Volodymyr Mykhaylovych Kulyk

National Academy of Sciences of Ukraine. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies National Academy of Sciences of Ukraine. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Senior research fellow, ethnopolitics department, Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine

Member of the editorial board of the Ukrainian intellectual journal Krytyka (since 2000) and the editorial council of the International Journal of the Sociology of Language (since 2010).

Degrees:

2010 – doktor nauk (Dr. habil.) in political science, Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine

1999 – kandydat nauk (Ph.D.) in political science, Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine

1987 – diploma (B.A.) in nuclear physics, Department of Physics, Kyiv Shevchenko University

Research fields:

Media discourse, language policy, language ideologies, politics of memory, ethnopolitcs, identity, nationalism

Publications 

Books

Dyskurs ukraїns’kykh medii: identychnosti, ideolohiї, vladni stosunky (Kyiv: Krytyka, 2010). 656 pp.Contents & intro

(Review: Natalya Rybinska, Olga Popovych // Polish Sociological Bulletin, 2010, no. 3 (171), pp. 343-354. Full text

Revisiting a Success Story: Implementation of the Recommendations of the OSCE High Commissioner on National Minorities to Ukraine, 1994-2001 (Hamburg: Centre for OSCE Research, Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg, Working Paper 6, 2002) Full text

Ukraїns’kyi natsionalizm u nezalezhnii Ukraїni (Kyiv, Tsentr doslidzhen’ natsional’noї bezpeky pry natsional’nomu universyteti ‘Kyievo-Mohylians’ka Akademiia’, 1999) Full text

(Reviews: Georgii Kasianov, Aleksei Miller, Aleksandr Tsipko, Mikhail Pogrebinskii, Arkadii Moshes, Yaroslav Hrytsak // Rossiisko-ukrainskii biulleten, no. 6-7 (2000), pp. 148–163.) Full text

Edited books

International Journal of the Sociology of Language, topical issue «Languages and LanguageIdeologies in Ukraine» (vol. 201, 2010, 209 pp.) Contents

(with O. Haran’ and O. Mayboroda) Stanovlennia vladnykh struktur v Ukraini, 1991-1996 (Kyiv, Tsentr politychnoho analizu hazety “Den’, 1997).

Articles and book chapters in English

“Ideologies of language use in post-Soviet Ukrainian Media”, International Journal of the Sociology of Language, vol. 201 (2010), pp. 79-104. Abstract

“Nationalism in Ukraine, 1986-1996”, in E. Jahn (Ed.), Nationalism in Late and PostCommunistEurope, vol. 2, Nationalism in the Nation States (Baden-Baden: Nomos, 2009), pp. 99-122. Volume contents

(Also published in German: “Nationalismen in der Ukraine, 1986-1996”, in E. Jahn (Hg.),Nationalismus im spät- und postkommunistischen Europa, Bd. 2, Nationalismus in den Nationalstaaten (Baden-Baden: Nomos, 2009), S. 99-124. Volume contents

“Language Policies and Language Attitudes in Post-Orange Ukraine”, in J. Besters-Dilger (Ed.),Language Policy and Language Situation in Ukraine: Analysis and Recommendations (Frankfurt am Main: Peter Lang), pp. 15-55.  Book info.

(Also published in Ukrainian: “Movna polityka ta suspil’ni nastanovy shchodo neї pislia Pomaranchevoї revoliutsiї”, in J. Besters-Dilger(Ed.), Movna polityka ta movna sytuatsiia v Ukraїni: analiz i rekomendatsiї (Kyiv: Kyevo-Mohylians’ka akademiia, 2008), pp. 11-54. (2nd ed.2010. Full text

“Constructing common sense: language and ethnicity in Ukrainian public discourse”, Ethnic and Racial Studies, vol. 29, no. 2 (2006), pp. 281-314. Abstract

“Normalisation of ambiguity: Policies and discourses on language issues in post-Soviet Ukraine”, inB.Törnquist-Plewa (Ed.), History, Language and Society in the Borderlands of Europe. Ukraine and Belarus in Focus (Malmö: Sekel Bokförlag, 2006), pp. 117-140. Full text

