КОНКУРС НА НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України оголошує конкурс на навчання здобувачів вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії (3-й освітній рівень) за спеціальністю 052 – політологія.

Приймання документів проводиться з 1 липня до 10 вересня 2024 року.

Оформлені відповідно до вимог документи подавати до кабінету 210 (або 203).

Телефони Приймальної комісії: +38 (044) 285-70-49, +38 (044) 285-53-80 або +38 (073) 487-65-87 (Леонтьєв Іван Олегович).

Інформацію щодо вступу та навчання в аспірантурі можна також уточнити електронною поштою за адресою i.leontief@gmail.com

З умовами вступу можна ознайомитися в розділі сайту Аспірантура