Кулик Володимир Михайлович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Головний науковий співробітник відділу політичної культури та ідеології, доктор політичних наук. Професор Українського вільного університету. Асоційований науковець Українського наукового інституту Гарвардського університету.

Народився 7 березня 1963 року. 1987 року закінчив фізичний факультет Київського державного (нині – національного) університету імені Тараса Шевченка. Науковий ступінь кандидата політичних наук здобув 1999 року, доктора політичних наук – 2010 року.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України працює з 1997 року на посадах молодшого (1997–2001), старшого (2001–2010), провідного (2010–2012) та головного наукового співробітника (з 2012 року).

Член вченої ради Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Член спеціалізованої вченої ради Д. 26.181.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (до 2022). Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (з 2022).

У 2010–2015 роках був членом редакційної ради „International Journal of the Sociology of Language”. Член редколегії часопису „Критика”, наукового журналу „Політичні дослідження” та збірника наукових праць „Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право”.

Викладав у Колумбійському, Стенфордському та Єйльському університетах, Національному університеті „Києво-Могилянська академія”, Українському католицькому університеті, Українському вільному університеті та Ісландському університеті.

Одержував стипендії різноманітних фундацій для проведення досліджень у Гарвардському, Стенфордському й Альбертському університетах, Університетському коледжі Лондона, Міжнародному центрі для науковців імені Вудро Вілсона (Вашингтон), Німецькому інституті міжнародних і безпекових проблем (Берлін) та Інституті наук про людину (Відень).

Брав участь у рецензуванні заявок на стипендії Програми імені Марії Склодовської-Кюрі (ЄС), Програми імені Фулбрайта (США), Державного агентства розвитку освіти (Латвія) та Фундації балтійських і східноєвропейських досліджень (Швеція), а також у рецензуванні рукописів статей для близько 20 західних наукових журналів.

Представник України в Європейській комісії проти расизму та нетерпимості (від 2013 року).

Автор 4 монографій, понад 40 статей та понад 20 розділів у наукових збірках, зокрема 30 публікацій англійською та 10 – німецькою, польською, російською та французькою мовами.

Коло наукових інтересів: мовна політика, етнополітика, політика пам’яті, етнонаціональна ідентичність, націоналізм, політичний та медійний дискурс у сучасній Україні, а також мовна політика багатомовних країн світу.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science

Профіль в Scopus