Римаренко Сергій Юрійович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Доктор політичних наук, старший науковий співробітник. E-mail: rymarenk@ipiend.gov.ua

Сфера наукових інтересів: етнополітичні та етнодержавотворчі процеси, проблеми ідентичності, сучасна регіоналістика.

У 1978 р. закінчив історичний факультет Київського  державного університету ім.. Т.Г.Шевченка. Кандидат історичних наук -1990 р. Доктор політичних наук – 2002 р. Академік Української академії політичних наук.

Лауреат Міжнародного академічного рейтингу «Золота фортуна», 2012 р. Нагороджений медалями «20 років незалежності України», «Трудова слава», Почесною відзнакою Президії НАН України «За професійні здобутки».

Автор понад 200 наукових праць, опублікованих в Україні, США, Великобританії, Норвегії, Канаді та інших країнах.

У 1995 – 1996 рр. працював у Гарвардському університеті (США). У 2000 р. – професор – гість Центральноєвропейського університету (Угорщина), у 2001 р. –  працював у Джорджтаунському університеті (СЩА), 2004 – 2005 рр. Фулбрайтівський стипендіат, дослідник Центру ім. Вудро Вільсона (США). 2007 – 2008 рр. – профессор-гість Центральноєвропейського університету (Угорщина), 2007 р. – стажування у Раді Європи.

 1. Член редколегії журналу «Гілея»
 2. Член редколегії журналу «Агора»
 3. Член редколегії журналу «Вибори і політика»
 4. Член редколегії журналу «Salzburg Dialogues», Австрія.
 5. Член редколегії наукового збірника «Магістеріум» НАУКМА.
 6. Член редколегії наукового збірника «Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого ( філософія, філософія права, політологія, соціологія)».
 7. Член редколегії наукового збірника «Вісник НТУУ КПІ (Політологія, соціологія, право)».
 8. Член редколегії наукового збірника «Питання національної безпеки» Національної академії державного управління при Президенті України,
 9. Член спеціалізованої Вченої Ради  в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім.. І.Ф.Кураса НАН України.
 10. Член спеціалізованої Вченої Ради в Інституті держави і права НАН України.
 11. Член спеціалізованої Вченої ради в Львівському університеті.
 12. Голова журі Всеукраїнської студентської олімпіади з політології. 2011 р.
 13. Голова державної кваліфікаційної комісії Національного університету Києво-Могилянська Академія . 2007-2009, 2011-2013 рр.
 14. Голова державної екзаменаційної комісії Національного університету Острозька академія. 2011 р., 2013 р., 2016 р.
 15. Постійний делегат НАН України на Генеральній асамблеї Міжнародного союзу академій наук з  2006 р.
 16. Член постійного комітету «Гідність людського існування» Міжнародного союзу Академій наук

Індивідуальні монографії:

 1. Самовизначення особи, нації, держави. – К.: Видавничий дім Юридична книга. – 1999. – 542 с.
 2. Права нації та права людини: між Сциллою та Харибдою. – К.: Світогляд. – 2005. – 98 с.
 3. Індивідуальні і колективні права: етнополітичний контекст. – К.: Світогляд. – 2013. – 246 с.

Розділи у колективних монографіях:

 

