Щербенко Едуард Васильович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

 

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Народився 18 травня 1968 року у місті Луганську (Україна). Вищу освіту здобув у Київському державному інституті театрального мистецтва ім. І.К.Карпенка-Карого

Стажування: Московська школа політичних досліджень при Раді Європи, Літня школа Варшавського університету.

Коло наукових інтересів: політичний дискурс доби демократичного транзиту, політична генерація

Вибрані публікації

Розділи у колективних монографіях

 1. Національне примирення як момент солідаризації у владно-опозиційному вимірі політичного дискурсу // Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами. – К.: ІПіЕНД, 2016. –  С. 165–180. http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/political_power_196.pdf
 2. Тенденції розвитку правової держави і громадянського суспільства в Україні // Політичний режим та народовладдя. – К.: ІПіЕНД, 2011. –  С. 186–216.
 3. Політичний клас і напрацювання консолідованої ідеології // Політичний клас у сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку. – К. : Парламент. вид-во, 2010. – С. 233–248.
 4. Політичне лідерство в ненасильницькому русі // Політика в особах. (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти). – К.: Парламентське вид-во, 2008. – С. 31–40.
 5. Політична мова “помаранчевої революції” // У кольорах помаранчевої революції. – К.:ТОВ УВПК «Екс об», 2007. – С. 141–154.
 6. Реформування освітньої політики як чинник творення громадянського суспільства в Україні // Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку. – К.: Парламент. вид-во, 2006. – С. 182–198.
 7. Співробітництво України з державами Центральної і Східної Європи у вирішенні культурних і гуманітарних проблем // Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти. – К.: МАУП, 2002. – С. 385–410.
 8. Політична культура: тенденції розвитку в громадянському суспільстві // Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку. – К.: Парламентське вид-во, 1998. – С. 217–229.

Розділи в підручниках

 1. Політичне лідерство і ненасильницький рух // Політика в особах (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти). – К.: ІПІЕНД, 2012. – С. 37–54. http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/politics-in-persons_149.pdf
 2. Реформування   освітньої політики як чинник творення громадянського суспільства в Україні // Політична   система   та інститути громадянського суспільства в сучасній  Україні. – К.: Либідь, 2008. – С. 178–199.

