Ковач Леся Леонідівна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

кандидат історичних наук,

науковий співробітник відділу національних меншин

Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса

НАН України

Закінчила історичний факультет (1999 р.) та аспірантуру (2002 р.) Київського національного університету імені Траса Шевченка.

Є автором понад 40 наукових статей та учасником близько 20 наукових конференцій.

Сфера наукових зацікавлень: етнополітика, етноконфліктологія, політична регіоналістика, мовна політика, українсько-польські відносини.

Основні праці:

 

 1. Ковач Л. Українсько-польське економічне співробітництво (1991 – 1999 рр.).: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Л.Л. Ковач; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2003. – 216 с.
 2. Ковач Л. Етнонаціональний вимір демографічної ситуації та соціально-економічного розвитку / Л. Ковач // Закарпаття в етнополітичному вимірі. Монографія. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2008. – С. 526 – 554.
 3. Ковач Л. Зміни в мовному середовищі й освіті / Л.Л. Ковач // Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості. Монографія. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – С. 291 – 318.
 4. Ковач Л. Етнічні особливості зайнятості і соціально-професійної стратифікації населення / Л.Л. Ковач // Донбас в етнополітичному вимірі. Монографія. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – С. 221 – 261.

Колективні монографії, розділи в колективних монографіях:

 1. Етнонаціональний вимір демографічної ситуації та соціально-економічного розвитку // Закарпаття в етнополітичному вимірі. – К. : ІПіЕНД, 2008. С. 526 – 554.
 2. Специфіка етнокультурних та етноконфесійних процесів // Закарпаття в етнополітичному вимірі. – К. : ІПіЕНД, 2008. С. 620-633.
 3. Зміни в мовному середовищі і освіті // Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості. – К. : ІПіЕНД, 2011:– С. 291 – 318.
 4. Етнічні особливості зайнятості і соціально-професійної стратифікації населення // Донбас в етнополітичному вимірі. – К. : ІПіЕНД, 2014– С. 221 – 261.