 1. Зарубіжні концепції етнополітики //Етнополітичний розвиток в Україні: Досвід, проблеми, перспективи. /Ред. Ю. Шаповал – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – 1997. – С.154-192.
 2. Нація і держава. Теоретико-методологічний та концептуальний аналіз. – Т. І. /Ред. Ю. Римаренко– Киів-Донецьк.: Ін-т держави і права НАН України. – 1998. – 397 с. (співавтори: І.Курас, Л.Нагорна, М.Шульга та ін.) 1 д.а.
 3. Нація і держава. Теоретико-методологічний та концептуальний аналіз. – Т. ІІ./Ред. Ю. Римаренко – Киів-Донецьк.: Ін-т держави і права НАН України. – 1998. – 282 с. (співавтори: І.Курас, Л.Нагорна, М.Шульга та ін.) 1 д.а.
 4. Національна держава: національний та наднаціональний вимір. – Київ-Донецьк: Ін-т держави і права НАН України. – 1998. – 225 с. (співавтори: В.Ігнатов, Ю.Римаренко, Л.Шкляр та ін.) 1 д.а.
 5. Національно-державне будівництво. Концептуальні підходи, сучасна наукова література. – К.: Довіра. – 1999. – 559 с. (співавтори: І.Курас, Ю. Шемшученко, Л. Шкляр та ін. ) 2 д.а.
 6. Separatism in Post-Communist Countries// Nationalism, Identity and Minority Rights, /Eds. J.Squires, A.May – Bristol.: Bristol University Press. – 1999. – P. 112-123.
 7. Етнодержавознавство. Теоретико-методологічні засади. – К.: Вид-во Інституту держави і права НАН України. – 2001. – 264 с. (співавтори: Ю.Римаренко, Л.Шкляр) (2 д.а).
 8. Принцип права націй на самовизначення в контексті національної державності і глобалізації // Етнос, нація, держава. Україна у контексті світового етнодержавницького досвіду. – К.: Вид-во Інституту держави і права НАН України. – 2000. – С.403-423.
 9. Державна етнонаціональна політика // Етнос, нація, держава. Україна у контексті світового етнодержавницького досвіду. –К.: Вид-во Інституту держави і права НАН України. – 2000. – С.436-442.
 10. Концепція державної етнонаціональної політики // Етнос, нація, держава. Україна у контексті світового етнодержавницького досвіду. – К.: Вид-во Інституту держави і права. – 2000. – С.443-496.
 11. Самовизначення чи демократія// Етнос, нація, держава. Україна у контексті світового етнодержавницького досвіду. – К.:  Вид-во Інституту держави і права. – 2000. – С.497-503.
 12. Проблеми ідентичності в сучасному уявленні про громадянське суспільство// Кроки до громадянського суспільства. /Ред. В. Рубцов. – К. 2004. – С. 121-132.
 13. Кримсько-татарський народ: законодавче забезпечення та практичні реалії.// Проблеми інтеграції кримських репатріантів в Українське суспільство. /Ред. І. Курас. – К.:Світогляд. – 2004. – С.98-119.
 14. Механізми політичної мобілізації мовних груп: антрепренери, гасла, заходи// Мовна ситуація в Україні:між конфліктом і консенсусом. /Ред. О. Майборода. – К.: ІПІЕНД/ – 2008. – С.235-258.
 15. Роль зовнішніх чинників у політизації  мовних проблем// Мовна ситуація в Україні:між конфліктом і консенсусом. – К.:ІПІЕНД. – 2008. – С. 258-281.
 16. Схід і Захід України: боротьба ідентичностей // Ідентичність і пам’ять в пострадянській Україні. /Ред. М.Антонович.– К.: Програма ім. Фулбрайта. – 2008. – C. 65-82.
 17. Моделювання державної етнополітики// Толерантність в багатоетнічних суспільствах. /Ред. Т. Сенюшкіна – Сімферополь. – 2008. – C.20-33.
 18. Соціокультурні подібності і розбіжності регіонів України// Етнополітична культура в Україні: реалії та виклики часу./Ред. Ю.Шаповал. – К.: ІПІЕНД.–  2010. – C.238-264.
 19. Similarities and Differences between Russian and Ukrainian Political Models // Russian – Ukrainian Relations: A Pragmatic Approach beyond the Common Stereotypes. – Rome: University Tor Vergata. – 2010. – P. 64-83.
 20. Політика Євросоюзу щодо країн Східного партнерства// Етнічність і влада./Ред. Т. Сенюшкіна. – Алушта. – 2011. – С. 14-29.
 21. Наукові проекти модернізації країни: соціальний та гуманітарний аспекти // Інноваційна перспектива у стратегії національної консолідації в Україні. Аналітична доповідь /За ред. О. Майборода. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2013. – С.136-153.
 22. Моделювання міжетнічних відносин. Ризики та можливості // Політичні технології регулювання міжетнічної та міжконфесійної взаємодії у новітніх українських реаліях./ За ред. С. Римаренко – К.: ІПІЕНД. – 2014. – С.105-123.
 23. Pa?stwo narodowe czy pa?stwo obywatelskie na Ukrainie// Spo?ecze?stwo i kultura Ukrainy. ?wier?wiecze transformacji 1991 – 2016. – Poznan. – 2016.
 24. Становлення та теоретико-методологічні засади вітчизняної етнополітології// Політична наука в Україні. /Ред. О. Майборода.– К.:2016.

  Залишити лист
  rymarenk@ipiend.gov.ua