Політична енциклопедія.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса вийшла «Політична енциклопедія».

Детальніше