Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи

Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи

Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич: ВФ "Відродження", 2004. – 488 с.
ISBN 966-538-148-2

У монографії розглядаються загальні проблеми пізнання сучас­них суспільств у світлі системно-цивілізаційної методології. Україна розглядається як новий, потужний гравець в Європі, доля якого ще визначається об'єктивним і суб'єктивним факторами світового і внутрішнього розвитку. Історія і сучасність, політика, економіка, ідеологія, людський потенціал, регіональний фактор – ці та інші детермінанти цивілізаційного становлення і розвитку України про­аналізовані в аспекті оцінки місця і ролі нашої держави в сучасно­му світопорядку.

Зміст

Попелюшка зажурена. (Замість передмови)

Розділ І. Модернізм або постмодернізм: пошук пової парадигми аналізу перехідних (транзитних) суспільств

1.1. Суспільствознавство в пошуках парадигми пізнання модернізаційних процесів 

1.2. Теоретико-модернізаційний аналіз сфер суспільного життя

Розділ II. Політичні реформи як гасло і реальність модернізації

2.1. Від революційних буревіїв до цивілізованих політичних змін

2.2. Реформи в державі як необхідність    

Розділ ІІІ. Сталий економічний розвиток – примхлива мрія України

3.1. Економічна модернізація як механізм сталого економічного розвитку  

3.2. Економічні реформи в Україні: ступінь цілеспрямованості і гуманістичності

Розділ IV. Ідеології стабільного суспільства і національна ідея

4.1. Ідеологічна творчість в умовах незалежної України

4.2. Від моноідеологічної партократичної держави до багатопартійного, плюроідеологічного суспільства

4.3. Ідеолого-політичне сум’яття в Україні: де вихід?

Розділ V. Людський потенціал України у вимірах XXI століття

5.1. Як формується сучасна українська еліта?      

5.2. Історична відповідальність народу як гуманістична проблема

Розділ VI. Українська цивілізація як історичний феномен Українська етнічна і політична цивілізація

6.1. Лімітрофні характеристики української політичної цивілізації

Розділ VII. Геополітична стратегія і тактика України

7.1. Політичний вибір України: як пройти між Сциллою минулого і Харібдою майбутнього?

7.2. Парадигма зовнішньої політики України: шукайте і знайдете

Розділ VIII. Чи варто Європейському Союзові рахуватися з Україною в реалізації своєї геостратегії?

Розділ IX. Регіональний фактор в Україні: унітаризм чи федералізм

9.1.       Категоріально-понятійні аспекти аналізу ролі регіонального фактора  

9.2. Теоретичні проблеми дослідження регіоналізації України

Післямова