Статті

 1. Український політичний дискурс і проблема громадянської релігії // «Наукові записки»  ІПІЕНД. – 2017. – №3 (89). – С. 156–168. http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/scherbenko_ukrainskyi-1.pdf
 2. Український транзит у дзеркалі дисертаційного жанру: зміни парадигми // «Наукові записки»  ІПІЕНД. – 2016. – №5–6 (85–86). – С. 340–354. http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/scherbenko_ukrainskyi.pdf
 3. Практика «чисток» і проблема примирення // «Наукові записки»  ІПІЕНД. – 2014. – №6 (74). – С. 281–289. http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/scherbenko_praktyka.pdf
 4. Майдан – 2013 як феномен політичної мови // Наукові записки ІПІЕНД. – 2014. – № 2 (70). – С. 149–167. http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/scherbenko_maidan.pdf
 5. Творення засновків політичної мови в сучасній Україні // Наукові записки ІПІЕНД. – 2013. – № 1 (63). – С. 253–275. http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/scherbenko_tvorennia.pdf
 6. Опозиція «відкрите/закрите» і момент відповідальності у моделі політичного дискурсу // Наукові записки ІПІЕНД. – 2012. – № 2 (58). – С. 245–261. http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/shcherbenko_opozytsia.pdf
 7. Вивчення політичного дискурсу: методологічна розвилка // Наукові записки  ІПІЕНД. – 2012. – № 1 (57).  С. 99–109.  http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/shcherbenko_vyvchennia.pdf
 8. «Горе от ума» як дзеркало провалу російських реформ // Наукові записки  ІПІЕНД. – 2012. – № 4 (54). – С. 257–263. http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/scherbenko_gore.pdf
 9. Правова держава і громадянське суспільство: від інституціоналізації до інтеріоризації // Політичний менеджмент. – 2010. Спеціальний випуск. – С. 113–121.
 10. Трудова етика у вимірі політичних ресурсів // Наукові записки ІПІЕНД. – 2011. – №1 (51). – С. 121–134.   http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/nz_51.pdf
 11. Політичний клас і вироблення національної ідеї // Наукові записки ІПІЕНД. – 2011. – №1 (45). – С. 121–134. http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/shcherbenko_politychnyi.pdf
 12. Институты «в кончиках пальцев»: украинская государственность глазами граждан // Неприкосновенный запас . – 2009. – № 3. – С. 207–216. http://magazines.russ.ru/nz/2009/3/sch20.html
 13. Інтеріоризація змін у політико-правовому устрої України в громадянській свідомості // Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України. – К.:ІПІЕНД, 2009. – С. 128–141. http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/dopovidi_94.pdf
 14. Ключові моменти концептуальної схеми трактування феномена Помаранчевої революції // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – 2009. – Вип. 17. – С. 193–200.
 15. Дискурс Майдану як чинник національної інтеграції // Політичний менеджмент. Спеціальний випуск. – 2008. – С. 24–32.
 16. Рецепція західної політичної думки в українському політологічному дискурсі (на прикладі підручників з політології) // Наукові записки  ІПІЕНД. – 2008. – № 40. – С. 176–191. http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/shcherbenko_retseptsia.pdf
 17. Руйнування   політичної мови     в   українському політологічному дискурсі // Наукові записки  ІПІЕНД. – 2008. – № 38. – С. 128–142. http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/shcherbenko_ruinuvannia.pdf
 18. Помаранчева революція і нігілізм // Магістеріум. – 2008. – № 31. – С. 71–75. http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14385/Shcherbenko_Pomarancheva_revoliutsiia_i_nihilizm.PDF?sequence=1&isAllowed=y
 19. Європейська традиція розуміння політики в контексті української політологічної освіти // Наукові записки  ІПІЕНД. – 2007. – № 35. – С. 242–259.
 20. Трактування начал політики в українській політологічній навчальній літературі // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – 2007. – Вип. 10. – С. 146–154.
 21. Фундаментальні засади політики в дискурсі української політологічної літератури // Політичний менеджмент. Спеціальний випуск. – 2007. – С. 255–262.
 22. Феномен Майдану і традиція ненасильства: На прикладі дискурсу лідерів ненасильницького руху // Політичний менеджмент. Спеціальний випуск. – 2006. – С. 118–125.
 23. Дві моделі політичної мови в українських підручниках з політології // Наукові записки  ІПІЕНД. – 2006. – № 30. – Кн. 2. – С. 249–258. http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/shcherbenko_dvi.pdf
 24. Зміни публічного дискурсу в Україні в період «перестройки» (до 1989 року) // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – 2005. – Вип. 7. – С. 154–171.
 25. Зміна культурних кодів суспільства і поява нових реалій в політичному дискурсі періоду «перестройки» // Наукові записки  ІПІЕНД. – 2005. – № 28. – С. 322–336.
 26. Засновки дискусій періоду «перестройки» // Наукові записки ІПІЕНД. – 2005. – № 26. – С. 269–283.
 27. Феномен особистої думки в політичному дискурсі періоду «перестройки» // Наукові записки  ІПІЕНД. – 2004. – № 25. – С. 421–442.
 28. Генерация, или герой нашого времени // Общая тетрадь. Вестник Московской школы политических исследований. – 2003. – Вып. 25. – С. 121–126. http://msps.su/files/2013/11/Tetr_25_2_03.pdf
 29. Тоталітаризм і складність сучасної цивілізації // Наукові записки ІПІЕНД. – 2001. – № 16. – С. 198–210.
 30. Природа тоталітарної мови // Наукові записки  ІПІЕНД. – 2000. – № 10. – С. 236–242.
 31. Політична мова як конструктивний фактор // Українська політика: політики і політологи про неї. – К., 1999. – С. 211–214.
 32. Спілкування як спосіб буття національної ідеї // Українська політика: політики і політологи про неї. – К., 1999. – С. 66–69.
 33. Масштабність політики // Наукові записки  ІПІЕНД. – 1998. – № 5. – С. 37 – 42 (0,35 д.а.)
 34. Політична культура в громадянському суспільстві // Вісник Національної академії наук. – 1998. – № 11–13. – С. 59–66.
 35. Продолжение следует // Collegium. – 1997. – № 1. – С. 238–240.

Телеефіри

ТРК «Київ» https://www.youtube.com/watch?v=IYfFI9nghOY

 «Культура» https://www.youtube.com/watch?v=_YKduwcqCf4&t=233s