Кулик Володимир Михайлович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Доктор політичних наук, головний науковий співробіник відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (ІПіЕНД)

Викладав у Києво-Могилянській академії (2003, 2004), Колумбійському університеті (США, 2002) та Стенфордському університеті (США, 2006)

Член редколегії часопису Критика (від 2000) та редакційної ради International Journal of the Sociology of Language (від 2010)

Дослідницькі інтереси:

Медійний дискурс, мовна політика, мовні ідеології, політика пам’яті, етнополітика, ідентичність, націоналізм

Дисертації:

 • Докторська (23.00.02 – політичні інститути та процеси, 2010, ІПіЕНД): Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки
 • Кандидатська (23.00.01 – теорія і історія політичної науки, 1999, ІПіЕНД): Формування та еволюція української державної ідеї: 1986-1991

Наукові публікації:

Монографії

 • Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки (Київ: Критика, 2010). Зміст і вступ
 • (Рецензія: Natalya Rybinska, Olga Popovych // Polish Sociological Bulletin, 2010, no. 3 (171), pp. 343-354. Повний текст
 • Revisiting a Success Story: Implementation of the Recommendations of the OSCE High Commissioner on National Minorities to Ukraine, 1994-2001 (Hamburg: Centre for OSCE Research, Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg, Working Paper 6, 2002). Повний текст
 • Український націоналізм у незалежній Україні (Київ: Центр досліджень національної безпеки при Національному університеті Києво-Могилянська академія», 1999). Повний текст
 • (Рецензії: Георгий Касьянов, Алексей Миллер, Александр Ципко, Михаил Погребинский, Аркадий Мошес, Ярослав Грицак // Российско-украинский бюллетень. № 6-7. 2000. С. 148–163. Повний текст

Редаґовані збірки

 • International Journal of the Sociology of Language, special issue «Languages and Language Ideologies in Ukraine» / Ed. by Volodymyr Kulyk (vol. 201, 2010, 209 pp.) Зміст випуску
 • Становлення владних структур в Україні, 1991 – 1996 / Ред О.Гарань, В.Кулик, О.Майборода (Київ: Центр політичного аналізу газети «День»)

