ЩОДО ПРИЙМАННЯ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЧЕРГОВОМУ НОМЕРІ ЖУРНАЛУ „ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ”

Редакція журналу „Політичні дослідження” завершила приймання рукописів статей для публікації в № 1 (7)’ 2024. Оприлюднення часопису – до 30 травня 2024 року.

Журнал виходить друком двічі на рік.

Інформація про приймання рукописів статей до чергового номера журналу  (№ 2 (8)’ 2024) та вимоги до оформлення рукописів буде розміщено на сайті Інституту в розділі „Оголошення” в червні 2024 року.

Статті публікуються на безоплатній та безгонорарній основі.

Тематичне спрямування журналу представлене такими рубриками:

  • Теорія та історія політичної науки.
  • Політична філософія.
  • Політичні інститути та процеси.
  • Політична соціологія.
  • Політична культура та ідеологія.
  • Політична психологія.
  • Проблеми світового політичного розвитку.
  • Основи національної безпеки держави.
  • Етнополітологія та етнодержавознавство.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України з політичних наук, спеціальність 052 – „політологія”, категорія „Б” (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.04.2022 р. № 320); індексується наукометричними базами Index Copernicus International, ERIH PLUS, представлено в базі журналів відкритого доступу DOAJ (Directory of Open Access Journals) та на платформі „Наукова періодика” Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Здійснюється обов’язкове розсилання періодичного видання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 „Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів”. Примірники журналу надсилаються у всі обласні універсальні наукові бібліотеки України, у бібліотеки ЗВО державної форми власності, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 052 „Політологія”.

Електронна адреса редакції: editor_ipiend@ukr.net