Кучеренко Ірина Миколаївна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Молодший науковий співробітник відділу проблем світового політичного розвитку, кандидат політичних наук.

Народилася 13 лютого 1975 року.

У 1995 році з відзнакою закінчила Уманське педагогічне училище ім. Т. Г. Шевченка.

У 2000 році закінчила (з відзнакою) Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова.

У 2002-2005 рр. навчалась в аспірантурі Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Політична етика у сучасних соціотрансформаційних процесах: український контекст” за спеціальністю 23.00.02 – Політичні інститути та процеси.

З 2009 року працювала у відділі теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України на посаді наукового співробітника, з 2018 року – молодшого наукового співробітника відділу. З 2022 року – молодший науковий співробітник відділу проблем світового політичного розвитку.

З 2003 року – технічний секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.181.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Коло наукових інтересів: політична етика, проблеми функціонування та трансформації інституту держави, політична організація суспільства. 

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science ResearcherID