Ковач Леся Леонідівна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Науковий співробітник відділу національних меншин, кандидат історичних наук.

Народилася 25 березня 1976 року в м. Києві.

У 1999 році закінчила  історичний факультет Київського  національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність – «Історія, викладач історії»). Отримала диплом магістра з відзнакою.

В 1999–2002 рр. навчалась в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (кафедра «Української історії та етнополітики»). Захистила кандидатську дисертацію на тему «Українсько-польське економічне співробітництво 1991-1999 рр.» (спеціальність 07.00.01 – історія України). Науковий ступінь кандидата історичних наук присуджено у 2004 році.

У 1999–2003 рр. працювала викладачем культурології Київського геологорозвідувального технікуму.

У 2002–2005 рр. – асистент, старший викладач  кафедри гуманітарних дисциплін відкритого міжнародного Університету розвитку людини «Україна». Викладала навчальні дисципліни: «Політологія» та «Історія України».

Упродовж 2003–2007 рр., за сумісництвом, працювала доцентом кафедри соціології Національного авіаційного університету. Викладала навчальні дисципліни: «Загальна соціологічна теорія», «Соціальна політика», «Соціальні технології» та «Соціологія релігії».

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України працює з 2004 року – на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника (з 2013) відділу національних меншин.

Автор понад 60 наукових праць, співавтор п’яти колективних монографій. 

Коло наукових інтересів: політологія, етнополітологія, регіональна політика, мовна політика, українсько-польські відносини. 

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль ORCID