“The Role of Discourse in the Construction of an Émigré Community: Ukrainian Displaced Persons in Germany and Austria after World War II”, in R. Ohliger, K. Schönwälder, T. Triadophilopupos (Eds.), European Encounters: Migrants, Migration and European Society since 1945 (Aldershot: Ashgate, 2003), pp. 213-237. Book info

“Politics of Ethnicity in Post-Soviet Ukraine: Beyond Brubaker”, Journal of Ukrainian Studies, vol. 27, no. 1-2 (2001), pp. 197-221. Full text

“The Search for Post-Soviet Identity in Ukraine and Russia and Its Influence on the Relations between the Two States”, The Harriman Review, vol. 9, no. 1-2 (1996), pp. 16-27.

Articles and book chapters in Ukrainian and other languages

“Rodnoi iazyk i iazyk obshcheniia: na chto dolzhna orientirovat’sia iazykovaia politika”, Vestnik obshchestbennogo mneniia,, no. 3 (2010), pp. 75-86. Full text

“Oznachuval’ni ramky v novynnykh tekstakh ukraїns’kykh mas-medii”, Naukovi zapysky Instytuty politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen im. I.F. Kurasa NAN Ukraїny, no. 3, 2010, 326-340. Full text

“Orthographe et identité: le rôle des médias dans l’échec de la réforme orthographique del’ukrainien de 2001”, in J. Cadiot, D. Arel and L. Zakharova (eds.), Cacophonies dempireLegouvernement des langues dans lEmpire russe et lUnion soviétique (Paris: CNRS Éditions, 2010), pp. 257-277. Book info

„Orfografiia, iazyk, identichnost”, Neprikosnovennyi zapas, no. 3, 2010, pp. 213-232. Full text

“Gerspaltene Zungen: Sprache und Sprachenpolitk in der Ukraine”, Osteuropa, Hf. 60, Nr. 2-4 (2010), pp. 391-402. Issue contents

“Polityka ukraїns’koї vlady shchodo mas-medii ta її vplyv na mediinyi dyskurs”, Naukovi zapysky Instytuty politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen im. I.F. Kurasa NAN Ukraїny, no. 1, 2010, pp. 288-302. Full text

“Zhanrovo-tematychna struktura ukraїns’koho televisiinoho dyskursu”, Politychnyi menedzhment no.1 (2010), pp. 105-114.

“Tematychna ta zhanrova struktura ukraїns’koho hazetnoho dyskursu”, Politychnyi menedzhment,no. 6 (2009), pp. 94-106.

“Rol’ mediinoho dyskursu v tvorenni natsional’noï identychnosty”, Ukraïna moderna, no. 4, 2009, pp. 155-174. Full text

“Tvorennia suspil’noï normal’nosti v mediinomu dyskursi: kontseptualizatsiia ta ukraïns’ka spetsyfica”, Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh, no. 2, 2009, pp. 185-201. Full text

“Metody analizu mediinoho dyskursu”, Suchasna ukraїs’ka polityka: polityky i politolohy pro neї, vol. 18 (2009), pp. 104-119.

“‘Poriadok dennyi’ novynnoho dyskursu ukraїns’kykh medii”, Hileia, vol. 26 (2009), pp. 369-378.

“Vplyv mas-medii na audytoriiu: evoliutsiia naukovykh uiavlen”, Politychnyi menedzhment, no.5 (2009), pp. 120-130.

