ЗАВЕРШЕНО ПРИЙМАННЯ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ЧЕРГОВОМУ НОМЕРІ ЖУРНАЛУ „ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ”

Редакцією журналу „Політичні дослідження” завершено приймання рукописів статей для публікації в номері № 2 (6)’2023. Вихід друком – до 30 листопада 2023 року.

Про початок приймання рукописів статей для публікації в черговомі номері журналу –  № 1 (7)’2024 – буде повідомлено додатково.

Тематичне спрямування журналу представлене такими рубриками:

  • Теорія та історія політичної науки. Політична філософія.
  • Політичні інститути та процеси. Політична соціологія.
  • Політична культура та ідеологія. Політична психологія.
  • Проблеми світового політичного розвитку. Основи національної безпеки держави.
  • Етнополітологія та етнодержавознавство.

Засновник видання – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з політичних наук, спеціальність 052 – „політологія”, категорія „Б” (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.04.2022 р. № 320).

Журнал виходить друком двічі на рік. Статті публікуються на безоплатній та безгонорарній основі.

Основи редакційної політики журналу

Інформація для авторів. Вимоги до рукописів статей.

Електронна адреса редакції: editor_ipiend@ukr.net