Подольський Анатолій Юхимович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Провідний науковий співробітник відділу етнополітології, керівник Центру єврейської історії і культури, кандидат історичних наук.

Народився 28 квітня 1968 року в м. Києві. У 1993 році закінчив з відзнакою історичний факультет Київського педагогічного інституту ім. О. Горького (нині Національний  педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).

У 1996 році захистив дисертаційне дослідження на тему „Нацистський геноцид щодо євреїв України (1941–1944 рр.)” за спеціальністю  07.00.05 – етнологія та здобув науковий ступінь кандидата історичних наук.

Має близько 30 років стажу наукової, педагогічної та науково-організаційної діяльності.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України працює з  липня 1993 року. З липня 2015 року обіймає посаду провідного наукового співробітника.

Голова профспілкової організації Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, входить до складу вченої ради Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Член вченої ради Національного музею історії України у Другій світовій війні (з лютого 2023).

Засновник і член редакційної колегії наукового часопису „Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі” та  інформаційно-педагогічного бюлетеня „Уроки Голокосту”.

Учасник багатьох міжнародних наукових заходів з єврейських студій в Україні, Ізраїлі, Великобританії, США, Канаді, Польщі, Білорусі, Німеччині, Австрії, Франції, Росії, Молдові. У 2000–2001 році працював у Дніпропетровську (тепер м. Дніпро), де заснував і очолював роботу першого в Україні науково-просвітницького центру з вивчення історії Голокосту „Ткума”.

Фундатор і керівник наукової та освітньої громадської організації: Український центр вивчення історії Голокосту, створеної в березні 2002 року за підтримки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Нагороджений Почесною грамотою НАН України (2016 р.).

Викладав курси загальної історії, історії України, а також факультативні курси з історії єврейського народу, історії Голокосту у різних навчальних закладах України (загальноосвітніх школах, коледжах, в Національному університеті „Києво-Могилянська академія”). Автор навчальних програм для закладів освіти України з історії єврейського народу, євреїв України, історії Голокосту з викладання єврейської історії та мови іврит.

Автор першого в Україні дисертаційного дослідження історії Голокосту та понад 160 наукових і навчально-методичних праць, присвячених питанням єврейської історії й культури, історії Голокосту, історії та сучасному культурному і політичному становищу єврейської громади України.

Керівник авторського колективу п’ятьох колективних монографій (виданих протягом 2008–2022 років) з проблематики єврейських студій, ролі українських євреїв в суспільно-політичному розвиткові. Науковий редактор і упорядник понад 40 наукових і науково-методичних видань.

Коло наукових інтересів: історія євреїв України ХХ століття; історія Голокосту; українсько-єврейські взаємини в історичній перспективі; порівняльні дослідження історії геноцидів ХХ століття; студії з культури та політики пам’яті (Memory Studies) про Другу світову війну.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science

Профіль в Scopus

Профіль в Academia.edu