Відділ теорії та історії політичної науки

Завідувач відділу – член-кореспондент НАН України, президент Української академії політичних наук, доктор філософських наук, професор Микола Іванович МИХАЛЬЧЕНКО

Тел./факс: 285-73-11, 286-66-39

Відділ був створений в результаті реорганізації Інституту наприкінці 2007 року. Головна мета – проведення ґрунтовних теоретико-методологічних досліджень в галузі політичних наук. Серед основних завдань відділу: дослідження і розробка теорії і філософії політики, вивчення історико-культурних і ментальних підвалин сучасних подій і політичної ситуації, вивчення витоків і ґенези політичної думки в світі та Україні; теоретичні узагальнення динаміки політичних інститутів і процесів тощо.

Станом на 2016 рік у відділі працюють 18 штатних співробітників, З працівників відділу 7 – доктори наук і 7 кандидатів наук. На базі відділу утворений Центр єврейської історії та культури (керівник – Подольський А.Ю.), який займається окремою проблематикою.

Науковці відділу працюють за двома головним напрямами:

1) теорія та історія політичної науки;

2) історія і культура євреїв в Україні.

Окрім іншого, наукові співробітники відділу працюють і в деяких інших напрямах: структура і функції політичних інститутів, процеси політичної комунікації, розвиток політичного та ідеологічного процесів в Україні, політична культура і політична активність населення тощо.

На базі Відділу видається збірник наукових праць “Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї” (відповідальний редактор – М.І. Михальченко)

Планові науково-дослідні теми відділу:

2008–2009 – “Світоглядно-теоретичний вимір сучасної української політики”

2010-2012 «Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах»

2013-2015 «Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики»

2016-2018 Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України: теоретико-методологічний аналіз

 

 

Планові науково-дослідні теми Центру єврейської історії та культури:

 

2006 р. – 2008 р. – «Єврейська ідентичність: світовий етнополітичний та етноісторичний контекст».

2009 р. – 2010 р. «Єврейська громадсько-політична думка початку ХХІ сторіччя в Україні».

2011 р. –  2013 р. –  «Єврейська національна спільнота в контексті інтеграції українського суспільства: історико-політичний аспект».

2014 р. – 2016 р.  «Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському та пострадянському просторі (кінець ХХ – початок ХХІ століття)».

Основний склад відділу:

 1. Михальченко Микола Іванович - завідувач відділу теорії та історії політичної науки, член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 2. Шайгородський Юрій Жанович - головний науковий співробітник, доктор політичних наук, професор
 3. Гриневич Владислав Анатолійович - провідний науковий співробітник, доктор політичних наук, старший науковий співробітник
 4. Горєлов Микола Євгенович - провідний науковий співробітник, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
 5. Шаповал Юрій Іванович - головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 6. Ковалевський Владислав Олегович - старший науковий співробітник, кандидат політичних наук, старший науковий співробітник
 7. Подольський Анатолій Юхимович - провідний науковий співробітник, кандидат історичних наук
 8. Козерод Олег Віталійович - старший науковий співробітник, доктор історичних наук
 9. Туров Ігор Вікторович - старший науковий співробітник, доктор історичних наук
 10. Кучеренко Ірина Миколаївна - молодший науковий співробітник, кандидат політичних наук
 11. Носова Світлана Ісааківна - науковий співробітник
 12. Чорний Олександр Олександрович - науковий співробітник, кандидат філософських наук
 13. Заремба Олександр Верленович - молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук
 14. Сінельнікова Наталія Миколаївна - молодший науковий співробітник

Контакти: тел./факс: 285-73-11, 286-66-39

Залишити лист