Научные записки: Выпуск 33, 2006

Научные записки: Выпуск 33, 2006

ISBN 966-02-2769-8, 966-02-4186-0

Оригинальное название:

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 33. – 474 с.
ISBN 966-02-2769-8, 966-02-4186-0

С содержанием (на языке оригинала) можно ознакомиться здесь