Нагорна Л.П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики

Нагорна Л.П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики

Нагорна Л.П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики. – К.: Світогляд, 2005. - 315 с.
ISBN 966-8837-00-2

У монографії висвітлюється взаємодія політики і мови крізь призму підходів, що утверджуються у процесі становлення нової субдисципліни в системі політичних наук – політичної лінгвістики. Книга вводить читача у складний світ дискурсів, комунікативної взаємодії, політичних метафор, ідентичностей, мовного регулювання. При цьому пошук «політики у мові і мови у політиці» ведеться із залученням напрацювань суміжних галузей наукового знання – етнополітології, лінгвокульторології, соціолінгвістики тощо.

Розрахована на політиків, науковців, журналістів, усіх, хто цікавиться проблемами політології й лінгвістики.

ЗМІСТ

 

ВСТУП

Розділ І. ПОЛІТИЧНА ЛІНГВІСТИКА: ШЛЯХИ САМОСТВЕРДЖЕННЯ

1. Дослідження функцій мови: від семіотики до політичної лінгвістики

2. Політичний дискурс як об’єкт наукового аналізу

3. Предметне поле політичної лінгвістики

Розділ II. ПОЛІТИЧНА МОВА В СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

1.  Мова політики: поняття і феномен

2.  Інформаційні технології і масова свідомість

3.  Культура конфлікту і етика відповідальності

Розділ III. МОВНО-ЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМ ІДЕНТИЧНОСТІ І НАЦІЄТВОРЕННЯ

1. Глобалізація і культурно-мовна ідентичність: конструктивістський підхід

2.Нація, націоналізм, національна ідея: структура концептів

3. Національна ідентичність як проблема вибору: український досвід

4. Територіальний вимір ідентичності і політико-мовні процеси

Розділ IV. МОВНА ПОЛІТИКА І МОВНО-КУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ

1.  Мова і проблеми культурного суверенітету

2.  Українська мова: дат і статус

3.Проблеми двомовності в Україні і напрями коригування мовної політики

ПІСЛЯМОВА