Бушанський Валентин Вікторович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Головний науковий співробітник відділу етнополітології.

Доктор політичних наук. Тема докторської дисертації: «Естетика політичної влади: поняття, теоретико-методологічні засади дослідження, історична феноменологія» (2009 рік).

Кандидат політичних наук. Тема кандидатської дисертації: «Політична етика у філософії М. О. Бердяєва доеміграційного періоду (1900-1922 рр.)» (2004 рік).

Вищу світу здобув на історичному факультеті Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (1998 рік), спеціальність: всесвітня історія та правознавство.

E-mail: bushanskyi@ukr.net


Основні праці:

 1. Естетика політичної влади: Монографія. – К.: Парапан, 2009. – 360 с.
 2. Російська імперська ідеологія: політика міфотворчості // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2015 / 4 (78). – С. 296–306. –Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/bushanskyi_rosiiska.pdf
 3. Рефлексивна структура ідентичності // Politikus. – Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – 2015. – № 2. – С. 113–117.
 4. Нові геополітичні протистояння та їх наслідки для України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2014 / 3 (71). – С. 83–104. – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/bushanskyi_novi.pdf
 5. Уявлений Севастополь: естетика російського соліпсизму // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2014 / 4–5 (72–73). – С. 340–361. – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/bushanskyi_uyablenyi.pdf
 6. Історична свідомість і поняття «цивілізація» // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2013 / 2 (64). – С. 29–41. – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/bushanskyi_istorychna.pdf
 7. Становлення масової культури: шлях до кітчу й андеґраунду // Наукові записки Інституту політичних і етнонаці-ональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2012 / 4 (60). – С. 122–134. – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/bushanskyi_stanovlennia.pdf
 8. Цінності – рефлексія – влада // Етнополітична культура в Україні: реалії та виклики часу. – К.: ІНіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. – С. 148–159. – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/etnopolit_129.pdf
 9. Мовні суперечності в Україні: від раннього модерну до сьогодення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2011 / 6 (56). – С. 433–444. – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/nz_56_60.pdf
 10. Маніпуляція свідомістю: від фрустрації до нової ідентичності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2011 / 5 (55). – С. 74–86. – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/nz_55_59.pdf
 11. Постмодерн, кітч, нарциссизм // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2011 / 4 (54). – С. 137–148. – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/nz_54_58.pdf
 12. Нігілізм і цінності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2010 / 5 (49). – С. 41–50. – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/nz_49_53.pdf
 13. Розум і влада. Патріархальні риси політичної свідомості // Віче. – 2008. – № 2. – С. 10–14. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/808/
 14. Блиск і злиденність символічної політики // Віче. – 2008. – № 23. – С. 20–23. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/1244/
 15. Есей про мрії та пророцтва // Політичний менеджмент. – 2007. – № 6. – С. 156–166. Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=79&c=1913
Залишити лист
bushanskyi@ukr.net