Научные записки Специальный выпуск

Научные записки Специальный выпуск

Оригинальное название:

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2012 / Спеціальний випуск – 330 с.

С содержанием (на языке оригинала) можно ознакомиться здесь