Ковач Леся Леонідівна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Науковий співробітник відділу проблем світового політичного розвитку, кандидат історичних наук.

Народилася 25 березня 1976 року в м. Києві.

У 1999 році закінчила  історичний факультет Київського  національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність – „Історія, викладач історії”). Отримала диплом магістра з відзнакою.

В 1999–2002 рр. навчалась в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (кафедра „Української історії та етнополітики”). Захистила кандидатську дисертацію на тему „Українсько-польське економічне співробітництво 1991-1999 рр.” (спеціальність 07.00.01 – історія України). Науковий ступінь кандидата історичних наук присуджено у 2004 році.

У 1999–2003 рр. працювала викладачем культурології Київського геологорозвідувального технікуму.

У 2002–2005 рр. – асистент, старший викладач  кафедри гуманітарних дисциплін відкритого міжнародного Університету розвитку людини „Україна”. Викладала навчальні дисципліни: „Політологія” та „Історія України”.

Упродовж 2003–2007 рр., за сумісництвом, працювала доцентом кафедри соціології Національного авіаційного університету. Викладала навчальні дисципліни: „Загальна соціологічна теорія”, „Соціальна політика”, „Соціальні технології” та „Соціологія релігії”.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України працює з 2004 року – на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника (з 2013).

Автор понад 60 наукових праць, співавтор п’яти колективних монографій. 

Коло наукових інтересів: політологія, етнополітологія, регіональна політика, мовна політика, українсько-польські відносини. 

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science ResearcherID