Відділ етнополітології

Завідувач відділу – доктор політичних наук, професор
Віктор Анатолійович Войналович

Відділ зосереджений на розробці загальних теоретичних і практичних проблем етнічної політики, політичної історії, церковних та етноконфесійних відносин.

Основними напрямами роботи відділу у сфері етнополітології є наступні:

 • вивчення загальних тенденцій етносоціального розвитку в Україні у зіставленні з процесами глобалізації та міжцивілізаційної взаємодії, що відбувається у світі;
 • розробка концепції співвідношення етногрупових та індивідуальних прав, національного та особистого самовизначення;
 • аналіз правових засад, інститутів та механізмів державної етнонаціональної політики в Україні, її цілей, напрямів та результатів;
 • з’ясування причин та чинників виникнення міжетнічних протиріч і конфліктів в Україні, поглиблення теорії етнічного конфлікту;
 • дискурсивне осмислення та аналіз особливостей етнополітичної культури в сучасній Україні;
 • аналіз політики пам’яті та розробка її концептуальних засад;
 • дослідження у сфері психології і культури міжетнічних відносин, зокрема форм міжетнічного спілкування через засоби масової інформації, у сфері політичної лінгвістики;
 • розробка рекомендації органам влади та управління щодо оптимізації державної етнонаціональної політики.

Протягом останніх років відділом розроблялися такі дослідницькі теми:

 • Українські пріоритети в геополітичному просторі (1995-1998 рр.).
 • Національна інтеграція в полікультурному суспільстві (1999-2001 рр.).
 • Етнополітичні відносини в умовах суспільної трансформації в Україні (2002-2004 рр.)
 • “Регіональні аспекти розвитку етнополітичної сфери України у 1992-2007 рр.” (2002-2007)
 • “Етнополітична культура в Україні: дискурсивне осмислення” (2008-2009)
 • “Етнополітична культура: особливості становлення в Україні і виклики сучасності” (2010-2011)
 • “Історична пам’ять та етнокультурні ідентичності в сучасній Україні” (2012-2013)
 • “Політика пам’яті в сучасній Україні: етнополітичні аспекти” (2012-2013)
 • “Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій в сучасній Україні” (2014-2016)
 • «Етнополітичні чинники консолідації сучасного українського суспільства» (2017-2019)
 • «Етнополітика в Україні в умовах сучасних суспільно-політичних змін: реальний стан, виклики, перспективи» (2020-2022)

Основний склад відділу:

 1. Войналович Віктор Анатолійович – завідувач відділу етнополітології, доктор політичних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України
 2. Єленський Віктор Євгенович – головний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор
 3. Кулик Володимир Михайлович – головний науковий співробітник, доктор політичних наук
 4. Поліщук Юрій Миколайович – провідний науковий співробітник, доктор історичних наук, доцент
 5. Рябчук Микола Юрійович – провідний науковий співробітник, кандидат політичних наук
 6. Перевезій Віталій Олександрович – вчений секретар, кандидат історичних наук, доцент
 7. Римаренко Сергій Юрійович – старший науковий співробітник, доктор політичних наук, старший наукових співробітник
 8. Камінський Руслан Володимирович – молодший науковий співробітник
 9. Набок Світлана Валеріївна – молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Контакти: тел.: 285-93-78

  Залишити лист