Гриневич Владислав Анатолійович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Старший науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки, кандидат історичних наук.

 

 

 

 

Вибрана бібліографія:

  1. Гриневич В.А. Національні проблеми в Червоній армії в період визволення України від німецько-фашистських загарбників. (Грудень 1942 – жовтень 1944 рр.). – К., 1994. – 240 с. – кандидатська дисертація
  2. Гриневич В.А. Військове будівництво в Україні в 1938-1991 рр. // Історія українського війська (під редакцією Я.Дашкевича). – Львів: Видавництво “Світ”, 1996. – С.332-467.
  3. Національне військове питання в діяльності союзу євреїв-воїнів КВО (липень 1917 – січень 1918 рр.): Історичні зошити. – К.: Інститут історії України НАН України, 2001. – 150 с. (у співавторстві з Л.В.Гриневич).
  4. Слідча справа М.А.Муравйова: Документована історія. К.: Інститут історії України НАН України, 2001. – 336 с. (у співавторстві з Л.В.Гриневич).
  5. Гриневич В.А. Карпатська Січ; Україна на початковому етапі Другої світової війни; Українці в Червоній армії. Створення Наркомату оборони УРСР // Військове будівництво в Україні у ХХ столітті: історичний нарис, події, портрети. – К.: Видавничий дім ін ЮРЕ, 2001. – С.136-139, 141-151, 194-203.
  6. Гриневич В.А. Україна на початковому етапі Другої світової війни; Німецько-радянська війна 1941-1945 рр. // Політична історія Україна. ХХ ст.: У 6т. / Редкол.: І.Ф.Курас (голова) та ін. – К.: Генеза, 2002-2003. Т.4: Україна у Другій світовій війні (1939-1945). – К., 2003. – С. 63-304.
  7. Вбивство С.Петлюри. // Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ – ХХ ст. Історичні нариси . К.: “Наукова думка”. – 2002. – 317-324.
  8. Гриневич В.А. Українське “постголодоморне село” напередодні війни // Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. – К.: Наукова думка, 2003. – С.720-735.
  9. Гриневич В.А. Українці і росіяни в ієрархічній піраміді “дружби народів”, Анексія та інкорпорація Західної України Радянським Союзом 1939-1941 рр.: етнополітичний аспект, Українці та Червона армія, “Націоналістичний НЕП”: російський фактор у военній політиці Сталіна 1941-1945 рр., У пошуках українського радянського патріотизму, Сталінська “національна реформа” воєнної доби як модель ефемерного державного статусу радянських республік. // В.А.Гриневич. В.М.Даниленко, С.В.Кульчицький О.Є.Лисенко Україна і Росія в історичній ретроспективі. Радянський проект для України. – К., “Наукова думка”. – 2004. – С.123-165, 184-179, 226-282, 334-396.
  10. Гриневич В.А. Расколотая память: Вторая мировая война в историческом сознании украинского общества // Память о войне 60 лет спустя: Розсип, Германия, Европа. – М.: Новое литературное обозрение, 2005. – С.419-435.