АНДРЄЄВА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Молодший науковий співробітник відділу політичних інститутів та процесів, доктор філософії з політології.

Народилася 15 травня 1994 року в м. Кременчук, Полтавської області.

У 2017 році з відзнакою закінчила Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю „Політологія”. Того ж року вступила до аспірантури Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, наразі здобуває ступінь PhD.

Випускниця курсів „Менеджмент в неурядовому секторі” (2018) та „Написання та візуалізація політик на основі даних” (2021) Українського католицького університету, учасниця Програми Open World Ukraine за напрямком удосконалення законодавства у сфері освіти (2019).

З 2017 року є членом ГО „Інститут аналітики та адвокації”, автором близько 20 аналітичних звітів та записок.

З 2019 року викладає курс із публічних закупівель на магістерській програмі Полтавського університету економіки і торгівлі.

В жовтні 2022 року в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії з політології.

Коло наукових інтересів: громадські організації, співпраця держави та організацій громадянського суспільства, інституційна спроможність неурядового сектору, неурядові аналітичні центри.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в Google Sсholar

Профіль в Web of Science