Статті

Стаття є окремим розділом колективної монографії відділу теорії та історії політичної науки “Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики” (знаходиться у друці). Аналізується створення унікального суспільного руху на підтримку силових підрозділів, які беруть участь в антитерористичній операції на Сході України. Досліджуються етапи становлення волонтерського руху, напрями роботи, способи збору коштів. Розвиток волонтерського руху розглядається в контексті розвитку громадського суспільства в Україні, змін у матриці політичної культури та моделі політичної поведінки українців. Ключові слова: волонтер, волонтерський рух, АТО, громадянське суспільство.

Детальніше