ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЙМАННЯ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЧЕРГОВОМУ НОМЕРІ ЖУРНАЛУ „ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ”

Редакція журналу „Політичні дослідження” оголошує приймання рукописів статей для публікації в черговому номері часопису.

Засновник видання – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Журнал виходить друком двічі на рік.

Рукописи статей прийматимуться редакцією  до 10 березня 2024 року.

Вихід друком чергового числа журналу –  30 квітня 2024 року.

Статті публікуються на безоплатній та безгонорарній основі.

Тематичне спрямування журналу представлене такими рубриками:

  • Теорія та історія політичної науки.
  • Політична філософія.
  • Політичні інститути та процеси.
  • Політична соціологія.
  • Політична культура та ідеологія.
  • Політична психологія.
  • Проблеми світового політичного розвитку.
  • Основи національної безпеки держави.
  • Етнополітологія та етнодержавознавство.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України з політичних наук, спеціальність 052 – „політологія”, категорія „Б” (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.04.2022 р. № 320).

Вимоги до рукописів статей

Основи редакційної політики

Електронна адреса редакції: editor_ipiend@ukr.net