Научные записки: Выпуск 34, 2006

Научные записки: Выпуск 34, 2006

Оригинальное название:

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 33. (підсерія "Курасівські читання") – 441 с.

С содержанием (на языке оригинала) можно ознакомиться здесь