Щербенко Едуард Васильович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Науковий співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем політології, кандидат філософських наук.

Народився 18 травня 1968 року у місті Луганську. Вищу освіту здобув у Київському державному інституті театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого.

У 1993 році захистив дисертацію за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури та здобув науковий ступінь кандидата філософських наук.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України працює з 1997 року на посаді наукового співробітника відділу теоретичних та прикладних проблем політології.

Проходив стажування в Московській школі політичних досліджень при Раді Європи та в Міжнародній літній школі Варшавського університету.

Автор близько 50 наукових праць.

Коло наукових інтересів: політичний дискурс доби демократичного транзиту, політична генерація, екологія політики.

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль науовця в Google Scholar

Профіль ORCID