Укр | Рус | Eng

 

Відділ теоретичних та прикладних проблем політології

Завідувач відділу - доктор філософських наук, професор Фелікс Михайлович РУДИЧ

Основна мета, завдання: дослідження теоретичних і прикладних проблем становлення політичної системи, інститутів правової держави і громадянського суспільства в Україні. Підготовка наукових кадрів у сфері політичної науки.

У відділі працюють 12 співробітників: зав. відділу, 2 голов.н.с., 2 пров.н.с., 2 ст.н.с., 2 н.с., 2 мол.н.с., лаборант, серед них 1 член-кореспондент НАН України, 2 доктори наук, 8 кандидатів наук.

Відділ має аспірантуру. За період з 1995 по 2005 рік закінчили навчання в аспірантурі і захистилися 10 кандидатів політичних наук, а також 5 докторів політичних наук.

Співробітники відділу разом з науковцями інших установ тривалий час досліджують тему "Україна в контексті трансформації політичних систем в країнах СНД, Балтії, Центральної і Східної Європи". Під час розробки теми продуктивним зарекомендував себе порівняльний (компаративний) метод. Використання цього методу дало можливість відслідкувати політичну систему сучасної України у всій її цілісності, розглянути її складові: законодавчу, виконавчу, судову влади, механізм їх взаємодії, основні принципи діяльності органів місцевого самоврядування, тенденції становлення партійної і виборчої систем, формування інститутів правової держави і громадянського суспільства. На основі вивчення загальних рис і відмінностей показана трансформація політичної системи в Україні в порівнянні з тим, як відбувається цей процес в постсоціалістичних країнах.

Науковцями відділу досліджена тема "Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти" (у 2002 році вийшла друком монографія з аналогічною назвою), а також тема "Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні" (монографія з цієї теми виходить друком у І кварталі 2006 року в Парламентському видавництві).

У 2007р. відділ успішно завершив розробку наукової теми “Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний та регіональний аспекти”. На сьогодні відділ розробляє тему “Політичний клас в сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку” (I квартал 2008р. – IV квартал 2009р.).

Колективні монографії:

 • Політичні структури та процеси в сучасній Україні. Політологічний аналіз.// Редкол.: Ф.М.Рудич (відп.редактор) та ін. - К.: Наукова думка, 1995. - 265 с.
 • Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку// Редкол.: Ф.М.Рудич (голова) та ін. - К.: Парламентське вид-во, 1998. - 352 с.
 • Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний та прикладний аспекти. (Кол.моногр.) За ред. Ф.М.Рудича. - К.: МАУП, 2002.- 488 с.
 • Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку /  За заг.ред. Ф.М.Рудича. – К.: Парламентське видавництво, 2006. – 412с.

 Індивідуальні монографії:

 • Пахарєв А.Д. Политическое лидерство и лидеры. - К.: Знание Украины, 2001. - 270 с.
 • Некряч А.І. Місцеве самоврядування в Україні: етапи становлення та перспективи: Монографія. - Генеза, 2002. - 386с.
 • Зеленько Г.І. "Навздогінна модернізація": досвід Польщі та України.- К.: "Критика", 2003. - 215 с.
 • Ковальова О.О. Стратегія євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України: Монографія. - К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, 2003. - 340 с.
 • Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. - Дрогобич: ВФ "Відродження", 2004. - 488 с.
 • Ткач Д.І. Сучасна Угорщина в контексті суспільних трансформацій: Монографія // Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. - К.: МАУП, 2004, - 480 с.
 • Малярчук В.А. Міжнародна політика: простір партійного змагання і співробітництва. Монографія. - К.: ТОВ "Видавництво "Юридична думка", 2005. - 312 с.
 • Рудич Ф.М. Політологія: підручник. – 2е вид., стереотип. – К.: Либідь, 2006. – 480с.
 • Рудич Ф.М. Порівняльна політологія: навч.посіб. – К.: МАУП, 2006. – 148с.
 • Пахарев А.Д. Мыслители о правителях: историко – политологический аспект. – К.: Знания Украины, 2006. – 296 с.
 • Зеленько Г.І. Політична «матриця» громадянського суспільства: досвід країн Вишеградської групи та України. – К.: Знання України, 2007. – 336 с.
 • Балабан Р.В. Теорія виборчої системи. – К.: Либідь, 2007. – 112с.
 • Кочубей Л.О. Виборчі технології: Навч.посіб. – К.:Український центр політичного менеджменту, 2008. – 332с.

Навчальні посібники:

 • Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку// За ред. Ф.М.Рудича: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. - К.: Парламентське вид-во, 2002. - 327 с.
 • Геополітика: Підручник // А.І.Кудряченко, Ф.М.Рудич, В.О.Храмов. - К.: МАУП, 2004. - 296 с.
 • Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. - К.: Либідь, 2005. - 480 с.
 • Пахарєв А.Д. Державне управління і кадрова політика в сучасній Україні. Навчальний посібник. - К., Світогляд, 2005. - 122 с.
 • Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Навч.посіб / Ф.М.Рудич, Р.В.Балабан, Ю.С.Ганжуров та ін. – К.: Либідь, 2008. – 440с.

№ п/п

П І Б

Вчений ступінь

Посада

1.

Рудич Фелікс Михайлович

доктор філософських наук, професор

завідувач відділу

2.

Пахарєв Анатолій Дмитрович

доктор політичних наук, професор

головний науковий співробітник

3.

Кочубей Лариса Олександрівна

доктор політичних наук, професор

провідний науковий співробітник

4.

Зеленько Галина Іванівна

доктор політичних наук

провідний науковий співробітник

5. Балабан Ростислав Валерійович кандидат політичних наук старший науковий співробітник

6.

Щербенко Едуард Васильович

кандидат філософських наук

провідний науковий співробітник

7.

Кононенко Наталя Вікторівна

кандидат політичних наук

науковий співробітник

8.

Ляшенко Тетяна Михайлівна

кандидат політичних наук

науковий співробітник

9.

Брехаря Світлана Григорівна

кандидат політичних наук

молодший науковий співробітник

10.

Кравченко Тамара Володимирівна

кандидат педагогічних наук

молодший науковий співробітник

11.

Черінько Ігор Павлович

 

молодший науковий співробітник

12.

Чіркіна Інна Михайлівна

 

лаборант І категорії

Контакти: тел.: 286-27-81

 

ПІБ: *
E-mail:
Контактний телефон:
Тема: *
Текст листа: *
 
На головну сторінку Карта сайту Контакти