“Vnesok mediinoho dyskursu v pidtrymuvannia stsatus quo”, in Natsional’na akademiia nauk Ukraïny, Instytut politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’, Naukovi zapysky, no. 40, Kyiv 2008,pp. 143-153. Full text

“Zakordonnyi dosvid rozv’iazannia movnykh problem ta mozhlyvist’ ioho zastosuvannia v Ukraïni”, in O. Mayboroda et al (Eds.), Movna sytuatsiia v Ukraini: mizh konfliktom i konsensusom(Kyiv: Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, 2008), pp. 299-334. Full text

“Movni ideolohiï v ukrains’komu mediinomu dyskursi”, Natsional’na akademiia nauk Ukraïny, Instytut politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’, Naukovi zapysky, no. 33, Kyiv, 2007, pp. 321-338. Full text

“Iazykovye ideologii v ukrainskom politicheskom i intellektual’nom diskursakh”, Otechestvennye zapiski, no. 1 (2007), pp. 296-316. Full text

“Movna polityka Ukraïny pislia Pomaranchevoï revoliutsiï,” in Olena Sudakova (ed.), Ukraïna v poshukakh sebe: Natsional’na ideia ta problemy rozvytku (Kyiv: Kyevo-Mohylians’ka akademiia, 2007), pp. 270-285. Full text

“Dynamika etnokul’turnykh identyfikatsii hromadian Ukraïny za roky nezalezhnosti”, Dialog.ua, 14 December 2006. Full text

“Regional’na khartiia movnoho kompromisu”, Krytyka, no. 6 (2006), pp. 2-3. Full text

“Rol’ mas-medii u pidtrymanni kompleksu vlady/znannia: dyskurs shchodo Vseukraïns’koho perepysu naselennia 2001 roku ta ioho rezul’tativ”, Natsional’na akademiia nauk Ukraïny, Instytut politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’, Naukovi zapysky, no. 27 (2005), pp. 139-171.

“Mova pro movu: normalizatsiia ambivalentnosty. Pt. I. Kraini ta ‘tsentr’”, Krytyka, no. 5 (2004), pp. 19-24. Full text

“Mova pro movu: normalizatsiia ambivalentnosty, Pt. II. Normal’ni novyny”, Krytyka, no. 6 (2004), pp. 4-11. Full text

‘Tvorennia zdorovoho hluzdu’ v suchasnomu ukraïns’komu dyskursi z movno-ethnicnykh problem”, Natsional’na akademiia nauk Ukraïny, Instytut politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’, Naukovi zapysky, no. 24 (2003), pp. 218-241.

“Perepys dosiahnen’ natsiotvorennia”, Krytyka, no. 1/2 (2003), pp. 6-10. Full text

“Zovnishne vtruchannia u vnutrishni etnopolitychni konflikty: uchast’ Verkhovnoho komisara OBSE z pytan’ natsionalnykh menshyn u rozv’iazanni kryms’koï ta kryms’kotatars’koï problem”, in I.F. Kuras and O.M.Maiboroda (eds.), Natsional’na intehratsiia v polikul’turnomu suspil’stvi: Ukraïns’kyi dosvid 1991-2000 rokiv (Kyiv: Institute of Political and Ethnic Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, 2002), pp. 155-214.

(Reprinted inKryms’ki studiï, no. 5-6, (2002). Full text

“Ukraina, iaku nam obyraiut’”, Krytyka, no. 5 (2002), pp. 4-11. Full text

“Pravopysne bozhevillia”, Krytyka, no. 5 (2001), pp. 6-13. Full text

“Osoba ta natsiia v Deklaratsii pryntsypiv UHS i pershii programi Narodnoho Rukhu Ukrainy”, in Natsionalna akademiia nauk UkraïnyInstytut politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen’,Naukovi zapysky, no. 6 (1998), pp. 93-104. Full text

“Pys’mennyts’ke vidrodzennia: ukraïns’ka derzhavna ideia v dyskursi ‘opozytsiï vseredyni rezhymu’ pershykh rokiv perebudovy, Suchasnist, no. 1 (1998), pp. 54-79. Full text

“Natsionalizmy v suchasnii Ukraïni”, Dukh i litera, no. 1-2, 1997, pp. 61-87. Full text

“Novyi ukraïns’kyi natsionalizm: try poverkhy vertepu”, Suchasnist, no. 3, 1993, pp. 150-167. Full text

“Povtorennia pereidenoho. Ukraïns’ka revoliutsiia: 1917-1991”, Suchasnist, no. 2, 1992, pp. 59-72.Full text