Мачуський Валерій Валерійович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Місце і рік народження: м. Київ, 01.06.1981 р.

У 2004 році закінчив Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.
факультет  соціально-гуманітарних наук
спеціалізація: «політолог», «викладач політології».
2006 – 2009 – навчався в аспірантурі інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України.
У 2009 році захистив дисертацію на тему «Педагогічні засади політичної соціалізації учнів старших класів середньої загальноосвітньої школи в Російській Федерації» за спеціальністю 13.00.01 та отримав диплом кандидата педагогічних наук.

2005-2011 – старший викладач політології Національного педагогічного університету іме-ні М. П. Драгоманова.

З 2010 – науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Ф. К. Кураса НАН України

Список наукових праць

Колективні монографії:

 1. Політичні режими в країнах Закавказзя / Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз .– К.: ІПіЕНД,2011.– С.260-282
 2. Політичні лідери в країнах Закавказзя / Політика в особах. (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти)– К: ІПіЕНД, 2012. – С.288-313
 3. Держави Закавказзя: авторитарні тенденції політичних режимів – порівняльний аналіз / Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації. – К.: ІПіЕНД, 2013. – С.223-250
 4. Влада та опозиція  в Україні і державах Закавказзя: порівняльний аналіз / Політична влада та опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами. – К.: ІПіЕНД, 2015. – С.307-348

Статті:

 1. Етапи становлення політичного режиму в Грузії // «Наукові записки»  ІПіЕНД. – 2011. –  №1 (51). – С.167-177.
 2. Становлення політичного режиму в сучасному Азербайджані // «Наукові записки»  ІПіЕНД. – 2011. –  №4 (54). – С.273-284 .
 3. Політична модернізація в Грузії // «Наукові записки»  ІПіЕНД. – 2011. –  №6 (56). – С.399-411.
 4. Витоки та еволюція грузино-осетинського конфлікту // «Наукові записки»  ІПіЕНД – 2012. –  №1 (57). – С. 273-284.
 5. Витоки та еволюція міжетнічних конфліктів в незалежній Грузії // «Наукові записки»  ІПіЕНД – 2013. –  №1 (63). – С. 197-215.
 6. Опозиція і влада в Україні та Грузії: політичний аналіз // «Наукові записки»  ІПіЕНД – 2014. –  №2 (70). – С. 167-194.
 7. Опозиція і влада в державах Закавказзя // «Наукові записки»  ІПіЕНД –2015. –  №2 (76). – С. 161-183.