Римаренко Сергій Юрійович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Старший науковий співробітник відділу проблем світового політичного розвитку, доктор політичних наук, старший науковий співробітник.

Народився 26 березня 1956 року. У 1978 р. закінчив історичний факультет Київського  державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Кандидат історичних наук (1990). Доктор політичних наук (2002). Академік Української академії політичних наук.

Працює в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України з 1993 року на посадах провідного наукового співробітника (2005–2014), головного наукового співробітника (2015–2020), старшого наукового співробітника (з 2020).

Член спеціалізованої вченої ради  із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (до 2022), член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління в Інституті законодавства Верховної Ради України (до 2022).

Член редколегії журналів: „Агора”, „Вибори і політика”, „Salzburg Dialogues” (Австрія), „Магістеріум”, „Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого (філософія, філософія права, політологія, соціологія)”, „Питання національної безпеки” Національної академії державного управління при Президентові України, збірників наукових праць „Гілея: науковий вісник” та „Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право”.

У 1995–1996 рр. працював у Гарвардському університеті (США). У 2000, 2007–2008 рр. – професор–гість Центральноєвропейського університету (Угорщина), у 2001–2002 рр. працював у Джорджтаунському університеті (США), 2004–2005 рр. – Фулбрайтівський стипендіат, дослідник Центру ім. Вудро Вільсона (США). 2007 р. проходив стажування у Раді Європи, у 2017 р. – дослідник-гість Єнського університету ім. Ф. Шиллера (Німеччина).

Постійний делегат НАН України на Генеральній асамблеї Міжнародного союзу академій наук (з  2006 р.). Член постійного комітету „Гідність людського існування” Міжнародного союзу Академій наук. Член робочої групи Європейського центру з питань національних меншин за програмою Східного партнерства. Член робочої групи з попередження конфліктів НАТО.

Голова журі Всеукраїнської студентської олімпіади з політології (2011), голова державної кваліфікаційної комісії Національного університету Києво-Могилянська Академія (2007–2009 рр., 2011–2013 рр.), голова державної екзаменаційної комісії Національного університету „Острозька академія” (2011 р., 2013 р., 2016 р.).

Лауреат Міжнародного академічного рейтингу „Золота фортуна” (2012). Нагороджений медалями „20 років незалежності України”, „Трудова слава ІІ ступеня”, відзнакою Національної академії наук України „За професійні здобутки”.

Автор понад 200 наукових праць, опублікованих в Україні, США, Великобританії, Норвегії, Канаді та інших країнах.

Коло наукових інтересів: етнополітичні та етнодержавотворчі процеси, проблеми ідентичності, сучасна регіоналістика.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Sсholar

Профіль в Web of Science