Склад Ради

Витяг з наказу

Міністерства освіти і науки України

від 10.05.2017, №693

 

«Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 27 квітня 2017 року» Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України

Д 26.181.01

Голова ради:

1. Майборода Олександр Микитович д.і.н., професор, заступник директора, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.05.

Заступник голови:

2. Войналович Віктор Анатолійович, д.політ.н., професор, завідувач відділу, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.02.

Вчений секретар:

3. Бевз Тетяна Анатоліївна, д.і.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.01.

  Члени ради:

  4. Бушанський Валентин Вікторович, д.політ.н., доцент, головний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.01;
  5. Вільчинська Ірина Юріївна, д.політ.н., професор, професор кафедри, Київський університет культури Міністерства культури України, спеціальність 23.00.01;
  6. Ганжуров Юрій Семенович, д.політ.н., професор, завідувач кафедри, Видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського», спеціальність 23.00.02;
  7. Зеленько Галина Іванівна, д.політ.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.02;
  8. Калакура Олег Ярославович, д.політ.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень                        ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.05;
  9. Кармазіна Марія Степанівна, д.політ.н., професор, завідувач відділу, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.01;
  10. Котигоренко Віктор Олексійович, д.політ.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.05;
  11. Кочубей Лариса Олександрівна, д.політ.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.02;
  12. Круглашов Анатолій Миколайович, д.політ.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 23.00.01;
  13. Кулик Володимир Михайлович, д.політ.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень              ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.02;
  14. Лойко Лариса Іванівна, д.політ.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, спеціальність 23.00.05;
  15. Михальченко Микола Іванович, д.філос.н., професор, завідувач відділу, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.01;
  16. Нагорняк Михайло Миколайович, д.політ.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 23.00.05;
  17. Рафальський Олег Олексійович, д.і.н., професор, директор, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.05;
  18. Ротар Наталія Юріївна, д.політ.н., професор, професор кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 23.00.02;
  19. Рудич Фелікс Михайлович, д.філос.н., професор, завідувач відділу, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.02;
  20. Смолянюк Володимир Федорович, д.політ.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 23.00.02;
  21. Солдатенко Валерій Федорович, д.і.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.01;
  22. Фісун Олександр Анатолійович, д.політ.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 23.00.01;
  23. Шайгородський Юрій Жанович, д.політ.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.01;
  24. Шкляр Леонід Євдокимович, д.політ.н., професор, пенсіонер, спеціальність 23.00.05;
  25. Яремчук Вячеслав Дмитрович, д.політ.н., доцент, провідний науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, спеціальність 23.00.02.

  Міністр                                                                                       Л. М. Гриневич