Подольський Анатолій Юхимович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Провідний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки, керівник Центру єврейської історії і культури, кандидат історичних наук.

Народився 28 квітня 1968 року в м. Києві. У 1993 році закінчив історичний факультет Київського педагогічного інституту ім. О. Горького (нині Національний  педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).

У 1996 році захистив дисертаційне дослідження на тему «Нацистський геноцид щодо євреїв України (1941-1944 рр.)» за спеціальністю  07.00.05 – етнологія та здобув науковий ступінь кандидата історичних наук.

Має понад 25 років стажу наукової роботи та понад 30 років педагогічної та науково-організаційної діяльності.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України працює з  липня 1993 року. З липня 2015 року обіймає посаду провідного наукового співробітника відділу теорії та історії політичної науки.

Голова профспілкової організації Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, член вченої ради Інституту.

Засновник і член редакційної колегії наукового часопису «Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі» та  інформаційно-педагогічного бюлетеня «Уроки Голокосту».

Учасник багатьох міжнародних наукових заходів з єврейських студій в Україні, Ізраїлі, Великобританії, США, Канаді, Польщі, Білорусі, Німеччині, Австрії, Франції, Росії, Молдові. У 2000 – 2001 році працював у Дніпропетровську (тепер м. Дніпро), де заснував і очолював роботу першого в Україні науково-просвітницького центру з вивчення історії Голокосту – «Ткума».

Фундатор і керівник наукової та освітньої громадської організації: Український центр вивчення історії Голокосту, створеної в березні 2002 року за підтримки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Нагороджений Почесною грамотою НАН України (2016 р.)

Викладав курси загальної історії, історії України, а також факультативні курси з історії єврейського народу, історії Голокосту у різних навчальних закладах України (загальноосвітніх школах, коледжах, в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»). Автор навчальних програм для закладів освіти України з історії єврейського народу, євреїв України, історії Голокосту з викладання єврейської історії та мови іврит.

Автор першого в Україні дисертаційного дослідження історії Голокосту та понад 150 наукових і навчально-методичних праць, присвячених питанням єврейської історії й культури, історії Голокосту, історії та сучасному культурному і політичному становищу єврейської громади України.

 Керівник авторського колективу чотирьох колективних монографій (виданих протягом 2008-2020 років) з проблематики єврейських студій, ролі українських євреїв в суспільно-політичному розвиткові. Науковий редактор і упорядник понад 40 наукових і науково-методичних видань.

Коло наукових інтересів: історія євреїв України ХХ століття;історія Голокосту; українсько-єврейські взаємини в історичній перспективі; порівняльні дослідження історії геноцидів ХХ століття; студії з культури та політики пам’яті (Memory Studies) про Другу світову війну.

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в GoogleScholar

Профіль ORCID

Academia.edu