Научные записки: Выпуск 32, 2006

Научные записки: Выпуск 32, 2006

Оригинальное название:

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2006. – Вип. 32. – 482 с.

С содержанием (на языке оригинала) можно ознакомиться здесь