Чорний Олександр Олександрович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Закінчив філософський факультет Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка і аспірантуру Інституту філософії АН України.
Кандидат філософських наук (1993р.), з січня 2013р – науковий співробітник Відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.
Педагогічний стаж у вищій школі – 12 років.
В 2011 р. нагороджений Срібним дипломом ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку наукової думки» (International Academy of Sciences and Higher Education, London).

Сфера наукових інтересів: політичний маркетинг, політичні комунікації, політична реклама, політичний брендинг, етичні аспекти політичних комунікацій, моральність політики

Публікації:

  • Чорний О.О. Аналіз кандидатських дисертаційних досліджень в Україні за  маркетинговою проблематикою // Маркетинг в Україні. – 2010 – № 5 – С.62-66. – Режим доступу до журналу: http://uam.in.ua/upload/iblock/d5b/d5b3532106e42706157906b5835c8036.pdf
  • Чорний О.О. Маркетинг як навчальна дисципліна в Україні: від ідеї – до практики //Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку наукової думки» – Одеса-Лондон, 2011.
  • Чорний О.О. Актуальні проблеми підготовки майбутніх маркетологів у системі вищої освіти Украни [Електронний ресурс] / О.О.Чорний // Ефективна економіка. – 2012. – №3. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1000
  • Чорний О.О. Політологія і маркетинг: мезальянс чи фіктивний шлюб? // // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2013. – № 28. – С.313 – 322.
  • Чорний О.О. Маркетингова комунікаційна політика в політичних комунікаціях: конвергенція і розрив двох теорій і практик // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2013 / 4 (66). – Режим доступу до журналу: http://ipiend.gov.ua/publication/naukovi-zapysky-4-66/
  • Чорний О.О. Феномен страху як показник ефективності діяльності політичних інститутів // Збірник наукових праць VI Міжнародної науково-практичної конференції «Цінністний вимір політичної реальності» – Херсон, Херсон, В-во ПП Вишем, С.37-40.
  • Чорний О.О. Незворотність покарання як чинник радикального зниження рівня корупції: соціально-політичний аспект // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2015
  • Чорний О.О. Політика і спорт в Україні: напрями інституалізації і взаємодії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2015
  • Чорний О.О. Політичний маркетинг в системі соціально-політичних інститутів України // Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики / [М. І . Михальченко (кер.авт.кол)]. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2016.