Статті та розділи в книжках

 • Родной язык и язык общения: на что должна ориентироваться языковая политика? //Вестник общественного мнения. №3. 2010. С. 75-86. Повний текст
 • Orthographe et identité: le rôle des médias dans l’échec de la réforme orthographique de l’ukrainien de 2001 // Cacophonies d’empire: Le gouvernement des langues dans l’Empire russe et l’Union soviétique / Eds. J. Cadiot, D. Arel, L. Zakharova (Paris: CNRS Éditions, 2010), pp. 257-277. Інформація про книжку
 • Означувальні рамки в новинних текстах українських мас-медій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип. 3 (47). 2010. С. 326-340. Повний текст
 • Gerspaltene Zungen: Sprache und Sprachenpolitk in der Ukraine // Osteuropa, Hf. 60, Nr. 2-4 (2010), pp. 391-402. Зміст випуску
 • Ideologies of language use in post-Soviet Ukrainian Media // International Journal of the Sociology of Language, vol. 201 (2010), pp. 79-104. Абстракт
 • Політика української влади щодо мас-медій та її вплив на медійний дискурс // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип. 1 (45). 2010. С. 288-302. Повний текст
 • Орфография, язык, идентичность // Неприкосновенный запас. № 3. 2010. С. 213-232. Повний текст
 • Жанрово-тематична структура українського телевізійного дискурсу // Політичний менеджмент. № 1 (40). 2010. С. 105-114.
 • Тематична і жанрова структура українського газетного дискурсу // Політичний менеджмент. № 6 (39). 2009. С. 94-106.
 • Роль медійного дискурсу в творенні національної ідентичности // Україна модерна. Ч. 4 (15). 2009. С. 155-174. Повний текст
 • Методи аналізу медійного дискурсу // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. Вип. 18. 2009. С. 104-199.
 • Вплив мас-медій на авдиторію: еволюція наукових уявлень // Політичний менеджмент. № 5 (38). С. 120-130.
 • Творення суспільної нормальності в медійному дискурсі: концептуалізація та українська специфіка // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. № 2. 2009. – С. 185-201. Повний текст
 • «Порядок денний» новинного дискурсу українських медій // Гілея. Вип. 26. 2009. С. 369-378.
 • Nationalism in Ukraine, 1986-1996 // Nationalism in Late and Post-Communist Europe. Vol. 2. Nationalism in the Nation States / Ed. E. Jahn (Baden-Baden: Nomos, 2009), pp. 99-122. Зміст тому (Опубліковано також німецькою: Nationalismen in der Ukraine, 1986-1996 // Nationalismus im spät- und postkommunistischen Europa. Bd. 2. Nationalismus in den Nationalstaaten / Hg. E. Jahn (Baden-Baden: Nomos, 2009), S. 99-124. Зміст тому )
 • Закордонний досвід розв’язання мовних проблем та можливість його застосування в Україні // Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом / Ред. О.М. Майборода та ін. (Київ: ІПіЕНД, 2008). С. 299-334. Повний текст
 • Мовна політика та суспільні настанови щодо неї після Помаранчевої революції // Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації / Ред. Ю. Бестерс-Дільґер (Київ: Києво-Могилянська академія, 2008). С. 11-54. (2-ге вид. 2010. Повний текст
 • (Опубліковано також англійською: Language Policies and Language Attitudes in Post-Orange Ukraine // Language Policy and Language Situation in Ukraine: Analysis and Recommendations / Ed. J. Besters-Dilger (Frankfurt am Main: Peter Lang), pp. 15-55.  Інформація про книжку )
 • Внесок медійного дискурсу в підтримування status quo // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип. 40. 2008. С. 143-153. Повний текст
 • Мовна політика України після Помаранчевої революції // Україна в пошуках себе: Національна ідея та проблеми розвитку / Ред. О. Судакова (Київ: Києво-Могилянська академія, 2007). С. 270-285. Повний текст
 • Мовні ідеології в українському медійному дискурсі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Вип. 33. 2007. С. 321-338. Повний текст
 • Языковые идеологии в украинском политическом и интеллектуальном дискурсах // Отечественные записки. № 1. 2007. С. 296-316. Повний текст
 • Constructing common sense: language and ethnicity in Ukrainian public discourse // Ethnic and Racial Studies, vol. 29, no. 2 (2006), pp. 281-314. Абстракт
 • Динаміка етнокультурних ідентифікацій громадян України за роки незалежности // Диалог.ua. 14.12.2006. Повний текст
 • Normalisation of ambiguity: Policies and discourses on language issues in post-Soviet Ukraine // History, Language and Society in the Borderlands of Europe. Ukraine and Belarus in Focus / Ed. B.Törnquist-Plewa (Malmö: Sekel Bokförlag, 2006), pp. 117-140. Повний текст
 • Реґіональна хартія мовного компромісу // Критика. 2006. Ч. 6. С. 2-3. Повний текст
 • Роль мас-медій у підтриманні комплексу влади/знання: дискурс щодо Всеукраїнського перепису населення 2001 року та його результатів // Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Наукові записки. Вип. 27. 2005. С. 139-171.
 • Мова про мову: нормалізація амбівалентности. І. Крайні та «центр» // Критика. Ч. 5. 2004. С. 19-24. Повний текст
 • Мова про мову: нормалізація амбівалентности. ІІ. Нормальні новини // Критика. Ч. 6. 2004. С. 4-11. Повний текст
 • “Творення здорового глузду” в сучасному українському дискурсі з мовно-етнічних проблем // Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Наукові записки. Вип. 24. 2003. С. 218-241.
 • The Role of Discourse in the Construction of an Émigré Community: Ukrainian Displaced Persons in Germany and Austria after World War II // European Encounters: Migrants, Migration and European Society since 1945 / Eds. R. Ohliger, K. Schönwälder, T. Triadophilopupos (Aldershot: Ashgate, 2003), pp. 213-237. Інформація про книжку
 • Перепис досягнень націотворення // Критика. Ч. 1-2. 2003. С. 6-10. Повний текст
 • Зовнішнє втручання у внутрішні етнополітичні конфлікти: участь Верховного комісара ОБСЄ з питань національних меншин у розв’язанні кримської та кримськотатарської проблем // Національна інтеграція в полікультурному суспільстві: Український досвід 1991 – 2000 років / Ред. І.Ф. Курас, О.М. Майборода (Київ: ІПіЕНД, 2002). С. 155-214.
 • (Передруковано: Кримські студії. № 5-6. 2002. Повний текст )
 • Україна, яку нам обирають // Критика. Ч. 5. 2002. С. 4-11. Повний текст
 • Politics of Ethnicity in Post-Soviet Ukraine: Beyond Brubaker // Journal of Ukrainian Studies, vol. 27, no. 1-2 (2001), pp. 197-221. Повний текст
 • Правописне божевілля // Критика. Ч. 5. 2001. С. 6-13. Повний текст
 • Особа та нація в Декларації принципів УГС і першій Програмі Народного руху України // Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Наукові записки. Вип. 6. 1998. С. 93-104. Повний текст
 • Письменницьке відродження: українська державна ідея в дискурсі «опозиції всередині режиму» перших років перебудови // Сучасність. Ч. 1. 1998. С. 54-79. Повний текст
 • Націоналізми в сучасній Україні // Дух і літера. Ч. 1-2. 1997. С. 61-87. Повний текст
 • The Search for Post-Soviet Identity in Ukraine and Russia and Its Influence on the Relations between the Two States // The Harriman Review, vol. 9, no. 1-2 (1996), pp. 16-27.
 • Новий український націоналізм: три поверхи вертепу // Сучасність. Ч. 3. 1993. С. 150-167. Повний текст
 • Повторення перейденого. Українська революція: 1917-1991 // Сучасність. Ч. 2. 1992. С. 59-72. Повний текст