Статті

 1. Соціально-економічна складова етнополітичних процесів на Закарпатті після здобуття Україною державної незалежності // Наукові записки ІПіЕНД / Курасівські читання – 2005. – 2006. – Вип. 30. – Кн. 1. – С. 211 – 220.
 2. Динаміка етнічного складу населення Закарпатської області за матеріалами переписів 1989 та 2001 років // Наукові записки ІПіЕНД. – 2006. – Вип. 29. – С. 276-288.
 3. Система освіти національних меншин Закарпаття: сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку // Наукові записки ІПіЕНД. – 2007. – Вип. 34. (підсерія «Курасівські читання»). – С. 254 – 265.
 4. Українсько-польське транскордонне співробітництво: тенденції та проблеми розвитку // Наукові записки ІПіЕНД. – Вип. 36. – Курасівські читання – 2007: Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – К. : Знання України, 2007. – С. 229 – 240.
 5. Особливості соціального розвитку Закарпаття в незалежній Україні // Соціальна історія: Науковий збірник. – К. : Логос. – С. 77 – 85.
 6. Особливості політичного розвитку Закарпаття в незалежній Україні // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Знаки питання в історії України: регіональний вимір української історії». – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2007.
 7. Особливості суспільно-політичного розвитку Закарпаття в незалежній Україні // Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю початку Української Революції 1917 – 1920 рр. та 95-річчя з дня народження доктора історичних наук, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Віктора Никифоровича Котова. 18 квітня 2007 року – К. : Логос, 2007. – С. 14 – 19.
 8. Національно-культурні товариства етнічних спільнот Закарпаття в незалежній Україні // Соціальна історія: Науковий збірник. – Вип. ІІІ. – К. : Логос, 2008. – С. 120 – 127.
 9. Етнічний вимір професійної структури населення Закарпатської області наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. // Історичний журнал. – 2008. – №2.
 10. Етнокультурний розвиток Закарпаття в період незалежності України // Наукові записки ІПіЕНД. – Вип. 37. – 2008. – С. 187 – 201.
 11. Національно-культурні товариства України: сучасний стан та проблеми розвитку // Наукові записки ІПіЕНД. – Вип. 40. – 2008. – С. 97 – 107.
 12. Цигани Закарпаття: історія та сучасний стан культурно-освітнього розвитку // Соціальна історія: Науковий збірник. – Вип. V. – К. : Логос, 2009.
 13. Мовний вимір міжрегіональних протиріч в сучасній Україні // Соціальна історія: Науковий збірник. – Вип. VI. – К. : Логос, 2010. – C. 72 – 79.
 14. Мовно-освітня ситуація в Автономній республіці Крим: тенденції останніх років // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Вип. XXVIII. – Запоріжжя, 2010. – C. 305–309.
 15. Міжнаціональні відносини в Україні: стан, проблеми та шляхи гармонізації // Наукові записки ІПіЕНД. – Вип. 3 (47). – 2010. – С. 283 – 294.
 16. Мовна ситуація та мовна політика в Україні // Наукові записки ІПіЕНД. – 2010. – Вип. 2 (46). – С. 138 – 158.
 17. Мовне питання у працях зарубіжних і українських дослідників // Історичний журнал. – 2010. – №1–3. – С. 74 – 80.
 18. Мовна політика України: проблеми, реалізація, перспективи // Збірник наукових праць «Політологічні студії»; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, ІПіЕНД – Вип. 1. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – С. 92 – 101.
 19. Теоретичні виміри етносоціальних процесів у Донбасі // Соціальна історія: Науковий збірник. – К. : Логос, 2011. – Вип. VII. – C. 58 – 65.
 20. Етносоціальні процеси у Донбасі: теоретико-методологічні основи дослідження // Проблеми історії та історіографії України; Програма і матеріали науково-практичної конференції «День науки історичного факультету – 2011». – К. : Логос, 2011. – С. 65 – 66.
 21. Теоретичні засади дослідження етносоціальних процесів у регіонах України // Наукові записки ІПіЕНД. – Вип. 2 (52). – 2011. – С. 253 – 266.
 22. Світовий та вітчизняний досвід мовного дискурсу // Збірник наукових праць «Політологічні студії»; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, ІПіЕНД – Вип. 2. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – С. 182 – 192.
 23. Етнопрофесійна структура населення Донбасу в умовах суспільно-політичної модернізації сучасної України // Наукові записки ІПіЕНД. – Вип. 5 (55). – 2011. – С. 246 – 260.
 24. Освітній рівень етнічних груп Донбаського регіону в контексті суспільно-політичних перетворень сучасної України // Наукові записки ІПіЕНД. – Спеціальний випуск. – К. : «Бланк-Прес» 2012. – С. 99 – 111.
 25. Конфліктний вимір етнопрофесійної структури населення Донбасу: теоретичні і прикладні аспекти // Наукові записки з української історії: Збірник з наукових статей. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 28. – С. 192 – 198.
 26. Освітній рівень найбільш чисельних етнічних груп населення Донбасу за результатами першого Всеукраїнського населення 2001 р. // Програма і Матеріали V міжнародної наукової конференції «Дні науки історичного факультету – 2012». – К. : Логос, 2012. – С. 37 – 40.
 27. Етнопрофесійна структура населення Донбасу за результатами першого Всеукраїнського перепису населення 2001 р. // Соціальна історія: Науковий збірник. – Вип. VIII. – К. : Логос, 2012. – C. 73 – 82.
 28. Національно-освітня політика України: стан, проблеми та шляхи вдосконалення // Наукові записки ІПіЕНД. – Вип. 2 (58). – 2012. – С. 153 – 166.
 29. Етносоціальні характеристики населення Донбасу: політичні виклики і державна політика // Наукові записки ІПіЕНД, 2012. – Вип. №5/6 – С. 216 – 238.
 30. Греки в суспільно-політичному просторі Донецької області // Матеріали круглого столу «Міжкультурний діалог в полі етнічній Донецькій області: здобутки та перспективи. – Маріуполь: «Новий світ», 2013. – С. 103 – 114.
 31. Греки Донеччини: тенденції соціальних змін // Проблеми історії та історіографії України: Програма і Матеріали науково-практичної конференції «День науки історичного факультету – 2013». – К. : ПП«КП УкрСіч», 2013. – С. 36 – 40.
 32. Українсько-польське економічне співробітництво: підсумки та пріоритети // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди: Збірник наукових праць. – Вип. 28. – Том. ІІ. – С. 540 – 545.
 33. Проблеми взаємодії мовної і національної ідентичностей у працях вітчизняних і зарубіжних науковців // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди: Збірник наукових праць. Педагогіка. Психологія. Філософія. – Вип. 30. – С. 664 – 671.
 34. Професійна структура та рівень освіти грецького населення Донецької області // Соціальна історія: Науковий збірник. – К.: Соціальна історія: науковий збірник – К. : ПП «КП УкрСіч», 2013. – Вип. ІХ. – С. 68 – 78.
 35. Етнічні спільноти Донбасу в суспільно політичному просторі регіону // Наукові записки ІПіЕНД. – Вип. 5(67). – К., 2013. – С. 32 – 53.
 36. Національно-культурні товариства Донбасу в інституціалізації громадянського суспільства в Україні // Наукові записки ІПіЕНД. – Вип. 6 (68). – К., 2013. – С. 302–311.
 37. Мова і нація: історичний аспект взаємодії // Музейний вісник. – Запоріжжя, 2013. – С. 172 – 179.
 38. Представництво етнічних груп Донбаського регіону в органах державної влади в контексті реалізації державної етнонаціональної політики України // Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції «День науки історичного факультету – 2014» – К. : ПП «КП»УкрСІЧ», 2014. – С. 28 – 31.
 39. Соціально-економічна складова етнополітичних процесів на території сучасної Галичини в працях і оцінках вітчизняних науковців // Програма і матеріали Всеукраїнської наукової конференції «П’ятнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 70-літтю кафедри архівознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка (4 листопада 2014 р.). – Т.1. – К. : Логос, 2014. – С. 37 – 40.
 40. Національно-культурні об’єднання етнонаціональних груп Донбаського регіону у вітчизняній історіографії (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / Л. Ковач // Чотирнадцяті джерелознавчі читання (присвячені 170-річчю створення Київської археографічної комісії): Матеріали республіканської наукової конференції 17 грудня 2013 р., м. Київ / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України. – К., 2014. – С. 40 – 44.
 41. Етнополітичні аспекти соціально-економічної специфіки сучасної Галичини у вітчизняній історіографії // Наукові записки ІПіЕНД. – К., 2015. – Вип. 1. – С. 314 – 326.
 42. Міграційні процеси та їх вплив на етнополітичну ситуацію в Донбаському регіоні // Соціальна історія: Науковий збірник. – Вип. Х. – К. : ПП «КПУкрСІЧ», 2015. – С. 43 – 52.

Рецензії:

 1. Україна у роки першої світової війни 1914 – 1917: Навчально-методичні поради для вивчення курсу «Історія України» для гуманітарних факультетів / автор О. Вербовий. – К. : Логос, – 123 с.