Відділ етнополітології

Завідувач відділу – доктор політичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України Войналович Віктор Анатолійович

Відділ етнополітології був створений у 1996 році з метою дослідження проблем теорії та історії національних відносин, сучасних етнополітичних процесів. В різний час відділ очолювали: доктор історичних наук, професор, академік НАН України І. Ф. Курас (1996-1998 рр.), доктор історичних наук, професор О. М. Майборода (1998-2006 рр.), доктор історичних наук, професор Ю. І. Шаповал (2006-2012 рр.).

З 2013 року відділ очолює доктор політичних наук, професор В. А. Войналович.

Діяльність відділу зосереджена на дослідженні загальних теоретичних і практичних проблем етнонаціональної політики, аналізі її концептуальних та правових засад, з’ясуванні історичних та регіональних аспектів, особливостей розроблення й реалізації державної етнонаціональної політики в Україні на сучасному етапі.

Основними напрямами роботи науковців відділу у сфері етнополітології є наступні:

 • аналіз правових засад, інститутів та механізмів державної етнонаціональної політики, її цілей, напрямів та результатів;
 • вивчення загальних тенденцій етносоціального розвитку в Україні у зіставленні з процесами глобалізації та міжцивілізаційної взаємодії;
 • розробка концепції співвідношення етногрупових та індивідуальних прав, національного та особистісного самовизначення;
 • з’ясування причин та чинників виникнення міжетнічних суперечностей і конфліктів в Україні, поглиблення теорії етнічного конфлікту;
 • дискурсивне осмислення та аналіз особливостей етнополітичної культури в сучасній Україні;
 • аналіз політики пам’яті та розробка її концептуальних засад;
 • дослідження у сфері психології та культури міжетнічних відносин, політичної лінгвістики, зокрема – форм міжетнічного спілкування;
 • дослідження етноконфесійних процесів у сучасній Україні, виявлення їх головних проблем, тенденцій і перспектив розвитку, з’ясування наявного інтегративного/дезінтегративного потенціалу релігійного комплексу;
 • розроблення рекомендації для органів влади та управління щодо оптимізації державної етнонаціональної політики.

Головними завданнями науково-дослідної діяльності відділу етнополітології є:

 • здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень за основними напрямами діяльності відділу;
 • створення наукових розробок на основі нових знань, одержаних в результаті досліджень, їх упровадження у суспільно-політичну практику;
 • підготовка експертно-аналітичних розробок, здійснення моніторингу суспільно-політичних процесів;
 • співпраця з органами законодавчої та виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями щодо розроблення стратегічних та програмних документів, надання рекомендацій, методичної та консультативної підтримки, наукового обґрунтування доцільності прийняття відповідних управлінських рішень;
 • інформування та апробація результатів діяльності шляхом їх оприлюднення у друкованих наукових виданнях, на сайті Інституту, у виступах на міжнародних і вітчизняних науково-практичних заходах, засобах масової інформації.

Реалізовані науково-дослідні проєкти:

1995–1998 – «Українські пріоритети в геополітичному просторі».
1999–2001 – «Національна інтеграція в полікультурному суспільстві»
2002–2004 – «Етнополітичні відносини в умовах суспільної трансформації в Україні»
2002–2007 – «Регіональні аспекти розвитку етнополітичної сфери України у 1992-2007 рр.»
2008–2009 – «Етнополітична культура в Україні: дискурсивне осмислення»
2010–2011 – «Етнополітична культура: особливості становлення в Україні і виклики сучасності»
2012–2013 – «Історична пам’ять та етнокультурні ідентичності в сучасній Україні»
2012–2013 – «Політика пам’яті в сучасній Україні: етнополітичні аспекти»
2014–2016 – «Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій в сучасній Україні»
2017–2019 – «Етнополітичні чинники консолідації сучасного українського суспільства»
2020–2022 – «Етнополітика в Україні в умовах сучасних суспільно-політичних змін: реальний стан, виклики, перспективи»

Основні публікації:

Інформація про кількісний та якісний склад співробітників

На початок 2021 року у відділі працює 10 наукових співробітників (з них – 6 докторів наук та 4 кандидати наук).

Основний склад відділу:

 1. Войналович Віктор Анатолійович– завідувач відділу етнополітології, доктор політичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України
 2. Єленський Віктор Євгенович– головний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор
 3. Кулик Володимир Михайлович– головний науковий співробітник, доктор політичних наук
 4. Поліщук Юрій Миколайович– провідний науковий співробітник, доктор історичних наук, доцент
 5. Рябчук Микола Юрійович– провідний науковий співробітник, кандидат політичних наук
 6. Римаренко Сергій Юрійович– старший науковий співробітник, доктор політичних наук, старший науковий співробітник
 7. Набок Світлана Валеріївна– молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук
 8. Фурса Тетяна Григорівна – лаборант І категорії 

Контакти:

тел.: +38 (044) 285-93-78

[contact-form-7 404 "Не знайдено"]