Співробітники

Список наукових співробітників

Інституту політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І.Ф. Кураса НАН України

Сортування за алфавітним порядком

 1. Балабан Ростислав Валерійович - старший науковий співробітник, кандидат політичних наук
 2. Бевз Тетяна Анатоліївна - головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 3. Брехаря Світлана Григорівна - молодший науковий співробітник, кандидат політичних наук
 4. Бушанський Валентин Вікторович - головний науковий співробітник, доктор політичних наук, доцент
 5. Войналович Віктор Анатолійович - завідувач відділу етнополітології, доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України
 6. Горбатюк Микола Володимирович - старший науковий співробітник, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
 7. Гриневич Владислав Анатолійович - провідний науковий співробітник, доктор політичних наук, старший науковий співробітник
 8. Єленський Віктор Євгенович - старший науковий співробітник
 9. Заремба Олександр Верленович - молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук
 10. Зеленько Галина Іванівна - завідувач відділу теоретичних та прикладних проблем політології, доктор політичних наук, професор
 11. Зорич Оксана Остапівна - старший науковий співробітник, кандидат політичних наук
 12. Калакура Олег Ярославович - провідний науковий співробітник, доктор політичних наук, професор
 13. Камінський Руслан Володимирович - молодший науковий співробітник
 14. Кармазіна Марія Степанівна - завідувач відділом, доктор політичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 15. Ковалевський Владислав Олегович - старший науковий співробітник, кандидат політичних наук, старший науковий співробітник
 16. Ковач Леся Леонідівна - науковий співробітник, кандидат політичних наук
 17. Козерод Олег Віталійович - старший науковий співробітник, доктор історичних наук
 18. Кондратенко Олег Юрійович - провідний науковий співробітник, доктор політичних наук
 19. Кононенко Наталія Вікторівна - науковий співробітник, кандидат політичних наук
 20. Котигоренко Віктор Олексійович - завідувач відділу національних меншин, доктор політичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 21. Коцур Віталій Вікторович - старший науковий співробітник, кандидат політичних наук, доцент
 22. Кочан Наталія Іванівна - старший науковий співробітник, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник
 23. Кулик Володимир Михайлович - головний науковий співробітник, доктор політичних наук
 24. Кучеренко Ірина Миколаївна - молодший науковий співробітник, кандидат політичних наук
 25. Ляшенко Олексій Олексійович - науковий співробітник, кандидат історичних наук
 26. Ляшенко Тетяна Михайлівна - провідний науковий співробітник, доктор політичних наук
 27. Майборода Олександр Микитович - заступник директора Інституту, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України
 28. Мачуський Валерій Валерійович - молодший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук
 29. Михальченко Микола Іванович - завідувач відділу теорії та історії політичної науки, член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 30. Набок Світлана Валеріївна - молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук
 31. Ніколаєць Юрій Олексійович - провідний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор
 32. Носова Світлана Ісааківна - науковий співробітник
 33. Перевезій Віталій Олександрович - вчений секретар, кандидат історичних наук, доцент
 34. Подольський Анатолій Юхимович - провідний науковий співробітник, кандидат історичних наук
 35. Поліщук Юрій Миколайович - провідний науковий співробітник, доктор історичних наук, доцент
 36. Рафальський Олег Олексійович - директор Інституту, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України.
 37. Римаренко Сергій Юрійович - головний науковий співробітник, доктор політичних наук
 38. Рябчук Микола Юрійович - провідний науковий співробітник, кандидат політичних наук
 39. Самчук Зореслав Федорович - головний науковий співробітник, доктор філософських наук, старший науковий співробітник, Заслужений діяч науки і техніки України
 40. Сінельнікова Наталія Миколаївна - молодший науковий співробітник
 41. Солдатенко Валерій Федорович - головний науковий співробітник, докор історичних наук, член-кореспондент НАН України, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 42. Туров Ігор Вікторович - старший науковий співробітник, доктор історичних наук
 43. Чорний Олександр Олександрович - науковий співробітник, кандидат філософських наук
 44. Шайгородський Юрій Жанович - головний науковий співробітник, доктор політичних наук, професор
 45. Шаповал Юрій Іванович - головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 46. Щербенко Едуард Васильович - науковий співробітник, кандидат філософських наук
 47. Яремчук В’ячеслав Дмитрович - провідний науковий співробітник, доктор політичних наук, доцент
 48. Ясінська Аліна Юріївна - науковий співробітник, кандидат політичних наук