ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЙМАННЯ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЧЕРГОВОМУ НОМЕРІ НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ „ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ”

Засновник видання – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Тематичне спрямування журналу представлене такими рубриками:

  • Теорія та історія політичної науки. Теоретико-методологічні засади політичної науки. Політична філософія.
  • Політичні інститути та процеси. Політична соціологія.
  • Політична культура та ідеологія. Політична психологія.
  • Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. Основи національної безпеки держави.
  • Етнополітологія та етнодержавознавство.

Рукописи статей, які будуть опубліковані в черговому номері журналу, приймаються протягом квітня-жовтня (до 15 жовтня 2021 року). Вихід друком – до 30 листопада 2021 року.

Інформація для авторів. Вимоги до рукописів статей.

Електронна адреса редакції: editor_ipiend@ukr.net