ОВЧАР ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Старший науковий співробітник відділу політичних інститутів та процесів, кандидат політичних наук.

У 2004 році з відзнакою закінчила історичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника і поступила в аспірантуру.

У 2009 році в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему „Політичні трансформації в Радянському Союзі в період перебудови (1985–1991 рр.)” за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси й здобула науковий ступінь кандидата політичних наук.

У 2009 та у 2018 роках підвищувала кваліфікацію в Інституті законодавства Верховної Ради України за напрямами: законотворчий процес та законодавство країн ЄС.

Протягом 2013–2014 років навчалася в магістратурі Інституту інтелектуальної власності Національного університету „Одеська юридична академія”.

У 2022 році в Українському католицькому університеті прослухала програму „Американська політика та система урядування”.

В період з 2008 по 2010 роки працювала в науковій установі. Протягом 2010–2023 років поєднувала роботу в юридичних компаніях та органах влади. Брала участь в роботі експертних груп з розробки законопроєктів за напрямами правова політика, місцеве самоврядування, судова система, антикорупційна політика, інтелектуальна власність, виборче законодавство та регламентні процедури.

З червня 2023 року виконувала обов’язки, а з грудня 2023 року перебуває на посаді старшого наукового співробітника відділу політичних інститутів та процесів Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Автор індивідуальної монографії та понад 50 інших наукових публікацій. Веде медіаблоги, присвячені аналізу політичних процесів та нормативно-правових актів. Має свідоцтво на літературний письмовий твір наукового характеру.

Коло наукових інтересів: інституційні процеси в Україні, проблеми взаємодії органів влади, партійна та політична ідеологія, питання конституціоналізму та виборчого права, формування публічної політики та інформаційні процеси, політичні трансформації в період перебудови в СРСР і незалежній Україні, моделювання суспільних впливів і прогнозування, законотворча діяльність і політична аналітика.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль Web of Science

Профіль в Academia.edu