М. Горєлов, О. Моця, О. Рафальський «Цивілізаційний крах Переяславського проекту (Україна і Московія: історія співіснування та ворожнечі)».

Вийшла з друку монографія М. Горєлова, О. Моці, О. Рафальського «Цивілізаційний крах Переяславського проекту (Україна і Московія: історія співіснування та ворожнечі)».

Детальніше