Інформація про участь стейкхолдерів

ІНФОРМАЦІЯ

про залучення потенційних роботодавців до участі в наукових конференціях, семінарах, круглих столах, гостьових лекціях та інших тематичних зібраннях

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України давно, тісно та плідно співпрацює з провідними установами галузі, які є потенційними роботодавцями для випускників аспірантури Інституту. В межах науково-практичних заходів, що проходять під егідою Інституту, здобувачі вищого ступеня мають можливість отримати інформацію, познайомитись та поспілкуватися з представниками інших наукових установ, вищих навчальних закладів, органів влади тощо.

Так, наприклад, 18 травня 2018 р. в Інституті відбулася міжнародна наукова конференція «Шлях до Європи: польський та український досвід», організаторами якої, окрім ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, стали Інститут політичних досліджень Польської академії наук,  Польський інститут у Києві та Представництво Польської академії наук у Києві. У роботі конференції брала участь аспірантка першого року навчання Дмитренко О. Гостьову лекцію у форматі наукового виступу проводив керівник Польського інституту у Києві Бартош Мусялович.

         12 березня 2019 р. в Інституті «круглий стіл»  «Президентські вибори – 2019 в умовах суспільно-політичних суперечностей і зовнішніх впливів», де брали участь директор О.О. Рафальський, співробітники Інституту економіки та прогнозування НАН України, Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди, Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, Києво-Могилянської Академії, Інституту всесвітньої історії, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса, а також Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова та Інституту стратегічних досліджень. В робот ікруглого столу брали участь аспіранти Бучинська А., Дмитренко О., Зарічанська В., Леонтьєв І. З виступами, які були корисні здобувачам Інституту, від стейкхолдерів виступили завідувач відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій Інституту економіки та прогнозування НАН України О. М. Балакірєва та Президент НаУКМА А.А. Мелешевич.

21 листопада 2019 р. у стінах Інституту відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Етнополітика в Україні: дискурс і реалії», співорганізаторами якої виступило разом з Інститутом Міністерство культури, молоді та спорту України.

З боку потенційних стейкхолдерів слово мали міністр культури, молоді та спорту України В. Бородянський, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, член-кореспондент НАН України О.Рафальський та голова Ради національних спільнот України А. Аванесян. У роботі конференції брали участь аспіранти Зарічанська В. та Леонтьєв І.

17 травня 2019 року у Державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відбувалася міжнародна науково-практична конференція «Cуспільні процеси, полікультурність, інтернаціоналізація: світовий досвід і перспективи для України», організаторами якої окрім університету-господаря були Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Інститут політичних досліджень Польської академії наук, European Association for Security (Польща), Стамбульський фонд науки та культури (Туреччина). Пленарне засідання відкривав ректор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди В. Коцур. З боку здобувачів на заході були присутні: Бучинська А., Зарічанська В. Дмитренко О.

19 жовтня 2021 р. відбувся науковий семінар «Україна в період зміни політичних поколінь», на який запрошщувалися всі аспіранти Інституту. Співорганізаторами заходу стали: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. З науковою доповіддю для здобувачів та наукових працівників «Нові покоління українського суспільства як середовище рекрутингу майбутніх політиків» виступив директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член-кореспондент НАПН України М. Слюсаревський.