Наукові записки

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 1999. – 200 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 8/. ISBN 966-02-0797-2

Збірник науково-публіцистичних статей, в яких досліджуються проблеми соціально-економічного, політичного, національно-культурного і духовного розвитку етнічних груп України, їх місця і ролі в державотворчих процесах минулого і сьогодення.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 1999. – 286 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 7/. ISBN 966-02-0734-4

Збірник містить статті з історіографії та етнополітичної історії України, відтворює ідейно-політичні процеси Української революції, проблеми історичної генеалогії.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 1999. – 204 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 6/. ISBN 966-02-0685-2

Пропонований читачеві випуск Наукових записок переважно спрямований на висвітлення етнополітичної тематики. Інтерес авторського колективу зосереджений на широкому колі питань теоретичної етнополітології і практичної етнонаціональної політики в Україні, у т.ч. на політичних аспектах церковно-конфесійних відносин, а також на історії політичної думки.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 1998. – 206 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 5. ISBN 966-02-0539-2

У збірнику розглядаються актуальні проблеми політології, зокрема, сучасної геополітики, інституційні і культурні аспекти політики, а також термінологічні питання політології.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 1998. – 186 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 4/. ISBN 966-02-0538-4

Збірник науково-публіцистичних статей, в яких йдеться про історичні, культурологічні, релігійні аспекти життя українського єврейства. Автори збірника є фахівцями з проблем історії і культури євреїв України.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут національних відносин і політології, 1997. – 82 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 3/. ISBN 966-02-0351-9

Відтворюючи перебіг подій у 1920–30-х роках, автори намагаються осягнути апокаліпсичні масштаби трагедії, яку пережила Україна, зрозуміти, де корінь зла.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут національних відносин і політології, 1997. – 142 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 2/. ISBN 966-02-0197-4

Збірник містить статті з історіографії та етнополітичної історії України, проблем національної освіти, деяких аспектів юдаїки.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут національних відносин і політології, 1997. – 128 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 1/. ISBN 966-02-0196-6

Випуск започатковує видання наукових записок Інституту національних відносин і політології НАН України. До збірника увійшли статті з актуальних проблем політології та етнології.

Детальніше