ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЙМАННЯ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЧЕРГОВОМУ НОМЕРІ ЖУРНАЛУ „ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ”

Редакція журналу „Політичні дослідження” оголошує приймання рукописів статей для публікації в черговому номері часопису (№ 2 (8)’ 2024).

Рукописи статей прийматимуться до 1 жовтня 2024 року.

Вихід друком – до 30 листопада 2024 року.

Засновник видання – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Журнал виходить друком двічі на рік.

Статті публікуються на безоплатній та безгонорарній основі.

Тематичне спрямування журналу представлене такими рубриками:

  • Теорія та історія політичної науки.
  • Політична філософія.
  • Політичні інститути та процеси.
  • Політична соціологія.
  • Політична культура та ідеологія.
  • Політична психологія.
  • Проблеми світового політичного розвитку.
  • Основи національної безпеки держави.
  • Етнополітологія та етнодержавознавство.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України з політичних наук, спеціальність 052 – „політологія”, категорія „Б” (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.04.2022 р. № 320), представлено у міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:
– бібліографічна база даних цитувань Crossref;
– міжнародний каталог журналів відкритого доступу Directory of Open Access Journals (DOAJ);
– міжнародна наукометрична база даних Index Copernicus International;
– європейський індекс академічних журналів з гуманітарних та соціальних наук (HSS);
– система вільного доступу та індексації наукових публікацій Google Scholar.

Повний текст видання розміщується на платформі „Наукова періодика України” Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Примірники журналу безоплатно надсилаються у всі обласні універсальні наукові бібліотеки України, у бібліотеки ЗВО державної форми власності, де здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 052 „Політологія”

Вимоги до рукописів статей

Електронна адреса редакції: editor_ipiend@ukr.net