Східна Європа» і дискурс виключення, Политикантроп, 02.07.2013; http://politikan.com.ua/8/0/0/67988.htm

12. Без Дикого Поля, Західна аналітична група, 9.04.2013; http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=5375

13. Український П’ятниця і два його Робінзони, Критика, 2013, №9-10.

13а. Ukrai?ski Pi?taszek i dwaj jego Robinsonowie, Bliza, nr 2 (15) 2013.

14. Prawie jeden nar?d? Jak Rosjanie patrz? na Ukrain?, Wi??, nr 3, 2013, s. 146-155, http://www.wiez.pl/czasopismo/;s,czasopismo_szczegoly,id,576,art,15943

2012

1. Аксіологічний аспект національної ідентичності, Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ, 2012, №4, с. 168-180; http://www.ipiend.gov.ua/img/scholarly/file/nz_60_site_64.pdf

2. Про «слабку» національну ідентичність білорусів: спроба проблематизації, Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ, 2012, №5, с. 265-281; http://www.ipiend.gov.ua/img/scholarly/file/nz_61_site_65.pdf

2a. Wschodnios?owia?ska “umma” a problem emancypacji: o “s?abej” to?samo?ci Ukrai?c?w i Bia?orusin?w, in Ryszard Radzik (ed.), To?samo?ci zbiorowe Bia?orusin?w (Lublin: W-wo UMCS, 2012), s. 353-383.

2b. Усходнеславянская “умма” і праблема эмансіпацыі. Да пытання пра “слабую” ідентычнасць украінцаў і беларусаў, Беларускі гістарычны агляд, vol. 19, no. 1-2 (снежань 2012), c. 239-283; http://www.belhistory.eu/mikola-rabchuk-usxodneslavyanskaya-%E2%80%9Eumma-i-prablema-emansipacyi-da-pytannya-pra-%E2%80%9Eslabuyu-identychnasc-ukrainca%D1%9E-i-belarusa%D1%9E/

3. The “New Eastern Europe” and East Slavonic “Ummah”: Uneasy Emancipation // Jan Malicki (ed.), Russia: of the Tsars, of the Bolsheviks, of the new times (Warsaw: Centre for East European Studies, 2012), с. 151-162.

5. Дві Білорусі [рец. на кн.: Nelly Bekus, Struggle over Identity. The Official and the Alternative “Belarusianness”. Budapest & New York: CEU Press, 2010], Критика, 2012, №11-12.

5a. Дзве Беларусі, Arche, 12.06.2013; http://www.arche.by/by/page/reviews/15349

5b. Ambiguous Nation Building, Russkii vopros, no. 3, 2013, http://www.russkiivopros.com/index.php? pag=one&id=522&kat=8&csl=63

6. Little Big Men [рец. на кн.: The Cossack Myth: History and Nationhood in the Age of Empires, by Serhii Plokhy. Cambridge University Press, 2012. 386 p.], Transitions Online, 17 January 2013; http://www.tol.org/client/article/23555-cossacks-russia-ukraine.html

6а. Довколакорану”, Критика, 2013, №1-2.

7. Ukraine’s ‘muddling through’: National identity and postcommunist transition, Communist and Post-Communist Studies, vol. 45, nos. 3-4, 2012, p. 439-446.

8. Русский Робинзон и украинский Пятница: особенности «асимметричных» отношений, in: Внутренняя колонизация России / Под ред. А. Эткинда, Д. Уффельманна, И. Кукулина. М.: Новое литературное обозрение, 2012. – C. 447-477.

9. Ukrainian Opposition: Too Weak to Win, Too Strong to Lose, Russkii vopros, no. 3, 2012; http://www.russkiivopros.com/?pag=one&id=462&kat=5&csl=59

9a. Prek?re Autokratie. Stillstand und Wandel in der Ukraine, Osteuropa 62:9 (Sept. 2012), S. 37-51.

10. Химерне пограниччя [рец. на кн.: Tatiana Zhurzhenko, Borderlands into Bordered Lands. Geopolitics of Identity in Post-Soviet Ukraine, Stutgart: ibidem Verlag, 2010], Критика, 16:3 (березень 2012), с. 2-4.

10a. Ambiguous Borderland, Harriman Review, vol. 19, nos. 1-4 (2012), p. 3-7; http://harriman.columbia.edu/news/newsletter/harriman-review-vol-19-nos-1-4-fall-2013

11. Nyugati “Eurazsianizmus” es az “Uj Kelet-Europa”: a kirekesztes diskurzusa [Західнеєвразійствоінова Східна Європа”: дискурс виключення], Szepirodalmi Figyelo [Budapest], no. 4, 2012, p. 59-70; http://www.szepirodalmifigyelo.hu/szif_2012_4

12. Yanukovych’s Two Years in Power, German Marshall Fund, 2.03.2012; http://www.gmfus.org/wp-content/files_mf/riabchuk_yanukovychstwoyears_feb12.pdf

13. Russian politics: the burden of national myths, Open Democracy, 13.03.2012; http://www.opendemocracy.net/od-russia/mykola-riabchuk/russian-politics-burden-of-national-myths

13a. Тягар «єдності»”, Західна аналітична група, 4.03.2012; http://zgroup.com.ua/article.php?articleid=5093

14. Playing the Identity Card, Current Politics in Ukraine, 6.09.2012; http://ukraineanalysis.wordpress.com/2012/09/06/playing-the-identity-card/