Мачуський Валерій Валерійович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Молодший науковий співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем політології, кандидат педагогічних наук.

Народився 1 червня 1981 року  в місті Києві.

У 2004 році закінчив Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова у 2004 році за спеціальністю «політолог», «викладач політології». У 2006–2009 рр. навчався в аспірантурі Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

У 2009 році захистив дисертацію на тему «Педагогічні засади політичної соціалізації учнів старших класів середньої загальноосвітньої школи в Російській Федерації» за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка та здобув  науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

У 2002–2004 рр. працював учителем історії та права середньої загальноосвітньої школи №29 м. Києва.

У 2005–2011 – старший викладач політології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України працює з 2010 року на посаді молодшого наукового співробітника відділу теоретичних та прикладних проблем політології.

Коло наукових інтересів: трансформація політичних режимів у державах Закавказзя, сучасна політична еліта України, дослідження кризових явищ в Україні.

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль науковця в  Google Scholar

Профіль ORCID