ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ В РОБОТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Шановні колеги!

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України спільно з Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Асоціацією політичних наук України та Асоціацією політичних психологів України  15 грудня 2023 року проводять Всеукраїнську науково-практичну конференцію „Український соціум: політико-психологічний вимір зміни поколінь”.

Місце проведення: м. Київ, вул. Андріївська, 15, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, актова зала. Початок роботи о 10:00.

Формат проведення конференції: офлайн/онлайн

Реєстрація для участі в роботі конференції здійснюється до 1 грудня 2023 р. (включно) за посиланням: https://forms.gle/Q41tbxY21sjzmSrY7 

Участь в роботі конференції безоплатна.

Тематичні напрями роботи конференції

  • Актуальні теоретичні та прикладні проблеми міждисциплінарних досліджень суспільно-політичних трансформацій в Україні в умовах російсько-української війни та повоєнного відновлення
  • Соціально-психологічні виміри зміни політичних поколінь і маркери формування нового політичного покоління в Україні
  • Динаміка регуляторів політичної поведінки: світоглядних трансформацій, ціннісних пріоритетів, інтересів і потреб громадян
  • Політична соціалізація та її результати (політичні переконання, політичні цінності, політична участь)
  • Закономірності та механізми міжпоколінної трансляції політичного досвіду, цінностей і смислів. Ідеї соборності, незалежності та територіальної цілісності України – крізь призму зміни поколінь
  • Проблема ідентичностей: соціально-психологічний, політичний, історичний виміри
  • Національна історія як історія поколінь. Колективна пам’ять як джерело патріотизму й травматичного досвіду, чинник і засіб суспільної консолідації
  • Еволюція ціннісних пріоритетів політичних еліт довоєнного та воєнного часу
  • Громадянське суспільство як чинник формування нової політичної еліти в Україні
  • Особливості становлення нинішнього й повоєнного покоління українського політикуму: виклики для нової генерації

За результатами роботи конференції планується видання рецензованого збірника наукових праць.

Детальніше: інформація оргкомітету про проведення конференції. Вимоги до оформлення рукописів публікацій